Kardeşlerim..

[COLOR=coral]* ENFUS *
Nefisler, ruhlar, canlar, yasayanlar.
Nefsin çoğulu enfûs ve nüfûs.
İnsanın iç dünyası, psikolojik yapısı, ruh âlemi.
Mâbil enfûs Nefislerde olan enfûs, sübjektif demektir.
Nefislerde olan fikirler, kavramlar, zanlardır.
* Allah, insana nefsinde olanı değiştirme yetkisi verdi.Zaten emâneti insan yüklendi *
İnsan çok zâlim bu emânetin gereğini yapmadı, sok câhil öğrenmek istemedi, cehâlete daldı diye anlatılır.
* Nefsini arındıran kurtulmuştur azdıransa ziyandadır *
* Andolsun nefse ve onu düzenleyene ki, nefse fücûrunu da, takvâsını da ilham etmiştir *
* Onlar, nefislerinde olanı değiştirmedikçe,Allah, bir kavmin durumunu değiştirmez *
* Nefislerinizde olanı gözlemiyor musunuz? *
* Onlara ayetlerimizi âfâkta evrende ve enfûste nefiste göstereceğiz.Tâ ki Kuranın hak olduğu onlar için açıklığa kavuşsun *
Allahın âyetleri, hem kitapta, hem de âfak enfûstedir.Enfûsteki âyetleri yalanlamak kolay değildir.Bu ayetler kitap ayetlerinin gerçek olduğunu gösterme gücüne sahiptir.Onların gerçek olduklarına tanıklık ederler.Yeryüzünde dolaşıp da, âfâktaki ve kendi isinde enfûsteki âyetleri görebilen bir insanın hidâyete erişmemesi için, kalp gözünün kapanmış olması gerekir. Onlar ise hevâlarına uyanlardır dolayısıyla Allahda kalplerini mühürlemiştir.Onlarkaranlıklar içindedirler ve azâbı haketmişlerdir Mücâhid, Taberî ve Beydâvî gibi müfessirler, enfûsü, Mekkenin fethi şeklinde tefsir etmişlerdir.Atâ b Ebı Rebah âfâkı dış dünyada mevcut olan bütün varlıklar şeklinde tarif etmiştir.Âlemdeki maddî görünen şeyler, âfâkı âyetleri insanın iç dünyası ile ilgili şeyler enfûsı ayetleri teşkil eder.Mücâhid, Hasan el-Basri enfûslerinde göstereceğiz lâfzını, Bedir olayı Mekkenin fethi Allahu Teâlânın Muhammed ve ashâbına yardımı ve bâtıl taraftarlarını yalnız bıraktığı insanın mürekkep olduğu şeyler, insandaki maddeler, karışımlar ve garip durumlar, heyetler teşrih ilmi ya da insanın yaratılışında bulunan birbirine zıt güzellik-çirkinlik vb. haller insanın kendi güç, kuvvet ve kabiliyetleriyle üstesinden gelemeyeceği şeyler altında kendi bedeninde tasarrufta bulunması, sakınması ve onları yenememesi şeklinde izah ederler.Tasavvufî tefsirlerde, ayetlerin âfâk ve enfûste gösterilmesi ölüm şeklinde tefsir edilmiştir.Ölüm, genel ve özel olarak ikiye ayrılır. Tabii ölüm nefislerin, şehvetlerin ölümüdür.Özel ölüm hak gözüyle bakmak, kâinattan geçip hakka bakmak, bütün sıfatların bir tek sıfat olması ve sırf hakkı görmek, kulun halden hâle geçerek, eşyayı hak ile kâim görmesi, eşyayı hakta fâni görmesi. Tasavvuf düşüncesine göre insanı kuşatan dış dünya büyük, âlem-i kübrâ, makro kozmos insanın kuşattığı dünya, enfüs küçük âlemdir âlem-i asgar, mikro kozmos. İnsan ve iç dünyası, büyük âlemin küçültülmüş bir örneğidir.Bu nedenle dış dünyada varolan her şeyin insanda da bir karşılığı vardır. Sözgelimi insanın gövdesi yeryüzünün, ruhu gökyüzünün, kalbi dağların ve cennetin, kalbindeki bilgiler cennetteki meyvelerin, kalbe gelen feyz ve ilham yağmurların, nefs karaların karşılığıdır.Dolayısıyla Allahın dış dünyadakiayetleri, aynen insanın iç dünyasında da bulunmaktadır.Fakat dış dünyadaki ayetler akıl ve tecrübe yoluyla kavranırken enfûsteki ayetleri lûb ya da basiret denilen akıl-üstü güçle kavranır.Basiret Allahtan kaynaklanan bir güçtür ve dış dünyayı görmeyi sağlayan gözün basar enfûsteki karşılığıdır.Enfûsteki ayetleri basîret yoluyla kavrayan insan, Allah hakkında kesin, yakın bilgiye ulaşır.Enfûs ve âfâk hakkındaki bu temel yaklaşımlar mutasavvıfları, Kuranın dış lâfzı, zâhirî anlamı yanında enfûsî iç, bâtın anlamlarını araştırmaya,Kuranda geçen kıssaları insanın iç dünyasına tatbiketmeye götürmüştür. İçanlamları araştırma ve tatbik yoluyla tefsir, İbn Arabî, Kâşânî ve Simnânî gibi mutasavvıflarca zirveye ulaştırılır.Bu tefsir yöntemine göre sözgelimi Hz. Musa kıssasında geçen naleyn iki ayakkabı iki dünyayı simgeler.Dolayısıyla iki ayakkabını çıkar buyruğu iki dünyayı da bir yana atarak ilim ve irfana ulaşmayı emretmektedir.Yûsuf kıssasında da Hz. Yûsuf yetenekli kalbi babası Hz. Yâkub aklı kardeşleri de iç ve dış duyuları havası zâhire ve bâtına, temsil eder.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Ahzâb, 33/72
* Şems, 91/10
* Şems, 91/7-8.
* Rad, 1 3/ 11 .
* Zâriyât, 51/21
* Fussilet, 41/43
* Rum, 30/25
* Muhammed, 47/16
* Hadîd, 57/9

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 950
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 11:12
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:27
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 03.04.2007 14:18
sağol
panason Tarih: 17.02.2007 09:08
Allah Razi Olsun.
Gönülce Tarih: 13.02.2007 08:18
emeğine sağlık KONAMI
milkboy Tarih: 12.02.2007 20:36
istifade ettim
seçkiniz çok güzel
flatron44 Tarih: 15.01.2007 11:10
ellerine sağlık....
CeDRiC Tarih: 13.01.2007 22:14
paylaşım için tşk ler