psikoloji dersi test soruları - 10 sınıf psikoloji dersi test soru ve cevapları - 10 sınıf psikoloji dersi soruları - psikoloji ders test soruları ve cevapları


2011-2012 Psikoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sınavı Test Soruları ve CevaplarıSORULAR

1.Klasik ve edimsel koşullanma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)Klasik koşullanma ile ortaya çıkan davranış tepkisel davranıştır.

B)Edimsel koşullanma ile daha çok psiko-motor davranışlar öğrenilir.

C)Edimsel koşullanma T-U biçiminde gerçekleşir.

D) Edimsel koşullanmada verilen pekiştirece bağlı olarak davranış ortaya çıkar.

E)Klasik koşullanmada daha çok duyuşsal davranışlar öğrenilir.2.Derste söz alan Melek sorulan soruya yanlış cevap verince sınıfta kendisiyle dalga geçilmiştir, buna üzülen Melek artık parmak kaldırmamaya başlamıştı.

Melek’in bu durumu hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanır?

A)Edimsel Koşullanma

B)Klasik Koşullanma

C)Gizil Öğrenme

D) Kavrayarak Öğrenme

E) Sosyal (Modelden) Öğrenme

3. Bir öğrenci sürekli olarak önceki psikoloji öğretmeninin ismi aklına gelmesi nedeniyle yeni öğretmeninin ismini öğrenmekte güçlük çekmesi hangi kavramla açıklanır?

A)Geriye Ket vurma B)Olumsuz Transfer

C)Olumlu Transfer D)İleriye ket vurma

E)Klasik koşullanma

4.Ecem her akşam çikolata getiren babasını kapıda öperek karşılamaktadır. Babası birkaç gün çikolata getirmeyince Ecem babasını karşılamamaya başlamıştır.

Ecemin bu davranışı hangi kavramla açıklanır?

A)Ayırt etme

B) Genelleme

C)Sönme

D)Olumsuz Transfer

E)Kendiliğinden geri gelme

5. 12 yaşındaki Ceren kazağını giymek yerine sınıf öğretmeni gibi boynuna dolamaktadır.

Cerenin davranışı hangi öğrenme kuramıyla açıklanır?

A)Gizil öğrenme

B)Klasik koşullanma

C) Kavrayarak öğrenme

D) Modelden öğrenme

E) Edimsel koşullanma6.Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) İçgüdü B)Güdülenme C)Transfer

D)Hazır oluş E)Olgunlaşma

7. Tavşanlara av köpeği gibi avlanmayı öğretemezsiniz, bilgisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerin hangisiyle açıklanır?

A)Dikkat B)Türe özgü hazır oluş C)Fizyolojik durum

D) Genel uyarılmışlık hali E) Eski yaşantılar8. Basketbolcu olan Mediha voleybol oynamayı diğer arkadaşlarından daha kolay öğrenmiştir.

Mediha’nın bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A)Gizil öğrenme B)İleriye ketvurma C) Olumsuz transfer

D) Modelden öğrenme E)Olumlu transfer9. Aşağıdakilerden hangileri öğrenme değildir?I. Bir çocuğun düşünce kalkması

II.Dönme dolaptan inen birinin sallanması.

III.Sıcak sobaya elini vuran çocuğun elini hemen çekmesi.

IV.Bir çocuğun denizde yüzebilmesi

V.Bir çocuğun bisiklet kullanmasıA)I.II.III. B) I.III. V. C) II.III.D) I.IV.V. E) I.II.10.Eve geç gelmeyi alışkanlık haline getiren Ali babasından azar işitince babasının evde olduğu zamanlar erken gelip, diğer zamanlar yine geç gelmeye devam etmektedir. Ali’nin bu davranışını aşağıdaki kavramların hangisi açıklar?A)Ayırt etme B) Genelleme C)SönmeD)Olumsuz Transfer E)Kendiliğinden geri gelme

11. Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma sürecindeki “koşullu uyarıcının” işlevini açıklamaktadır?

