[COLOR=coral]* KAMET *

Namaz için seslenmek, kamet getirmek, ifa ve eda etmek.Aslı ikâmet olup, türkçede i siz kullanılır.Bir terim olarak, farz namazlardan önce, tek başına namaz kılacak olan kimsenin cemaatle kılınacak farz namazdan önce ise müezzinin okuduğu ezan benzeri sözlerdir. Sünnete uygun olarak kâmet şu kelimelerden ibarettir.
* Allahü ekber, Allahü ekber. Eşhüde en la ilâhe illallah.Eşhüde en la ilâhe illallah. Eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasululullah.Eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasulullah. Hayye alessalat, hayye alessalat.Hayye alel-felâh. Hayye alelfelah. Kad kâmetissâlatu. Kad kametis sala. Allahü ekber, Allahü ekber, La ilâhe illallah *
Hanefî hukukçularına göre kamet ezanın benzeridir.Sözler yukarıdaki gibi ikişer kere tekrarlanır.Yalnız sonuna kadkamis-salah namaz başladı cümlesi eklenir.Ömrün sonuna kadar Bilâl Habeşi ile İbrahim en Nehaînin kameti çift sözlerle okudukları, Emeviler devrinden itibaren, kamette ezandaki gibi iki kere tekrarlanan sözlerin hızlı okumayı sağlamak için bire indirildiği nakledilir.Hz. Peygamber, Bilâl hitaben şöyle buyurmuştur
* Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku.Kamet getirdiğin zaman ise hızlı oku *
Aynı zamanda sahih rivayetlerle Hz. Peygamberin, kâmette, ezandan farklı olarak çift okunan sözlerin tek yapılmasını emrettiği de nakletmiştir Bu da Hanefiler dışında kalan diğer mezhep imamlarının tercih ettiği rivayetlerdir.Sabah ezanında tekrarlanan es-Salatu hayrun minen-nevm namaz uykudan daha hayırlıdır cümlesini, ilk olarak Bilâl Rasûlüllahi uykudan uyandırmak için söylemiş, bu sözler hoşuna giden Allah Rasûlü şöyle buyurmuştur
* Ey Bilâl, bu sözler güzel oldu.Bu cümleni sabah ezanında da tekrarla *
Kâmetin Türkçe anlamı şöyledir
* Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allahtan başka ilah olmadığına şehadet ederim,Allahtan başka ilah olmadığına şehâdet ederim,Muhammedin Allahın rasûlü olduğuna şehadet edelim. Muhammedin Allahın Rasûlü olduğuna şehadet ederim.Haydin namaza, Haydin namaza,Haydin kurtuluşa, Haydin kurtuluşa, Namaz başladı. Namaz başladı, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür Allahtan başka ilah yoktur *
Beş vaktin farz namazlarında ve Cuma namazının farzında kamet getirilir.Kaza namazında da bu böyledir.Ancak Vitir, Teravih, Bayram, Cenâze ve Nâfile namazlarda kamet getirilmez. Kamet erkeklere has bir sünnettir.Kadınlar kamet getirmezler.Kamet cemaatın müstehab olan sünnetlerindendir.Kadınlar ve çocuklar bir arana gelerek namaz kılsalar bile kamet gerekmez. Namazlarından bazısı kazaya kalan namazlarını peşipeşine kılabilir.Bulunduğu yerden ayrılmadığı sürece tek kamet yeterli olur.Yolcu erkekler de yolculukları sırasında ezan okur, kamet getirirler.Yolcu, ezan okumayabilir.Ancak kamet getirmesi sünnettir. Mahalle camiinde yapılan kamet evler için geçerlidir.Evde namaz kılan kişi kamet getirmese de olur.Kamet getirirse daha iyidir.Kadınların, bunakların, cünüplerin kamet getirmeleri mekruhtur.Abdestsiz kimselerinde ikamette bulunması mekruhtur. Fakat bu gibi kimseler tarafından yapılan kametler iade edilmez.Ezan ağır okunur.Fakat kamet hızlı yapılır.Kamet ayakta yapılır.Kamet getiren kişi kıbleye döner.Cemaatın kamet getiren müezzine uyması ve beraberce içinden kamet yetirmesi, Hayye Alessalah, Hayye Alelfelah denilirken de La havle ve la kuvvete illa billah diye icâbette bulunması müstehabdır.Kamet, vaktin değil namazın sünnetidir

Kaynak :
* Kâsânî, Bedâyius Sanayi, Beyrut 1402/1982, I, 148
* İbnul Humam a.g.e, I, 243
* feteval Hindiyye,
* İbn Âbidin, Reddül Muhtar I, 388, 389
* İbnül Hümâm, Fethul Kadir, 1389/1970, I, 242-244
* İbnul Humam, a.g.e, I, 242, 243.
* Tirmizi, Salât, 29
* Buhârî, Ezân, 3
* İbn Mâce, Ezân, 6.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 14540
favori
like
share
apocalypse Tarih: 07.02.2008 13:31
allah razı olsun
elma kurdu Tarih: 29.12.2007 02:20
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 08:01
Allah razı olsun
Gönülce Tarih: 15.01.2007 12:31
teşekkürler paylaşımların için
flatron44 Tarih: 15.01.2007 11:08
ALLAH RAZI OLSUN PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER...