Azeri adları - Oğlan adları ve Qız adları - Azerbaycan

Oğlan adları

Aday
Adıbay
Adıgözəl
Afşar
Ağşın
Ağa
Ağabala
Ağabəy
Ağagül
Ağagün
Ağgün
Ağakişi
Ağası
Ağayar
Ağaxan
Alay
Alış
Alışan
Alışmaz
Alov
Alp
Alpər
Alparsalan
Alpaslan
Alpay
Alpər
Alptəkin
Alqış
Alqoç
Almas
Altay
Altın
Alxan
Anar
Anac
Anan
Aral
Araman
Aran
Aras
Arat
Araz
Arda
Arçan
Arğın
Arman
Arsalan
Artan
Arxa
Arxael
Arxar
Aslan
Aslanbəy
Aşan
Aşar
Aşqın
Aşur
Ata
Atabəy
Ataman
Ataxan
Atilla
Atış
Atışbəy
Atışmaz
Atropat
Axar
Axşam
Avar
Ayaz
Aybək
Ayçin
Aydın
Aydəmir
Aydəniz
Aydoğan
Ayıq
Aylap
Ayman
Ayqut
Aysan
Aysoy
Aysu
Avşar
Ayşin
Aytan
Aytay
Aytəkin
Ayvaz
Ayxan
Azman
Azat
Azər

Əldəmir
Ər
Əran
Ərcan
Ərkin
Ərkut
Ərol
Ərsayın
Ərsoy
Ərüstün
Ərxan
Əsən

Baba
Bababəy
Babaş
Babaxan
Babək
Bacalan
Bağış
Bahadır
Balabəy
Balaoğlan
Balaş
Balaşan
Baldadan
Balaşirin
Balayar
Baran
Barım
Barış
Barışmaz
Barlas
Bars
Bartu
Başar
Başarqan
Başar
Başarqan
Başər
Başdəmir
Başqan
Başqurt
Batar
Batu
Batur
Baxşı
Baxşıxan
Bayat
Baycan
Baydar
Bayandır
Bayram
Bayqam
Bayqır
Baysu
Bəkdil
Bəktaş
Bəylər
Bilən
Bilgin
Bilman
Buğac
Boran
Bozan
Budaq
Budal
Burxaq
Bulud
Bulut
Buta
Bülbül
Böyük

Caymaz
Ceyhun
Coşar
Coşqun
Cumay

Çağan
Çalar
Çapal
Çapar
Çapay
Çarlan
Çarman
Çərkəz
Çətin
Çevik
Çirik
Çılğın
Çolpan
Çovğun

Dadaş
Dağlar
Dağtəkin
Dalğın
Dan
Danyel
Danyer
Daşan
Daşar
Daşcan
Daşqın
Davyol
Dayanc
Dədə
Dəmir
Dəmirel
Dəmirçin
Dikbaş
Dilək
Dilçin
Dilğəm
Diribaş
Doğan
Domrul
Duman
Duyğun
Düzgün
Düzman
Dönməz
Dönüş

Edil
Erkən
Elban
Elbəy
Elcan
Elcəbilər
Elçi
Elçin
Eldar
Eldaş
Eldəgəz
Eldəniz
Eldətək
Elgəzər
Elman
Eloğlu
Elsevən
Elsevər
Elsəs
Elşad
Elşən
Eltəkin
Eltən
Elxan
Elyanar
Elyaz
Elyurd
Emil

Gələnovca
Gəncəbəy
Gəray
Gəzmiş
Gursel
Gurşad
Gülağa
Gülbala
Gülbuta
Gülçin
Güldər
Güloğlan
Gülpaşa
Gülxan
Gülverən
Gümüş
Günay
Günəl
Günər
Günəş
Günüz
Güvən

Hakan
Haray
Haydı

İgid
İldırım
İlğım
İlkin
İlqar
İlyaz
İmrah
İnal
İnanc
İşiq

Ildırım
Ilqar

Laçın

Nəriman
Nobat

Ocaq
Odalov
Oday
Odman
Odqan
Odyax
Oğuz
Olcay
Olcaytu
Orhan
Orman
Oruc
Otacı
Oxtay
Ovçu
Ozan

