şok - şoklarda müdehale - perfüzyon yetmezliği - kan basıncıŞoklarda İlk Yardım
Şoklarda İlk Yardım Şoklar şok, doku perfüzyon yetmezliği, oksijen, kan basıncıDoku perfüzyon yetmezliği ile karakterize bir sendrom ya da yaşamsal önemi olan organlar ve hücre fonksiyonlarını sürdüren oksijen ve besin maddelerinin sistematik kan basıncındaki yetersizlik nedeniyle hücrelere taşınamadığı bir durum olarak tanımlanabilir.


Tedavi edilmezse hücre ölümü ile sonuçlanabilmektedir. Şokun Sınıflandırılması:
-Hipovolemik ve septik şok
-Kardiyojenik şok
-Vazojenik ve nörojenik şok
-Travmatik şok

*Şok Tiplerine Göre Klinik Bulgular:
-Travma Hastasında Hipovolemik Şok:
Hipovolemik şokun nedeni:
-Travmaya bağlı olarak gelişen kanama,
-Geniş doku kayıplarında plazma ve ekstraselüler sıvı kaybı.
Dolaşımın yetersizliğine neden olan etkenler:
-Dış kanama
-İç kanama
-Plazma kaybına yol açan
a-Yanıklar
b-Crush yaralanmaları
c-Dehidratasyon

*Belirti ve Bulgular:
-Ajitasyon, huzursuzluk,
-Soğuk, soluk cilt rengi,
-Hava açlığı (hızlı, yüzeyel nefes alma)
-Taşikardi,
-Kan basıncında düşme,
-Nabız basıncının azalması,
-Kapiller dolum hızının gecikmesi,
-Susama hissi,
-Bulantı, kusma,
-Hızlı gelişirse bilinç bulanıklığı.

Normal nabız sayısının yaşa göre değiştiği unutulmamalıdır. Bu nedenle:
-Bebekler için 160/dk,
-Okul öncesi çocuklar için 140/dk,
-Okul çocukları için 120/dk,
-Yetişkinler için 100/dk ve üstü taşikardi olarak kabul edilir.

*Şok Evrelerine Göre Klinik Bulgular:
Şokta Genel Değerlendirme:
Amaç:
-Yeterli doku perfüzyonunu sürdürecek düzeyde intravasküler volümü arttırmak,
-Sıvı-kan kaybını önlemek,
-Mümkün olduğu kadar kısa sürede sıvı kaybının nedenini belirleyerek, nedene yönelik girişimi başlatmaktır.
Tanımlama:
-Detaylı anamnez
-Fizik muayene
1-İnspeksiyon
2-Yaşam bulgularının ölçülmesi
-İdrar takibi
-Laboratuvar testleri (Hb, htc vb)

*Acil Bakım:
Hava Yolu Açıklığını Sağlama ve Sürdürme
-Ağızda varsa kan, mukus temizlenir.
-Varsa protez dişler çıkarılır.
-Gerekirse suni solunum uygulanır.
-Oksijen desteği sağlanır.
-Maske ile %100 O2 10lt/dk
Kanama Kontrolü
-Dış kanama varsa direkt basınç,
-İç kanama olasılığı gözardı edilmemeli,
-Travmatik amputasyonda tansiyon aleti manşonu kullanılabilir.
Yaşam Bulguları
-Kan basıncı
-Hipotansiyon
-Nabız
-Taşikardi
-Vücut ısısı
-Normal veya hipotermi
Damar Yolu
-İki damar yolu açılır.
-Tercihen Ringer Laktat Solüsyonu ile ilk sıvı resüsitasyonuna başlanır (2 Lt RL/SF ilk 15 dk gidecek şekilde).
-Ringer Laktat Solüsyonu'nun pH'ı arteryel pH'ya serum fizyolojikten daha yakındır.
-İçerdiği laktat bikarbonata metabolize olarak şokta olası bir sorun olan asidoz tedavisinde de etkili olur.
Pozisyon
-Bir engel yoksa sırt üstü düz, alt ekstremiteler 30 derece açı yapacak şekilde yükseltilir. Dizler düz, baş göğüsle aynı hizada ya da çok az yüksek olabilir.
-Bu uygulama bacaklardaki venöz dönüşü destekleyerek dolaşan kan hacmini 400-800ml arttırır.
-Bu pozisyon kardiyojenik şokta, kafa içi basınç artışı ya da baş ve boyunda aktif kanaması olan hastalarda dolaşımdaki kanı arttırarak durumlarını daha da kötüleştirebileceğinden uygulanmamalıdır.
-Şokta trandelenburg pozisyonu verilmesi uygun değildir.
-Beyinden sağ atriyuma venöz kan akımını zorlaşır,
-karın içi organlar diyafragmaya baskı yapacağından solunum güçleşir,
-Baroreseptör aktivitelerinin baskılanması ile kan basıncı daha da düşer.
Vücut Isısı
-Korunmalı
-Ancak periferik damarlarda dilatasyona neden olarak kanın yaşamsal organlara iletimini geciktirdiği, metabolizmayı hızlandırarak oksijen gereksiniminin artmasına neden olduğu için hiçbir zaman dışarıdan sıcak uygulama yapılmamalıdır.
-Septik şokta olduğu gibi çok yüksekse normale getirilmeli, ancak şoktaki hastaya hipotermi uygulanmamalıdır.
-Hipotermi kan viskositesini arttırır, kan akımını yavaşlatır ve ventriküler fibrilasyon olasılığını arttırır. Ayrıca üşüme ve titremeyle oksijen kullanımı da artacağından hasta üşütülmemelidir.
-Isıtma hastanın üstündeki ıslak giysiler çıkarıldıktan sonra battaniye ile örtülerek, vücut sıcaklığında sıvılar verilerek yapılmalıdır.
Aldığı ve Çıkardığı Sıvı Takibi
Mesaneye kateter yerleştirilmeli ve dakikalık/saatlik idrar miktarı izlenmelidir.

*Unutmayın:
Hipovolemi varsa, Foley kateter
-Şuur kapalıysa takılır
-Hasta spontan idrar yapamıyorsa
Karın travması varsa Foley kateter
-Pelvis kırıksa takılmaz
Beslenme
-Ağızdan hiçbir şey verilmez.
-Mideyi boşaltmak için nazogastrik tüp takılır.
-Beslenme damar yoluyla sağlanır.
Anksiyetenin Giderilmesi
-Olay yerinde ve hastanede hastayı rahatsız edecek çevresel uyarıların azaltılması,
-Yapılacak tüm işlemlerle ilgili bilgi verilmesi,
-Korkuların ifade edilmesi ve soru sorulması için cesaretlendirilmesi,
-Yalnız bırakılmaması,
-Hastanın oksijen gereksinimini ve anksiyetesini azaltır.

*Özet:
-ABC değerlendirilir.
-Maske ile %100 konsantrasyonda 02 10Lt/dk uygulanır.
-Dış kanama kontrol altına alınır.
-Şok pozisyonu verilir.
-Hipotermiden korunur.
-Damar yolu açılarak 2lt RL/SF ilk 15-20 dakika içinde gidecek hızla sıvı perfüzyonuna başlanır.
-Hastanın en uygun sağlık kuruluşuna hızla nakli sağlanır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 846
favori
like
share