Açıköğretim Türkiye Ekonomisi Dersi Konuları - Maliye Politikası Üniteleri - İnsan Kaynakları Üniteleri - Siyaset Bilimi Üniteleri - Türk Dili Dersinin Üniteleri - Örgütsel Davranış Üniteleri - Yerel Yönetimler Dersinin ÜniteleriAçıköğretim Türkiye Ekonomisi Dersi Konuları :

Ünite 1 - Türkiye Ekonomisinin Özellikleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri
Ünite 2 - Ulusal Gelirin Gelişimi ve Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi
Ünite 3 - Türkiye Ekonomisinde Gelir Dağılımı ve Yoksulluk-Yolsuzluk İlişkisi
Ünite 4 - Kamu Maliyesinde Gelişmeler
Ünite 5 - İç ve Dış Devlet Borçları
Ünite 6 - Tarım Sektöründe Gelişmeler
Ünite 7 - Sanayi Sektöründe Gelişmeler
Ünite 8 - Hizmetler Sektöründe Gelişmeler
Ünite 9 - Fiyatlar Genel Seviyesinde Gelişmeler - Enflasyonda Hızlı Düşme
Ünite 10 - Türkiye Ekonomisinde Krizler, İstikrar Politikaları ve Küresel Ekonomik Kriz
Ünite 11 - Türkiye'de Para ve Banka
Ünite 12 - Ödemeler Dengesi Politikası ve Ödemeler Dengesinde Gelişmeler
Ünite 13 - Döviz Rejimi ve Döviz Kuru Politikası
Ünite 14 - Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Yatırımlardaki Gelişmeler

Maliye Politikası Üniteleri

Ünite 01 - Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
Ünite 02 - Maliye Politikasına İlişkin Bazı Tanımlamalar
Ünite 03 - Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası
Ünite 04 - Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği
Ünite 05 - Toplam Talep-Toplam Arz Modeli ve Para ve Maliye Politikaları
Ünite 06 - İradi Politikalar Karşısında Otomatik İstikrar Sağlayıcılar
Ünite 07 - Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
Ünite 08 - Durgunlukla Mücadele Maliye Politikası
Ünite 09 - Stagflasyon ve Maliye Politikası
Ünite 10 - Bütçe Açığı Sorunu
Ünite 11 - Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve İzlenen Politikalar
Ünite 12 - Maliye Politikası ve Ekonomik Büyüme
Ünite 13 - Maliye Politikası ve Ekonomik Kalkınma
Ünite 14 - Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Ekonomik Kalkınma
Ünite 15 - Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Sorunu
Ünite 16 - Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı
Ünite 17 - Maliye Politikası ve Çevre Sorunları
Ünite 18 - Maliye Politikası ve Sektörel Yapı
Ünite 19 - Maliye Politikası ve Bölgesel Ekonomik Yapı
Ünite 20 - Maliye Politikası ve Mali Tevzin

İnsan Kaynakları Üniteleri:

Ünite 1 - İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi
Ünite 2 - İş Analizleri
Ünite 3 - İnsan Kaynakları Planlaması
Ünite 4 - Personel Bulma ve Seçme
Ünite 5 - Oryantasyon
Ünite 6 - Eğitim
Ünite 7 - Kariyer Yönetimi
Ünite 8 - Performans Değerleme
Ünite 9 - Ücret Yönetimi
Ünite 10 - İş Değer
Ünite 12 - İş gören Sağlığı ve İş Güvenliği
Ünite 13 - Çalışma İlişkileri
Ünite 14 - İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Siyaset Bilimi Üniteleri:

Ünite 01 - Siyaset Bilimi Nedir?
Ünite 02 - Siyasal Yaşamın Etkenleri
Ünite 03 - Siyasal Yaşam İçinde Bireyin Yeri
Ünite 04 - Siyasal Yaşam İçinde Küçük Grupların Yeri
Ünite 05 - Siyasal Yaşam İçinde Toplumsal Sınıflar
Ünite 06 - Toplum ve Siyasal Yaşam
Ünite 07 - Siyasi Güç Olarak Siyasal Partiler
Ünite 08 - Siyasi Güç Olarak Baskı Grupları
Ünite 09 - Siyasi Güç Olarak Seçkinler
Ünite 10 - Siyasal Çatışmada Araçlar
Ünite 11 - Din ve Siyasal Araçlar
Ünite 12 - Çağdaş İdeolojiler
Ünite 13 - Siyasal Değişme ve Devrim
Ünite 14 - Kamuoyu- Propaganda ve Siyasal Katılma
Ünite 15 - Çoğulcu Siyasal Sistemler

Türk Dili Dersinin Üniteleri:

Ünite 1 - Dil
Ünite 2 - Türk Dili
Ünite 3 - Türkçenin Zenginliği ve Sözvarlığının Gücü
Ünite 4 - Anlatım Birimleri-I: Sözcükler
Ünite 5 - Anlatım Birimleri-II: Cümleler
Ünite 6 - Yazım Kuralları
Ünite 7 - Noktalama İşaretleri
Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları-I: (Sözcük Yanlışları)
Ünite 9 - Anlatım Bozuklukları-II: (Cümle Yanlışları)
Ünite 10 - Anlayarak Okuma
Ünite 11 - Yazılı Anlatım Bilgileri
Ünite 12 - Anlatı Türleri-I
Ünite 13 - Anlatı Türleri-II
Ünite 14 - Anlatı Türleri-III
Ünite 15 - Bilimsel Araştırma Raporu Hazırlama
Ünite 16 - Sözlü Anlatım - Konuşma

Örgütsel Davranış Üniteleri:

Ünite 01 - Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem
Ünite 02 - Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar
Ünite 03 - Örgüt İçinde Birey ve Kişilik
Ünite 04 - Duygular, Değerler Tutumlar ve İş Tatmini
Ünite 05 - Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık
Ünite 06 - Örgüt Kültürü
Ünite 07 - Örgütlerde Gruplar ve Takımlar
Ünite 08 - Örgütlerde Liderlik ve Kuramlar
Ünite 09 - Örgütlerde Çatışma
Ünite 10 - Örgütsel Stres ve Yönetimi
Ünite 11 - Örgütsel Değişme ve Gelişme
Ünite 12 - Örgütlerde Etik Davranışlar ve Yönetimi
Ünite 13 - Örgütlerde Güç ve Politika
Ünite 14 - İş Dizaynı ve Yaklaşımlar
Ünite 15 - İş İlişkileri, Kariyer ve Toplumsallaşma Sürecinde Kariyerin Önemi

Yerel Yönetimler Dersinin Üniteleri:

Ünite 01 - Yerel Yönetimler
Ünite 02 - Yerel Yönetimler Neden Vardır?
Ünite 03 - Yönetimlerarası Mali İlişkiler
Ünite 04 - Yönetimlerarası Hizmet Bölüşümü
Ünite 05 - Yönetimlerarası Gelir Bölüşümü
Ünite 06 - Yerel Yönetimlerin Finansman Kaynakları
Ünite 07 - Üniter Devletlerde Yerel Yönetimler
Ünite 08 - Federal Devletlerde Yerel Yönetimler
Ünite 09 - Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler
Ünite 10 - Türkiye’de Yerel Yönetimler
Ünite 11 - Belediyeler
Ünite 12 - İl Özel İdareleri
Ünite 13 - Köyler
Ünite 14 - Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 787
favori
like
share
umut çakmak Tarih: 17.05.2012 15:34