iş yeri devir tutanağı - teslim ve teselüm tutanağı nasıl yazılır - iş yeri devir teslim tutanağı örneği
İŞYERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİNDE
SÖZLEŞME TÜRÜ VE İŞ ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ


Sayı :........
Konu:


İŞÇİNİN
Adı Soyadı
T.C Kimlik no
Bölümü
Görevi................................................................................................................adresinde kurulu ................................................................................unvanlı işyerini veya bir bölümünü devralmamız sonucu,ekonomik ve teknolojik sebepler,yeni üretim tekniklerine göre yeniden yapılanma gereksiniminden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmenizin türünde ve içeriğinde değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur.
4857 Sayılı İş kanununun 6. ve 22 maddesi ile Borçlar Kanununun 320.maddesine göre teklif ekinde sunulan sözleşmenizin türünü ve iş şartlarındaki değişikliği kabul ettiğiniz veya etmediğiniz yönünde serbest iradenizi aşağıya el yazınızla yazarak belirtmenizi rica ederiz.
Tarih:..../..../....


İŞVEREN veya Vekili
Kaşe-İmza


EKİ:..............süreli iş sözleşmesi örneği
Tebellüğ ettim ve bu konuda........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


ADI VE SOYADI

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2726
favori
like
share