Ötgün
Özəl
Özbəy
Özcan
Özgür
Özləm
Özqan
Özxan

Paşa
Polad

Qan
Qaçar
Qaçqın
Qafqaz
Qaflan
Qanad
Qara
Qaragilə
Qarakişi
Qaraman
Qaraovcu
Qaraş
Qaraşın
Qaraxan
Qardaş
Qartal
Qaya
Qayım
Qazan
Qıbçaq
Qılınc
Qılman
Qıvraq
Qızan
Qızılaslan
Qızılbaş
Qızıldiş
Qızılgöz
Qoca
Qocaq
Qoç
Qoçaq
Qoçay
Qoçər
Qoran
Qorqut
Qorxan
Qorxmaz
Qoşar
Qoşqar
Qoşun
Qotaz
Qurban
Qurtboğan
Qurtuluş

Sabutay
Saday
Sağbilgə
Sargon
Sarxan
Savalan
Savaş
Saya
Sayıq
Sayın
Sazaq
Səhənd
Səlcuq
Səncər
Sərin
Selcan
Selgüc
Sevən
Sevər
Sevim
Sıldırım
Sırdaş
Sırxay
Sonər
Sonğur
Sonqur
Sunar
Sönməz

Şanlı
Şaxar
Şənay
Şənsəs
Şənyaz
Şimşək
Şubay
Şunqar

Tanış
Tanıq
Tarman
Tarxan
Taymaz
Taysız
Təməl
Tərxan
Telman
Temo
Temoçin
Teymur
Toğan
Toğay
Toğrul
Tumac
Turac
Tural
Turan
Turğay
Turxan
Türkay
Tümər

Ucal
Uğur
Ulduz
Uluxan
Ural
Urxan

Üzay
Üzeyir
Üzgün
Üstün

Varman
Vuran
Vurğun
Vulkan

Xan
Xanağa
Xanbaba
Xanbuta
Xandəmir
Xanoğlan
Xaqan
Xanış
Xanlar
Xansevər
Xəzər

Yağan
Yağmur
Yalçın
Yanar
Yaşar
Yaşıl
Yarar
Yarın
Yaşam
Yavuz
Yılmaz
Yurdçu
Yurdoğlu
YurdmanQız adları

Aba
Açangül
Aday
Adıgül
Ağba
Ağbatan
Ağbəniz
Ağbuxaq
Ağgün
Ağsu
Alagöz
Alaquş
Algül
Algün
Alma
Almas
Almaz
Altın
Altınay
Alyanaq
Ana
Anadolu
Aşgın
Arı
Arısu
Aybəniz
Ayca
Aycan
Aycıl
Ayça
Ayçiçək
Ayçin
Ayçıl
Ayda
Aydan
Aydəniz
Aydoğmuş
Aygül
Aygülər
Aygün
Ayışıq
Ayla
Aylar
Aylı
Aylın
Aylısel
Ayman
Ayna
Aynar
Aynur
Aypara
Ayqaş
Aysan
Aysel
Aysevim
Aysoy
Aysu
Aysuda
Ayşən
Ayşin
Aytay
Aytək
Aytəkin
Aytən
Ayulduz
Ayüz
Azər

Baldan
Balım
Ballı
Balsan
Balqız
Başaran
Bayan
Bənzər
Bəsti
Bəyim
Bəzək
Bəzər
Bircə
Bilgin
Bilən
Bulaq
Burla
Burçin

Ceyran
Cici
Coşar
Çağala
Çağlar
Çəmən
Çiçək
Çilən
Çiləyə
Çiləyək
Çimnaz
Çıldıran
Çılğın
Çınar
Çolpan

Dadlı
Dalğa
Damla
Dan
Dangülü
Dansu
Danulduzu
Dəniz
Dərçin
Dilər
Dilək
Dildərən
Dilğəm
Dilman
Dilmanc
Durna
Durnagöz
Duru
Duyğu
Duyğun

Elbəzər
Eldəgül
Elçiçək
Elistər
Elnar
Elnaz
Elqız

Ərdoğan
Ərgün
Ərknaz
Ərsoy
Ərtel
Əsəngül
Əsin

Fərik

Gəlin
Gursel
Gül
Gülara
Gülay
Güləbatan
Gülən
Güləngül
Gülər
Gülərüz
Gülbadam
Gülbəniz
Gülbuta
Gülçiçək
Güldəniz
Güldürən
Gülgəz
Gülgün
Güliz
Güllər
Gülman
Gülnar
Gülnaz
Gülsan
Gülsəhər
Gülsərər
Gülsəs
Gülsevən
Gülsevər
Gülsona
Gülsüm
Gülşən
Gültamam
Gültəkin
Gülü
Güllü
Güllücə
Gülüm
Gülüş
Gülüz
Gülyanaq
Gülyanar
Gülyaz
Gümüştel
Gün
Günay
Günər
Günəş
Günel
Güney
Gündəş
Gündəyaz
Günüz
Göyərçin
Göyçək
Gözəl
Gözdə

