Kar Ve Zarar Problemleri - Kar Zarar Problemleri Konu Anlatım - Kar Problemleri - Zarar Problemleri

Kar = satış fiyatı – alış fiyatı
Zarar = alış fiyatı – satış fiyatı
Aksi belirtmedikçe kar-zarar yüzdeleri alış fiyatı üzerinden yapılır.

Örneğin;
100TL ye alınan bir mal;

%20 kar ile - %30 zarar ile
Kar = 100 . 20 100 = 20 - Zarar = 100 . 30 100 = 30
100 + 20 = 120 - 100 - 30 = 70

Örnek:
Etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle satılan bir mal, bu fiyatı %20 lik ikinci bir indirim daha uygulanarak 308 Tl ye satılıyor. Bu malın etiket fiyatı kaç Tl dir?

A) 500
B) 520
C) 540
D) 550
E) 580


ALIŞTIRMALAR

1) 120 liralık bir mala %15 zam yapıldığında etiket fiyatı kaç lira olur?

A) 125
B) 128
C) 135
D) 138
E) 140

2) Bir gömleğin %12 zamlı fiyatı 280 liradır. Bu gömleğin zamdan önceki fiyatı kaç liradır?

A) 225
B) 240
C) 250
D) 260
E) 268

3) 4500 liralık bir mala %40 indirim yapıl-dığında yeni fiyatı kaç lira olur?

A) 2400
B) 2600
C) 2700
D) 3200
E) 3500

4) Bir malın etiket fiyatı %60 karla hesap-lanmıştır. Bu mal etiket fiyatı üzerinden %25 indirimle satılarsa elde edilen kar yüzde kaç olur?

A) 15
B) 18
C) 20
D) 23
E) 25

5) Bir satıcı mallarında %20 indirim uygulu-yor. Satışın çok olduğunu görünce etiket fiya-tına %20 zam yapıyor. Buna göre, satıcının ne kadar kar veya zarar yaptığını bulunuz?

A) % 4 kar
B) %2 kar
C) ne kar ne zarar
D) % 4 zarar
E) %2 zarar


6) Etiket fiyatı 312 lira olan bir ayakkabı indirimli satışlarda 299 liraya satılarak ma-liyet fiyatına göre, %5 daha az kar elde edil-miştir. Buna göre, ayakkabının indirimli satı-şındaki kar oranı maliyet fiyatı üzerinden % kaçtır?

A) 12
B) 15
C) 18
D) 21
E) 24

7) Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin 60 ta-nesini %10 karla, geriye kalanları %30 karla satıyor. Kırtasiyecinin bu satışın sonucundaki karı %25 olduğuna göre, %30 karla kaç kalem satmıştır?

A) 120
B) 140
C) 160
D) 180
E) 200

8) Bir seyyar satıcı 4 tanesini 760 kuruşa aldığı limonların 5 tanesini 1330 kuruşa satıyor. Satıcının aldığı tüm limonlar satıldığına göre, karı yüzde kaçtır?

A) 32
B) 36
C) 40
D) 44
E) 48

9) Kg ı 800 TL alınan yaş üzüm kuruyunca ağırlığı %40 oranında azalmaktadır. Buna göre, kuru üzümün kg ı kaç TL den satılmalı-dır ki %20 kar edilsin?

A) 9
B) 11
C) 13
D) 15
E) 16

10) Bir kırtasiyeci elindeki defterlerin 10 tanesini %20 karla, geriye kalanını da %45 karla satıyor. Kırtasiyecinin bu defterlerin tamamının satışından elde ettiği kar %35 olduğuna göre, %45 karla kaç tane defter satmıştır?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

11) x liraya alınan bir mal %20 indirim ile satılırsa 2x-72 liraya satılıyor. Buna göre, x kaçtır?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1410
favori
like
share