zarflar test soruları - 10.sınıf zarflar test sorular ve cevapları - dil ve anlatım zarflar test soruları - 10. sınıf zarflar test soru ve cevapları
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) Hâlâ yaşarır gözlerim geçmişi andıkça.

B) Bulur muyuz yeniden o sıcak gülüşleri?

C) Tüy gibi hafiflerim sesinin buğusunda.

D) Uzaklaştık epeyce gecenin hüznünden.

E) Çaresiz dertlere düşürdü beni gidişin.


2. Senin için yazdığım şiirleri

Dün(I) teker teker(II) okudum

Nasıl (III)sevmişim bir zamanlar(IV)

Örneğin yüzen gemileri

Bunca mavisini denizin

Fark etmemişim şimdiye kadar (V)

Bu dizelerdeki altı çizili zarflardan hangi ikisi ötekilerden farklı türdedir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) III. ve V. E) IV. ve V.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğer-lerinden farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Nasıl da geçiyor zaman farkına varmadan

B) Bu kadar geniş çaplı bir projeyi nasıl hazırladın?

C) Nasıl bir öykü yazmayı düşünüyorsunuz?

D) Böyle büyük bir sorunun nasıl üstesinden geldiniz?

E) Nasıl sessiz kalıyorsun onun iddiaları karşısında?


4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ötekilerden farklı türde bir zarf vardır?

A) Böyle gelmiş, böyle gider.

B) Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

C) Gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz.

D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

E) Çocuk düşe kalka büyür.


5. (I) Bir gazete bayisinde umutsuz bir şekilde, okuyacak bir şeyler arıyordum. (II) Derginizi gördüm, ne yalan söyleyeyim, umursamazca aldım. (III) Çok kötü geçen bir sınavdan çıkmıştım. (IV) Dergiyi açıp okuduktan sonra, inanın abartmıyorum, hayatım değişti. (V) Şimdi, her ayın ilk günü dergiyi bayiden, belki de, ilk ben alıyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili söz görevce ötekilerden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "den, -dan" ekini alan sözcük zarf (belirteç) görevindedir?

A) Abdal düğünden çocuk oyundan usanmaz.

B) Damdan düşen damdan düşenin halini bilir.

C) Eski dost düşman olmaz yenisinden vefa gelmez.

D) Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır.

E) Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Onun kadar içten pazarlıklı birini daha önce görmedim.

B) Yaptıkları şakadan sonra arkadaşları ile selamı sabahı kesti.

C) Köy yolunda ilerleyen araba tozu dumana katıyordu.

D) Günlerdir ağlayan kız, arkadaşına içini dökerek rahatladı.

E) Gençliğinde o kadar çalıştı ki şimdi hayatın tadını çıkarıyor.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır?

A) Burada rahat rahat denize girebiliriz.

B) Bu bölgedeki yapılaşma yıldan yıla artıyor.

G) iyi bir usta bulmak için sağa sola haber bıraktık.

D) Karnesini alınca koşa koşa evin yolunu tuttu.

E) Haberi duyunca gözleri ışıl ışıl parladı.


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "güzel" sözcüğü "'Buradan bakınca şehir çok çirkin görünüyor." cümlesindeki "çirkin" sözcüğü ile görevce özdeştir?

A) Az önce giydiğin elbise daha güzel.

B) Bu tür yemekleri annem de güzel yapar.

C) Daha güzelini bulamazsan bu kravatın aynısını al.

D) Şu güzelim çiçekleri nasıl kuruttunuz?

E) Dünkü toplantıda her şey çok güzeldi.


10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer-yön zarfı isim çekim eki aldığı için adlaşmıştır? |

A) Arkadaşları tarafından geri plana itilmek onu üzdü.

B) Bu kat kiralanmış yukarının da kirası çok yüksek.

C) Çocukluğu sorunlu geçenler ileri yaşlarda da sıkıntı yaşayabiliyor. ,

D) Dışa dönük bireylerin toplumla anlaşması daha kolay oluyor.

E) Yaşlı adamın odadan içeri girmesiyle çıkması bir oldu.


11. I. Yemek artıklarını atmaz, mutlaka tükettirirdi.

II. Bu türden kitapları artık okumuyoruz.

III. İletişim araçları geliştiği için artık mektup da yazmıyoruz,

IV. Şubat ayının 29 çektiği yıllara artık yıl deniyor.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde ""artık" sözcüğü zarf (belirteç) görevindedir?

A) I. Ve II. B)1. ve III. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük tür yönüyle ötekilerden farklıdır? i

A) Yalılar Boğaz'ın en ilgi çeken yapılandır.

B) Geçmiş asırların unutulmaz anları bu yalıların duvarlarına sinmiştir.

C) Denize yüzünü dönmüş bu güzel yapılar, tarihin içinden süzülüp gelen bir rüya gibidir.

D) Akşam güneşi yalılara vurduğunda, denizin kenarında kızıl güller açar.

E) Yalıların eski mimariyi yansıtan çehreleri, denizin duru mavisi üzerine düşer her sabah.


13. Zarflar isim çekim eklerini alamaz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim çekim ekini aldığı halde zarf görevinde kullanılmış bir sözcük vardır?

A) İçten, sıcak bir yaklaşımla çevresindeki herkese sevdirdi kendini.

B) Birkaç belgede eksiklik olunca başvurusu kabul edilmemiş.

C) Piknik lafını duyunca tüm hazırlıkları akşamdan tamam-lamıştı.

D) Böyle ağır çalışırsanız işlerin yarısını bile bitiremezsiniz.

E) İlk şiir kitabı büyük ilgi gören sanatçı şiir yazmayı sürdüreceğini söyledi.


14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde isim tamlaması zaman zarfı görevinde kullanılmıştır?

A) Misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur.

B) Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.

C) Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü.

D) Bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun.

E) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.


15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "iyi" sözcüğü zarf (belirteç) görevindedir?

A) Adamın iyisi alışverişte belli olur.

B) Son gülen iyi güler.

C) Dereyi tepeyi sel bilir, iyiyi kötüyü el bilir.

D) İyi dost kötü günde belli olur.

E) Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.


16. Herkes çok korkmuştu. Çoğu evine hiç gitmedi. Gidenler hemen geri çıktılar. Hepsinin kulağı gelecek haberdeydi. Bazı köylüler kendi aralarında konuşuyor, bazıları da muhtarın evinin önünde bekliyordu.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin kaçı zarftır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Cevaplar:

1.e

2.b

3.c

4.c

5.c

6.e

7.d

8.c

9.b

10.b

11.c

12.a

13.c

14.c

15.b

16.b

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1577
favori
like
share