dinimizde yıldızname - yıldızname günah mı - kuranda yıldızname nasıl bakılır - yıldızname dinimizdeki yeri - yıldızname nasıl yorumlanır - islami yıldızname bak

Yıldızname falına inanmak caiz mi?

Yıldızname’ye bakarak gelecek hakkında kehanette bulunmak ve haber vermek dinen caiz değildir. Bu yıldız falına bakmak caiz olmadığı gibi aynı şekilde buna inanmak da doğru değildir. Çünkü gelecek hakkında haber vermek gayıptan haber vermek demektir. Gaybı da Allah dışında kimse bilemeyeceğine göre buna bakmak ve baktırmak caiz değildir. Nitekim sevgili Peygamberimiz gelecek hakkında kehanette bulunmanın büyük günahlardan olduğunu belirtmektedir.
İslam’ın bazı şartlarını yerine getirmeyen kâfir olur mu?
Ehl-i Sünnet inancına göre, amel imandan cüz değildir. Bu itibarla, dinden olduğu kesinlikle bilinen hükümlerin aslını inkar etmemek şartı ile bir kimsenin dinî hükümlere riayet etmemesi onu din sınırları dışına çıkarmaz. Yani kâfir yapmaz.
Ancak dinin emir ve yasaklarına uymayan bu kişi günahkâr olur. İşlediği günahtan dolayı tövbe etmez veya Allah Teala da affetmezse ahirette cezasını çeker.
Fakat şunu da unutmayalım ki taviz tavizi doğurur misali kişi günah işleye işleye artık günahlara aldırmaz hale gelir. Öyle bir seviyeye gelir ki Allah muhafaza onun için iman olmuş olmamış pek bir anlam ifade etmez. Nitekim sevgili Peygamberimiz bir hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. “Kul bir günah işlediği zaman bu işlediği günahtan dolayı kalbine siyah bir leke düşer tövbe derde bundan dolayı pişman olup rucü ederse kalbindeki bu siyah leke silinir gider. Şayet tövbe etmese bu siyah leke zamanla işlenen günahlardan dolayı kalbin her tarafına sirayet eder o zaman da kalp kararır ve katılaşır.”
Binaenaleyh günah işlemek kişiyi imandan etmiyor diye günahlara karşı vurdumduymaz olmamak gerekir. Bilakis hayatın her alanında ve zamanında günahlardan kaçınmamız gerekir.

Sarhoş olarak ölen kimsenin cenaze namazı kılınır mı?
İçki içmek büyük günahlardan birini işlemek demektir. Allah müminleri böyle büyük günahlara müptela olmaktan muhafaza buyursun. Ancak, günahkâr olmak, imansız olmak demek değildir. Büyük küçük günaha müptela olan insan, günahkâr mümin demektir. Günahkâr müminin ise cenazesi de yıkanır, namazı da kılınır. Yeter ki, işlediği günahın haram olmadığını iddia etmesin, günah olmadığını ileri sürecek bir irtidad durumuna düşmesin.
Zira bir günahı günah olarak işleyen Müslüman, yine Müslüman, yine mümindir. Zira günahı günah olarak bilmekte, haram olduğuna olan inancını muhafaza etmektedir. Tehlike, işlediği günahın günah olmadığını, haram olmayacağını iddia etmesiyle başlar.
Çünkü insanın işlediği günahın günah olmayacağını, haramlıktan çıkmış bulunacağını söylemesi imandan çıkmasına sebep olur. Bu durum üzerinde yani irtidad ederek ölürse o zaman namazı kılınmaz. .
Erkeklerle kadınlar yan yana namaz kılsa namaz geçerli olur mu?
İster cuma, ister bayram, ister beş vakit namaz olsun, kadınlar erkeklerle birlikte namaz kıldıkları takdirde, erkeklerin arkasında ayrı ve uygun bir yerde namaza durmaları gerekir.
Nitekim Hazreti Peygamber, namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiş; "Namazda erkek saflarının en faziletlisi en önde olanı, fazileti en az olanı ise en arkada bulunanıdır. Kadın saflarının en faziletlisi ise en arkada kalanı, en az faziletlisi ise en önde olanıdır." buyurmuştur.
Tabii bu şekildeki uygulama, kadınların ikinci sınıf konuma indirgenmesi anlamında olmayıp, herkesin anlayabileceği tabii, fıtri bir takım sebepler yüzünden, hem kadınların hem de erkek cemaatin daha fazla huşu ve sükûn içerisinde namaz kılabilmeleri içindir. Buna göre kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılmaları uygun değildir. Kılmaları halinde bayanın sağında ve solunda duran kişinin ve de arkasında saf tutan iki kişinin namazı bozulur.
Günün Sözü
Aşka uçmayan kanat neye yarar
Mevlana

Günün Ayeti
Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir.

Günün Hadisi
Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir: Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs
Günün Duası
“Ya Rabbi! Farkına vararak-varmayarak, gizli-açık, bilerek bilmeyerek işlediğim bütün günahlarımı bağışla

Bunları Biliyor muyuz?
Ehl-i Beyt kime denir?
Hz. Peygamber'in ev halkı demektir. Ehl-i Beyt, bir evde yaşayan aile fertleri, aile demektir. İslâm fıkıh terminolojisinde bir terim olarak Hz. Peygamber 'in hısımlarından kendilerine zekât verilmesi yasaklanan aile fertlerinin tamamını ifade etmek için kullanılmıştır.


Günün Nüktesi
Bilgeliği Kimden Öğrendin?
Lokman Hekim'e :
Bilgeliği kimsen öğrendin? diye sorduklarında ondan şu cevabı almışlar:
Körlerden öğrendim. Çünkü onlar elindeki değnekle tam araştırmadan adım atmazlar.
Basacakları yerin sağlam olduğundan emin olduktan sonra adım atarlar... Bundan dolayı ben de bir şey yapacağım zaman düşünür, faydalı ise konuşur, yararlı ise yaparım...
Faydasız ise bırakmayı ve susmayı tercih ederim.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1985
favori
like
share
esmerim_58 Tarih: 29.03.2012 13:34
amin inss
Nerissa-Su Tarih: 29.03.2012 13:32
allah kimsenin yuvasını dağıtmasın
esmerim_58 Tarih: 29.03.2012 10:42
mahallemde biri bu işi yapıyordu fakatt cocuklarının hepsinin yuvası yıkıldı hepside berişan(alma mazlumun ahını cıkar aheste aheste)