A)Koşulsuz tepkiyi oluşturan uyarıcı

B)Organizmadaki her türlü tepkiyi oluşturan uyarıcı

C)Koşulsuz uyarıcıdan önce verilen ve tepki oluşturan uyarıcı

D)Hiçbir tepki oluşturmayan uyarıcı

E)Koşulsuz tepkiye açıklık getiren uyarıcı12. Derste sürekli espri yapan Nedim , arkadaşları gülünce esprilerine devam etmektedir,Nedim bu davranışlarını başka ortamlarda sergilediğinde kimsenin gülmediğini görmüş ve başka ortamlarda espri yapmayı bırakmış , sadece sınıfında devam etmiştir. Nedimin sergilediği davranışlar sırasıyla hangi kavramlarla ifade edilir?A)Genelleme-sönme-ayırt etme-pekiştireç

B)Pekiştirme-genelleme-sönme-ayırt etme

C)Genelleme-sönme-ayırt etme-Kendiliğinden geri gelme

D) Pekiştirme- -sönme -genelleme -ayırt etme

E) Pekiştirme- ayırt etme -sönme -genelleme13. Pencerenin önündeki su bardağını gören çocuk , susadığını fark ederek , su içmek için mutfağa yönelir.Bu örnekte masanın üstündeki “su bardağı” aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A)Doğal tepki B)Doğal uyarıcı C)Koşullu uyarıcı D)Pekiştirme E)Koşulsuz tepki14. I.Dört aylık bebeğe konuşmayı

II.Keçiye avlanmayı

III.İstemeyen birine araba sürmeyi

IV.Zihinsel özürlü birine polinomları

Öğretemezsiniz. Bu örnekte öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisine değinilmemiştir?

A)Türe özgü hazır oluş B)Zeka C)Olgunlaşma D)Kaygı düzeyi E)Güdülenme15. Aşağıdakilerden hangisi transfer ile Ket vurmanın arasındaki farkı dile getirir?

A)Transfer yeni öğrenme, ket vurma bilgi aktarmadır.

B)Transfer eski bilgilerin yeni bilgileri sadece kolaylaştırması, ket vurma bilgilerin karışmasıdır.

C)Transfer eski bilgilerin yeni bilgileri kolaylaştırması ya da zorlaştırması, ket vurma ise bilgilerin birbirini unutturmasıdır.

D) Transfer bilişsel ket vurma psiko-motor bir öğrenmedir.

E) Transfer bilgilerin karışması , ket vurma bilgilerin zor öğrenilmesidir.16. Ara sıra küçük miktarda ikramiye kazandığı için şans oyunu oynayan biri, uzun süre bu davranışını sürdürür.

Verilen örnekte davranışa devamlılık kazandıran faktör aşağıdakilerden hangisidir?A)Davranış B)Pekiştirme C)TransferD)İçgüdü E)Ket vurma


17.Aşağıdaki bilgilerden hangisi Öğrenme ve Olgunlaşma arasındaki ilişkiyi doğu bir şekilde dile getirir?

A) Olgunlaşma için öğrenmek şarttır.

B) Olgunlaşma ile öğrenme arasında hiçbir ilişki yoktur

C) Öğrenme olgunlaşmanın ön koşuludur.

D) Olgunlaşma bedensel öğrenme zihinseldir

E) Olgunlaşma öğrenmenin ön koşuludur.18. Aşağıdakilerden hangisi kavrayış yoluyla öğrenmeye örnektir?A)Otobüs hareket edince , yolcuların el sallaması

B)Sıcak sobaya eli değen çocuğun elini aniden çekmesi

C) Arabası bozulan Ziya’nın , bir süre düşündükten sonra aniden arızayı bulup tamir etmesi.

D)Sürücü adayının birçok denemeden sonra araba kullanmayı öğrenmesi.

E)Bir ev hanımının , birçok denemeden sonra yemeğin kıvamını tutturması.19)Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisinde en fazla ilişki söz konusudur?A)-0,75 B)+0,65 C) +0,70 D)-0,20 E)-0,55

20) Hırsızlık yapmak için bir iş yerine giden Recep’in iş yerinin yanındaki ağacı polis olarak algılaması, aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?A)Halüsinasyon

B)Algıda seçicilik

C)Fiziksel illüzyon

D)Psikolojik illüzyon

E)Algıda bütünlük
CEVAP ANAHTARI
1d-2a-3d-4c-5d-6a-7b-8e-9c-10a-11c-12b-13c-14d-15c-16b-17e-18c-19a-20d 20-E

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3851
favori
like
share