rüyada mezarlıkta dua okumak - rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir - rüyada mezarlıkta dua etmek ne anlama gelir - rüyada mezarlıkta dua okumak nedir
rüyada mezar görmek, ev satın almaya işarettir.

bazan rüyada kabir/mezar görmek, hapse girmeye, inzivaya çekilmeye, üzüntü ve kedere, uzak bir yere yolculuk yapmaya da işaret eder.

bazan rüyada kabristan görmek, bilginlere, komutanlara, takva ehli kimselere, vaat ve nasihate, huzur ve güvene, olup bitenden ibret almaya, okuyup düşünmeye işaret eder.

rüyada kendisi için mezar kazdığını veya kâzdınldığını görmek, ikamet ettiği yerde ev yaptırmaya işarettir.

bir mezarı örttüğünü veya toprakla doldurduğunu görmek, uzun ve sağlıklı bir ömür sürmeye işarettir.

bir kabir yaptığını görmek, ev tamiratı yapmaya işarettir.

rüyada bir kabri tamir ettiğini görmek, orada yatan kimsenin iş ve sanatını canlandırmaya, geçimin kolaylaşmasına, maneviyatın güçlenmesine, hastanın iyileşmesine, hamile kadının erkek çocuk doğurmasına işarettir.

canlı olarak mezara girdiğini görmek, bir ölünün veresesinden ev satın almaya işarettir.

bazan ölmeden mezara girdiğini görmek, kadın için evlenmeye, erkek için geçici hapse veya işinde sıkıntıya düşmeye işarettir.

bekârın mezar kazması, bir kadını hileyle nikâhlamaya işarettir.

ölünün defnedildiği mezarın üzerinde ayakta durduğunu görmek, büyük bir günah işlemeye işarettir.

bilinmeyen bir yere veya açık bîr araziye kazılan mezar, kişinin ahi-ret evine; böyle bir kabir içine girmek, ecelin yaklaşmasına işarettir.

bir mezar satın aldığını, fakat içine girmediğini görmek, evlenmeye işarettir.

mezarın bir yere gittiğini görmek, o mezarda yatan kimsenin vereselerinden birinin orada ev alarak yerleşmesine işarettir.

dikilmiş bir kefenle mezara defnedildiğini görmek, evlenmeye işarettir.

dam üstünde, çatı vb. yerlere kabir kazmak, uzun ömre işarettir.

bir mezarı açtığını görmek, oraya defnedilen kimsenin iş, meslek ve meşrebini benimsemeye işarettir.

rüyada bir mezarı kazarak, için-deki ölüyü dışarı çıkarmaya çalıştığını görmek, bir şeyi elde etmek için çok gayret sarfetmeye; şayet ölüyü dışarı çıkarırsa, arzu ettiği şeyi gerçekleştirmeye işarettir.

ölmüş birini mezarda ölü bulmak, arzu ve isteğine ulaşamamaya işarettir.

birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uymaya işarettir.

ölülerin kabirlerinden kalkıp evlerine doğru gittiklerini görmek, umut edilmeyen güzel şeylerin gerçekleşmesine işaret eder.

rüyada mezarlar arasında dolaşarak, açık olan kabirlere girip çıktığını görmek, bid’at ehli, zararlı kimselerin evlerine gidip gelmeye veya hapse girip çıkmaya işarettir.

rüyada mezarda olduğunu ve üzerine toprak örtüldüğünü görmek, mala ve dünyalığa kavuşmaya işarettir.

mezarlıkta toprak kazdığını görmek, çok yaşamaya işarettir.

rüyada üzeri yeşillik olan mezar görmek, orada yatan kimsenin rahmette olduğuna işarettir.vaaz ve nasihate, kur’an okumaya, korkup sakınmaya, dünyadan ilgisini kesmeye, ölümü hatırlamaya, ağla-maya işarettir.

bazan mezar/mezarlık görmek,

korkusu olanlar için güvene; bir korkusu olmayanlar için korkuya veya zina yapan kadın ya da kadınların evlerine işaret eder.

bazan rüyada müslüman mezarlığı görmek, ordu çadırlarına ve savaş hazırlıklarına işaret eder.

rüyada müslüman mezarlığına yağmur yağdığını görmek, o bölgede yaşayan halk için rahmet ve berekete işarettir.

rüyada temiz ve düzenli kabristan görmek, hayır ve feyze; yıkık dö-

kük, çöplük haline gelmiş mezarlık görmek, vurdumduymazlığa, şer ve
şiddete işarettir.

içinde ölüler bulunan mecûsî mezar-hğı, haram hazineye; ölü yoksa kötü eve veya adi bir kimseye işaret eder.

yabancdara ait bir mezarlık (gayri müslimlere ait kabristan) görmek, günah işlemeye, korkuya, gaflete, şerli ve münafık kimselere yakınlık göstermeye ve onlann sırlarına vâkıf olmaya işarettir.

rüyada gayri müslim mezaruğın-dan kıymetli bir şey aldığını görmek, helâl mala işarettir.

müşrik mezarlığı görmek, üzüntü ve kedere; burada kıymetli bir şey

bulmak, kazanç ve ganimete işarettir.

rüyada bir kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnediğini görmek, ciddi bir tecrübe yaşamaya veya önemli bir imtihandan geçmeye işarettir.

bir mezarlıkta ölülerle birlikte güldüğünü, yakışıksız işler yaptığını görmek, günahkâr, kötü ve şerli insanlarla yakınlaşmaya, içli dışlı olmaya işarettir.

rüyada peygamberimiz’in (s.a.v) onlarla kabr-i saadetlerini kazdığını görmek, terkedilmiş sünnetleri ihya edip yaşamaya, bilgilerini halkın istifadesine sunmaya işarettir.

birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uymaya işarettir.

mezar kazıp kefen soyduğunu görmek, yeraltmda bulunan antika şeylere ilgi duymaya işaret eder.

rüyada anıtmezar/anıtkabir görmek, görkemli eve veya böyle bir ev satın almaya, lüks bir yerde gözaltında tutulmaya, sakin ve güzel bir yerde münzevî bir hayat yaşamaya veya uzaktaki bayındır bir ülkeye ya da eski, kadim bir şehre yolculuk yapmaya işarettir.

mezarlıklar, evlere ve oralarda oturan insanlara da işaret eder

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6544
favori
like
share
ghsdfszz Tarih: 11.05.2012 06:36