sitoplazma ve organellerle ilgili sorular - 9. sınıf sitoplazma ve organellerle ilgili boşluk doldurma soruları - 9. sınıf biyoloji soruları - 9. sınıf biyoloji boşluk doldurma soruları
A.)Aşağıda verilen metabolik olaylardan hangileri yapım hangileri yıkım olayıdır.? ( 12 PUAN)
Uygun boşlukların içerisine ( X) işareti koyunuz.


[TABLE="width: 500"]


Yapım

YıkımFotosentez

Oksijenli Solunum

Oksşjensiz Solunum

Protein Sentezi

Nişasta Sentezi

SindirimB.) DOĞRU-YANLIŞ TARZI SORULAR
( 18 PUAN)
Doğru olanların yanına D , yanlış olanların yanına Y harfi yazınız.

a)Bütün canlılar oksijenli solunum yapar. (……..)
b)1 molekül gliserol 2 molekül yağ asidi ile birleşirse
1 molekül nötral yağ oluşur. (…………)
c) Karbonhidratlar arasında ester bağı bulunur (…..)
ç)Glikojen hayvansal kökenli bir
polisakkarittir (…………)
d)Karbon atomları ile Hidrojen atomları arasında çift bağ bulunan yağ aitlerine
doymuş yağ asidi denir. (……..)
e)Mineraller canlıların vücudunda enerji verici ve düzenleyici olarak görev yapar. (………..)
f) pH >7 ise ortam baziktir. (……….)
g) Glikoz ve fruktoz birbirinin izomeri olan bileşiklerdir. (……….)
h) 4 molekül maltoz oluşturmak için 3 tane glikozit bağı kullanmak gerekir. (………….)


C.)BOŞLUK TAMAMLAMA TARZI SORULAR
(30 PUAN)
a)Canlıların ortak özellikleri şunlardır:
……………………… , …………………. ,
……………………… , …………………. ,
……………………… , …………………. ,
……………………….

b)Canlıların yapısında bulunan inorganik bileşikler şunlardır:
………………….. , …………………….. ,
………………….. , …………………….. ,
………………….

c)Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler şunlardır:
…………………… , ………………………. ,
…………………… , …………………….. ,
……………………. , …………………….. ,
……………………..

d) Ortamın asit-baz dengesine ………………… denir.

e) 5 karbonlu monosakkaritler şunlardır:
…………..….……… ve ……………………..

f) 6 karbonlu monosakkaritler şunlardır:
…………………… , ……………………
ve ……………………

g) Canlıların yapısında bulunan disakkaritler şunlardır:
………………….. , ……………………. ve
……………………

h) Bitkilerde depo maddesi polisakkarit
………….…………
Hayvanlarda depo maddesi polisakkarit …………………….
Bitkilerde yapı maddesi polisakkarit
……………………..
Ameliyat ipliklerinin yapısını oluşturan polisakkarit ………………………..

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3527
favori
like
share