erozyon nedir - erozyon sebepleri - erozyonun zararları - erozyonu önlemenin yolları - erozyon çeşitleriErozyon toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni toprağı koruyan bitki örtüsünün yokolmasıdır. Arazi eğimi toprak yapısı yıllık yağış miktarı iklim faktörleri bitki örtüsü toprak ve Bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.

Erozyon Çeşitleri

Su erozyonu En yoğun görülen erozyon çeşididir. Suyun toprağı aşındırıp taşıma şekli açısından bakıldığında ise;

Damla erozyonu

Yüzey akış erozyonu

Oluk erozyonu

Yarıntı erozyonu

Akarsu yataklarının oluşturduğu erozyon

EROZYONUN ZARARLARI
• Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ
• Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar
• Meraların yok olması hayvancılığın gerilemesine neden olurken, gelirin azalması ve iş olanağının daralması sonucunu doğurur Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır
• Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır
• Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesi ile ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan ekolojik denge sonucunda, vahim boyutlarda doğal varlık kaybedilerek ekonomik zarara
• Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, Kar ve yağmur sularını emmediğinden, doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez
• Kaybedilen toprak örtüsünün yeniden oluşması için binlerce yıl gerekir.

Toprak Erozyonu Azaltan Faktörler

1- Ağaçlandırma yapılması
2- Meraların aşırı otlatılmaması
3- Ürünlerin nöbetleşe dikilmesi
4- Eğimli arazilerde, toprağın eğime dik sürülmesi
5- Eğimli arazilerde sekiler (taraçalar) yapılması

Erozyonu yavaşlatıcı önlemler

Erozyonun miktarını azaltıp kabul edilebilir sınırlara çekebilmek, alınacak önlemlere bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Bunun için erozyonun cinsine göre önlemler alınmalıdır.

Su erozyonunu yavaşlatıcı önlemler

Yağmur damlasının toprak yüzeyine darbesini azaltılması,

Uzun süre kalabilen kesif bir bitki örtüsü oluşturmak.

Toprak agregatlarının ayrışma ve dağılmasının önlenmesi,

Toprağı parçalayan alet ve makinaların kullanılmasını azaltmak.

İnfiltrasyon oranının arttırılması,
Yüzey akış hızının azaltılması

Tarım arazilerinde sert toprak katmanlarının kırılması ile infiltrasyonun arttırılması, yüzey akışın azaltılması.

Rüzgâr erozyonunu yavaşlatıcı önlemler

Rüzgâr hızının azaltılması,

Rüzgâr hızını kıracak ağaçlar ile alanı donatmak.

Meyilde yerçekimi etkisiyle hareketi zorlaştırmak,

Toprak işleme işlemlerinde meyile dik sürüm yapmak.

Rüzgârın toprak parçacıklarına etkisini azaltmak,

Toprak yüzeyinin çıplak bırakmamak.


alıntı


Erozyondan Korunma - Tema Vakfı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3050
favori
like
share