Özürlü aylığı 2012 miktarı - bakıma muhtaç özürlü maaşı miktarları - sgk tarafından bağlanan engelli sakat veya sakatlık maaşı bilgileri - bakım parası nasıl alınır - bakım aylığı için nereye başvurulur


Özürlü aylığı 2012 miktarı ve bakıma muhtaç özürlü maaşı miktarları sgk tarafından bağlanan engelli sakat veya sakatlık maaşı bilgileri 2012 yılı katsayılarının belirlenmesi devamında yeniden hesaplanacaktır. Aşağıdaki bilgiler 2011 yılına aittir.

Özürlü Aylığı 18 yaşını doldurmuş, %40 – %69 arası özürlü olanlar için : Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %200’ ü kadardır. 01/01/2011 tarihi itibariyle aylık 200,72.-TL’ dir.01.07.2011 tarihi itibariyle 2011 temmuzdan geçerli olmak üzere 208,85 TL dir

Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı 18 yaşını doldurmuş, %70 ve üzeri özürlü olanlar için : Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü kadardır. 01/01/2011 tarihi itibariyle aylık 301,08.-TL’ dir.01.07.2011 tarihi itibariyle 2011 temmuzdan geçerli olmak üzere 313,28 TL dir

Ayrıca bu tutarlara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

hesaplama şu şekilde yapılmaktadır primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının(1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

Özürlü Maaşı Artırımı :

2022 sayılı Kanuna göre özürlü (%40 – %69 arası özürlü) aylığı bağlanmış olanlardan, %70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü oranına çıkartılır. (01/01/2011 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı (%70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 301,08.-TL’ 01.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 313,28 TL dir Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

Özürlü maaşı için Nereye, Nasıl Başvurulur :

2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza özürlü aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

Özürlü Maaşı na Kimler Başvurabilir :

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, %40 ve üzeri özürlülük oranı olanları,

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenleri,

2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu

Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.Özürlü maaşı Bağlama Süreci Nasıldır? :

1.Adım: İlçe Malmüdürlüklerinden (İlde Defterdarlıktan) alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)

2.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.

3.Adım: Doldurulan Başvuru Formu, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.

4.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.

5.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.Özürlü Maaşı için Gerekli Belgeler :

a) 2022 sayılı Kanuna göre Özürlü, Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Başvuru Formu:

Bu formda yer alan aylık talep dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.

Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

b) Özürlü Raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.

c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.Özürlü Aylığı Başvurusunda Bulunurken;

Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,

Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,

Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,

Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,

Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,

Emin Olunuz!

Özürlü Maaşını ve Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ? :

Aylık bağlama işlemleri, Defterdarlıklar/Malmüdürlükleri tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.Özürlü Maaşı Ödeme Günleri : Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.

Özürlü Maaşı Konutta Ödeme :

2022 sayılı Kanuna göre, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.Özürlü Maaşı Kesme Nedenleri :

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, vatandaşlıktan çıkma, muhtaçlığın kalkması, özürlülük oranının %40’ ın altına düşmesi, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, ve sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık hakkından yararlanması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.

Ancak aylık almakta olan özürlünün bir takvim yılı içinde 90 günden az çalışması halinde aylıkları kesilmez. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.Özürlü Maaşı Alanların Bildirim Yükümlülüğü nedir :

2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

Özürlü Maaşında Yersiz Ödemelerin Tahsili :

Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.

Ceza Kovuşturması :

Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.
Özürlü Maaşı alanların Muayene ve Tedavisi nasıl olur :

2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.

kaynak SGK


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3545
favori
like
share
DeRDeST Tarih: 28.05.2012 11:12
ben alıyorum özürlü maaşı 3 ayda bir ayrıca bakım maaşı aylık