Bakanlıklara Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar - Bakanlıklara Bağlı Kurumlar Nelerdir - Kurumlara Bağlı Bakanlıklar


Bakanlıkların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin çıkmasıyla beraber en merak edilen konulardan birisi de hiç şüphesiz hangi kurumun hangi bakanlığa bağlı, hangi kurumun hangi bakanlıkla ilgili veya ilişkili olduğu konuları. Bu yazımızda TÜİK’in Kalkınma Bakanlığı’na, Devlet Personel Başkanlığı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olması gibi ilginçlikleri de bünyesinde barındıran yeni değişiklikleri tüm kurum-bakanlık eşleşmeleri ile beraber veriyoruz. Umarız işinize yarar.
Başbakanlığa Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Başbakanlıkla İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT)
Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteşarlığıToplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü (AA)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)Hazine Müsteşarlığı
T.C. Merkez Bankası (MB)
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (HalkBank)
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EximBank)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü (VakıfBank)
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
Tanıtma Fonu Kurulu SekreterliğiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Adalet Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Türkiye Adalet Akademisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Türk Patent Enstitüsü (TPE)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı (MPM)
Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

Şeker Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İş-Kur)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
Devlet Personel Başkanlığı (DPB)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İl Bank)

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Yurt-Kur)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

Türkiye Futbol Federasyonu


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (EBK)
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

Rekabet Kurumu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Darül Aceze Müessesi Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)
Sahil Güvenlik Komutanlığı

İçişleri Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Kefalet Sandığı

Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT)

Maliye Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Gelir İdaresi Başkanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı ile İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

Kamu İhale Kurumu

Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Harita Genel Komutanlığı (HGK)
İlaç Fabrikası Komutanlığı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

Milli Savunma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)
Askeri Yargıtay Başkanlığı
TUSAŞ Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

Denizcilik Müsteşarlığı
Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ulaştırma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

Ulaştırma Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Türksat A.Ş.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9603
favori
like
share