Vücudumuzda Sistemler - Vücudumuzda Sistemler Konusu - Yaşamımızdaki Elektrik Konu Testi 2 - 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Konuları - 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Testleri - Yaşamımızdaki Elektrik Konu Testi

1)

Yukarıda üzerlerinde bilgileri olan vagonlar vardır.
Buna göre, bu vagonlar kullanılarak oluşturulacak "Doğru ifadeler Treni" aşağıdakilerden hangisi olabilir?Cevap: C


2) I. Yalıtkan maddeler elektrik enerjisi geçişine izin vermeyen maddelerdir.
II. Altın iyi bir yalıtkan maddedir.
Yukarıda verilen bilgiler ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılır?

A- Yalnız I doğru B- ikisi de yanlış C- Yalnız II doğru D- ikisi de doğru

Cevap: A


3)

Yukarıda verilen kavram haritası nda I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?Cevap: B


4)

Öğretmen Nur'a verdiği bilgi - değerlendirme tablosu yukarıdaki gibidir.
Buna göre, Nur'un değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisi olursa Nur hata yapmamış olur?Cevap: D


5)

Yukarıda verilen öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorumlar doğ- rudur?

A- Ece ve Efe B- Yalnız Efe C- Nil ve Ece D- Nil ve Ata

Cevap: D


6)

Yukarıdaki tablodaki bilgilere Aslı' nın yapmış olduğu işaretlendirmeler görülmektedir.
Bilgi doğru ise D, yanlış ise Y kutucuğuna? işareti koyan Aslı hangi bilgileri hatalı işaretlemiştir?

A- Yalnız I B- Yalnız II C- I ve II D- I ve III

Cevap: C


7) I. Elektrik devrelerini daha kolay çizmek için devre elamanları sembollerle gösterilir.
II. Her devre elamanının direnci aynı dır.
Yukarıda verilen bilgiler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılır?

A- Yalnız I doğru B- Yalnız II doğru C- ikisi de doğru D- ikisi de yanlış

Cevap: B


8)

Yukarıda bir bilgi şeması verilmiş olup tabelalardaki bilgi doğru ise D, yanlış ise Y oku yönünde ilerleyerek bir yola ulaşılıyor.
Buna göre, tabelaları takip eden yolcu hangi numaralı yola ulaşır?

A- I B- II C- III D- IV

Cevap: A


9) I. Cam yalıtkan bir maddedir.
II. Plastik iyi bir iletkendir.
III. Yalıtkanlar elektrik iletimine büyük direnç gösterirler.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A- I ve II B- I ve III C- II ve III D- I, II ve III

Cevap: B

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1005
favori
like
share