Zümre öğretmenler Toplantı Tutanağı Nasıl Düzenlenir - Zümre öğretmenler Toplantı Tutanağı Örneği - Zümre öğretmenler Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır
Zümre öğretmenler Toplantı Tutanağı

..................... ÖĞRETİM YILI
ZİYARET İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI
1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Yeri:Ziyaret İlköğretim Okulu
Toplantı Tarihi: .....................
Toplantı Saati00-13:00
TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENLER:
Zümre Başkanı:
Öğretmenler:

GÜNDEM

1-Açılış ve Yokama
2-Yıllık ve Günlük Planlar
3-Çocuklara Atatürk Sevgisini Kazandırma Çalışmaları
4-Eğitimde Karşılaşılan Güçlükler
5-Aile Katılım Çalışmaları
6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Gündem 1:
Toplantı Ziyaret İlköğretim Okulu Anasınıfında gerçekleştirildi.Toplantıya Başkan Okul müdürü............, anasınıfı öğretmenleri .....ve .....katıldılar.

Gündem 2:
Anasınıfı öğretmeni..........yıllık ve günlük planlar hazırlanırken okulöncesi eğitim program kitabından yararlanılacak, değişiklikler okulun durumuna, çocukların gelişim özelliklerine göre ayarlanılacaktır.Yıllık planda bulunan amaç ve katılımlar doğrultusunda günlük planlar hazırlanacak fakat günlük planlar sınıfın ve çocukların gelişim özelliklerine göre bir takım değişiklikler gösterebileceği için günlük çalışmalarda zaman zaman farklılıklar görülebilir.
Anasınıfı öğretmeni .......: Günlük planlar hazırlanan yıllık planlar dikkate alınarak hazırlanmaktadır.Bu nedenle birlik ve koordinasyon sağlanmaktadır.Günlük planlar hazırlanırken öğrencilerin ihtiyaçları ve kişisel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
Okul Müdürü ......: Eğitim ve öğretimin planlanması ile ilgili bilgi akışı ve paylaşımı konusunda açıklamalar yaparak bilgi alışverişi sağlandığı müddetçe öğrenci başarısının artacağını söyledi ve şu sözleri ekledi: Eğitim ve öğretim planlı yapılması gereken bir iştir.Karşılıklı bilgi alışverişi ve paylaşımı olmadan öğrencilerin başarılı olmaları düşünülemez.

Gündem 3:
Okul Müdürü ...........: Yıllık ve günlük planlarda Atatürk ilke ve inkılaplarının sürekli uygulanması gerekliliği üzerinde durarak, özellikle 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi milletçe önemli olan günlerimizde bu konuya önemle dikkat edilmesi ve hassasiyet gösterilmesini belirtti.
Anasınıfı öğretmeni ..........okulöncesi eğitimin temel görevlerinden birinin de öğrencilere Atatürk sevgisinin de kazandırmak olduğunu belirtti.Atatürk sevgisinin çocuklara küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerine devam etti.Atatürkçülük ve Atatürk sevgisinin okul öncesinde çeşitli etkinliklerle kazandırılabileceğini söyledi ve sınıflarda bulunan Atatürk köşelerinin dikkat çekici bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini, bu konunun çok önemli olduğunu vurguladı.
Anasınıfı öğretmeni ........Atatürk sevgisini kazandırmak için çeşitli hikaye ve şiirlerin de kullanılabileceğini söyledi ve bu konunun vermemiz gereken temel konular arasında olduğunu belirtti.

Gündem 4:
Anasınıfı öğretmeni .........:Okul öncesi eğitim kurumlarının en önemli görevi çocuklara temel davranışları kazandırmaktır.Sınıfta verilen eğitimin evde desteklenmesi önemlidir.Desteklenmemesi halinde çeşitli sorunlar yaşanıyor.Ayrıca okul öncesi eğitimin önemi tam olarak anlaşılmamaktadır.Anasınıflarının bakım yerleri olarak düşünülmesinden rahatsızlık duyuyoruz.Bu sorunların aşılabilmesi için velilerle işbirliği içerisinde olup onlara çalışmalar hakkında zaman zaman bilgiler verilmesi gerekir.
Anasınıfı öğretmeni .......: Eğitim öğretim yılı başlamadan araç gereçlerin temin edilmesi, okulun açıldığı gün sınıfın eksiklerinin büyük bir çoğunluğun hazır hale getirilmesi gerekir.Öğrenciler okula geldiklerinde sınıfın eğitimin hazır olması halinde sınıfa daha çabuk alışıp, okula daha istekli geleceklerdir.
Okul müdürü .......:Bu konuları velilerle yapacağımız toplantılarda sık sık dile getirelim.Ayrıca velilerle birebir görüşmeler yapalım.Sınıfın eksik materyallerini en kısa zamanda gidermeye çalışalım.

Gündem 5:
Okul müdürü .............:Okul öncesi eğitiminde aile katılımı son derece önemli olduğunu söyledi ve sözlerine devam etti: Öğretmen- Veli işbirliğini sağlamak adına belirli aralıklarla toplantı yapılmasına ve bunun yanında velilerle sürekli olarak toplantı dışında da iletişim halinde olmanın gerekliliğinin çocukların gelişim aşamaları açısından önemli olduğunu belirtti.
Anasınıfı öğretmeni .......:Okul öncesinde öğrencileri gözlemlemek kader evde gözlemlemenin de gerekli olduğunu bunun için aile ziyaretlerinin düzelenmesi gerekir.
Anasınıfı öğretmeni ...........: Aile katılımını sağlamak için sınıfta öğrencilere verilen parmak oyunu,şarkı ve benzeri etkinlikleri öğrencilerin velileriyle birlikte yapması için notlar gönderilmesinin aile katılım çalışmalarında etkili olacağını söyledi.

Gündem 6:
Okul müdürü ........ ..................... öğretim yılının öğretmen ve öğrenciler açısından verim bir yıl olmasını diledi.

Gündem 7:
Okul müdürü ............, toplantıya katılan öğretmenlere iyi günler diyerek toplantıyı kapatti.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 636
favori
like
share