Atomun Yapısı - Atom Modelleri - Dalton Atom Modeli - Thomson Atom Modeli - Rutherford Atom Modeli - Bohr Atom Modeli

Atom : Elementi n tüm özelliklerini taşıyan en küçük parçası.

DALTON ATOM MODELİ

Tüm maddeler atomlardan oluşmuştur.
Aynı elementin tüm atomları birbirinin tamamen aynıdır.(X)
Farklı elemwentin atomları da farklıdır.
Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur.
Atomlar bölünüp parçalanamaz.(X)
Atomlar belli oranlarda birleşerek molekülleri oluşturur.

THOMSON ATOM MODELİ

Atomlar proton ve nötronlardan oluşur.
Bunların yükleri eşit ve zıttır.
Nötr bir atomda proton ve elektron sayısı birbirine eşittir.
Atomlar küre şeklindedir, elektronlar bu küre içinde dağınık halde bulunurlar
Elektronun kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilir.

RUTHERFORD ATOM MODELİ

Atomun büyük bir kısmı boşluktur.
Atomun tüm kütlesi ve (+) yükler atomun merkezinde toplanmıştır.
Elektronlar çekirdek çevresinde bulunurlar.
Çekirdekteki (+) yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynı,farklı elementlerin atomlarında ise farklıdır.
Çekirdekteki (+) yük miktarı yaklaşık olarak atom ağırlığının yarısına eşittir.

İZOTOPUN FARKINA VARIR

İzotop :P roton sayısı aynı nötron sayısı farklı elementlere denir.
İzoton :Nötron sayısı aynı proton sayısı faklı olan elementlere denir.
İzobar :Kütle numaraları aynı atom numaraları farklı olan elementlere denir.
İzoelektronik :Elektron sayıları aynı olan elementlere denir.

BOHR ATOM MODELİ

Elektonlar çekirdekten belirli uzaklıkta kararlı halde bulunurlar. Her kararlı halin sabit bir enerjisi vardır.
Elektronlar kararlı halin birinde dairesel yörüngeler izlerler.
Elektronlar iki yörünge arasında bulunmaz. Bu yörüngelere enerji düzeyi denir.
Elektronlar yüksek enerjili durumdan daha düşük enerjili duruma geçerken ışık yayarlar.Elektronlar kararlı halde iken ışık yaymazlar.
Modern Atom Kuramına göre elektronlar bulunma olasılıkları fazla olan temel enerji düzeylerinde bulunurlar.Her enerji düzeyinde n kare kadar orbital, 2nkare kadar da elektron bulunur.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1061
favori
like
share