Peygamberlerin Doğum Tarihleri - Hz Muhammed s.a.v.Doğum Tarihi - Hz Musa Peygamber Doğum Tarihi - Peygamberlerin Doğum Tarihleri KaçtırPeygamberlerin Doğum Tarihleri Hakkında Bilgiler

Peygamberlerin bir çoğunun doğum tarihleri belli değildir kesin bir Bilgi bulunamıyor bu konuda peygamberlerin doğum tarihlerini öğrendikce konumuza ekliyeceyiz.

Hz Muhammed s.a.v.Doğum Tarihi

Peygamberimiz (a.s.) Fil yılında, Rebiülevvel ayının 12. Pazartesi günü, tanyeri ağarırken, Şı’b'daki evlerinde doğdu.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 19 Ocak 570′te, Ağustos 569′da, 20 Nisan 571′de ya da 27 Nisan ya da 26 Nisan 571′de Mekke’de doğdu

Hz Musa Peygamber

Hz.Musa İ.Ö 14. yüzyılın sonlarında Mısır’da dünyaya gelmiş.Hz MuSA Yaşadığı dönem kesin olarak bilinmemekle birlikte İÖ 14. yüzyılın sonlarında doğduğu ve İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışına 13. yüzyılda önderlik ettiği sanılmaktadır.

Hz İsa Peygamber

Hz İsa Noel, bu gün Hıristiyanlar tarafından Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen ve kutsal bir gün olarak kutlanan dini bir bayramdır.

Hz Yusuf Peygamber

Hz Yusuf Hz. Yûsuf Kurân’da adi geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamberin oğludur. Nesebi Hz. İbrahim’e kadar varır

Hz Yahya Peygamber
Hz Yahya vaiz ve peygamber. Hıristiyanlıkta Vaftizci Yahya olarak anılır ve aziz kabul edilir. Zekeriya’nın oğludur. Müslümanlar, Sâbiîler (Mandenistler) ve Bahailer tarafından peygamber kabul edilir. Bu durum Yeni Ahit’teki Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri ile, Kur’an’da ve Bahai metinlerinde teyit edilir. M.S. 27 yılı civarında İsa’yı Şeria Nehri’nde vaftiz ettiğine inanılır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3058
favori
like
share