psikoloji dersi test soruları - geçmiş yıllardan test soruları ve cevapları - öğrenme psikolojisi ile ilgili test soruları - geçmiş kpss sınav sorularıÖĞRENME PSİKOLOJİSİ; GEÇMİŞ YILLARDAN SEÇME SORULAR - TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranışların bir özelliği olamaz? (KPSS 2004)

A) Yaşantı sonucu ortaya çıkması

B) Kalıcı izli olması

C) Önceki davranışların farklı olması

D) Süreklilik göstermesi

E) Olgunlaşma ile ortaya çıkması

2. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir? (KPSS 2002)A) Sürücünün kırmızı ışığı görünce frene basması

B) Öğrencinin 2x5’in 10 ettiğini söylemesi

C) Şiddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kırpması

D) Postacının girdiği sokağın ismini levhaya bakmadan söylemesi

E) Çocuğun yemekten sonra dişlerini fırçalaması

23. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan bir davranışa örnek değildir? (KPSS 2001)

A) Çocuğun bisiklete bindiğinde dengesini kurması

B) Bir kişinin evinin bulunduğu yeri tarif etmesi

C) Oto tamircisinin motordaki sesin nedenini kısa sürede bulması

D) Çocuğun, yüzüne rüzgâr gelince gözlerini kırpması

E) Aşçının, kokusunu aldığı yemeğin pişip pişmediğini anlaması

4. Öğrencinin öğrenmeye güdülendiğinin en güçlü kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2004)

A) Öğretmenin sözleri ve hareketlerini kurallara uymaya önem vererek izleme
B) Konuyla ilgili sorulan soruları yanıtlama
C) Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme
D) Davranışlarıyla derse katılmaya istekli olduğunu gösterme
E) Başkalarına bir şeyler öğretme isteği duyma

5. Başarı güdüsü düşük bir öğrencide gözlenebilecek özellik aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2005)

A) Güçlükleri aşmaya çalışması
B) Çaba göstermesi
C) Kendisine üst düzeyde amaçlar koyması
D) Özyeterliğin gelişmiş olması
E) Dışsal faktörlere yükleme yapması

6. Dersin başında öğrencilerin, öğrenmeye istekli hale getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2003)

A) Dersin içeriği hakkında bilgi verme
B) Hazırbulunuşluk düzeyini artırma
C) Hedeflenen davranışı öğrenmeye güdüleme
D) Öğrenciler arasında etkileşim sağlama
E) Kullanılacak yöntem ve teknikleri tanıtma

7. Aşağıdaki öğretmen davranışlardan hangisinin öğrencileri derse güdülemede en etkili olması beklenir? (KPSS 2002)

A) Derste öğretilecek bilgilerin nerede, ne işe yarayacağını söyleme
B) Derste ele alınacak konunun başlığını söyleme
C) Dersi anlatırken öğrencilerin sessiz olarak dinlemelerini sağlama
D) Dersi anlattıktan sonra öğrencilere konuyla ilgili ödev verme
E) Öğrencilerin derste öğrenilecek konuyla ilgili bilgilerini yoklama

8. Bir öğrenci Matematik dersindeki öğrenme isteklerini tamamlayarak başarı düzeyini yükseltiyor. Bu öğrenci fizik dersindeki çabalarında bir değişiklik yapmadığı halde, onun bu dersteki başarısında da yükselme oluyor. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine örnektir? (KPSS 2001)A) Zihinde canlandırma

B) Bilişsel öğrenme

C) Negatif transfer

D) Olumlu aktarma

E) Genelleme

9. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenmenin temel özelliğidir? (KPSS 2005)

A) Bilgi işleme tarzında bir değişmeyi içermesi
B) Uyarıcı davranış arasında bağ kurulması sonucunda gerçekleşmesi
C) Davranışın tekrarlanma sıklığının, sonuçları tarafından kontrol edilmesi
D) Deneme-yanılma yoluyla gerçekleşmesi
E) Farkına varılmadan gerçekleşmesi

10. Ahmet ders başladığı halde sırasına oturmayıp sınıfta dolaşmaktadır. Yerine oturmayıp dolaştığı için öğretmeni Ahmet’i azarlamış ve Ahmet hemen sırasına oturmuştur. Bu yaşantıdan sonra Ahmet öğretmenini sınıfın kapısında görür görmez hemen sırasına oturmaya başlamıştır.
Ahmet’in bu davranışında görülen bu değişme, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? (KPSS 2004)

A) Kendiliğinden geri gelme
B) Ceza
C) Olumsuz pekiştireç
D) Tepkisel koşullanma
E) Sosyal öğrenme


Cevaplar:

1-E
2-C
3-D
4-D
5-E
6-C
7-A
8-D
9-A
10-D

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3264
favori
like
share