Həmərsin
Hulu

İlay
İlqar
İncəbel
İncəgül
İncətel
İnci
İnciqız
İnciqöz
İpək
İstək
İzigül
İzinaz
İzlər
İzli

Işıq

Kəhlik
Kəpənək
Kəskin
Könül
Küsən
Küsməz

Laçın
Lalə
Lilpar

Maral
Maraq
Mingül
Mingöl
Minnaz

Nanə
Nardana
Nargilə
Nargül
Narış
Nazlı
Nazlıgül
Naztamam
Nərgiz
Nəriman
Nuşabə

Odel
Odman
Odsan
Olcay
Olmaz
Orman

Öngül
Özgür
Özləm

Parla
Parlaq
Parlar

Qanad
Qaragilə
Qaragöz
Qaraşın
Qaraqaş
Qaratel
Qəşəng
Qələmqaş
Qumral
Qumru
Ququş
Qılbaş
Qırmızıgül
Qızbəs
Qıztamam
Qızxanım
Qızgəlin
Qızılgül
Qızıllı
Qızıltel
Qızyetər

Saçlı
Sanaz
Sara
Sargon
Sayın
Səhər
Seçgin
Sel
Selcan
Selin
Sevən
Sevər
Sevda
Sevgi
Sevginaz
Sevgül
Sevgün
Sevil
Sevim
Sevimgül
Sevin
Sevinc
Sevingül
Sevnaz
Sevtap
Sezən
Solmaz
Sona
Sonay
Sonər
Songül
Sonya
Sibel
Sırdaş
Su
Suay
Susan
Sünbül
Süzən
Sönməz
Sözən

Şaylan
şənay
Şənel
Şəngül
Şənlik
Şənnaz
Şənyaz
Şənüz
Şirin

Taysız
Təkgül
Tərgül
Tərlan
Telli
Telnaz
Tovuz
Toygün
Toyğun
Tumrus
Turan
Türkan

Ulcay
Ulduz

Ülkər
Üstün
Üzgün

Varlıq

Xanım
Xanımana
Xanımbala
Xatın
Xatun
Xumar

Yahı
Yağış
Yağmur
Yanargül
Yapraq
Yaraşıq
Yarcan
Yargül
Yarpız
Yaşıl
Yayqaş
Yazgül
Yenigül
Yetər
Yüksəl

Beğeniler: 3
Favoriler: 1
İzlenmeler: 47171
favori
like
share
N.N. Tarih: 30.05.2012 03:03
[TABLE="width: 500"]

QIZ ADLARIAçangül
Ağgün
Ağsu
Ajda
Aksu
Alagöz
Alaquş
Algül
Algün
Alma
Altın
Arı
Arısu
Aybäniz
Aybeniz
Ayca
Ayça
Aycan
Ayçiçäk
Aycıl
Ayçıl
Ayda
Aydan
Aydäniz
Aydeniz
Aygül
Aygülär
Aygün
Ayişıq
Ayla
Ayna
Aynaz
Aypara
Ayqaş
Aysan
Aysel
Aysevim
Aysu
Aysuda
Ayşän
Ayşin
Aytäk
Azär
Azer
Baldan
Balım
Ballı
Balqız
Başaran
Bilän
Burcu
Burla

Candan
Ceyran
Cici
Çağala
Çiçäk
Çıldıran
Çilän
Çiläyä
Çiläyäk
Çimnaz
Çolpan
Dadlı
Dalğa
Dalqa
Dan
Tan
Dangülü
Tangülü
Dansu
Tansu
Danulduzu
Tanyıldız
Demet
Däniz
Deniz
Dildärän
Dilman
Dilmanc
Durna
Duru
Duyğu
Duyğun
Elagöz
Elin
Elma
Elnaz
Emel
Äsängül
Esengül
Gälin
Gülay
Gülnar
Gülbahar
Gülçiçäk
Güldärän
Güldäniz
Gülgöz
Gülgün
Gülnaz
Gülsabah
Gülsevän
Gülsevär
Gültäkin
Gülüm
Gülän
Gülär
Güldän
Günel
Günäş
Göyçäk
Gözdä
Göydäniz
Hulu
Hülya
İnci
İncäbel
İpäk
İstäk
İşıq
Käklik
Könül
Laçın
Linet
Maral
Mingül
Minnaz
Nargilä
Nazlı
Nazlıgül
Nurgen
Nükhet
Olcay
Özlem
Parla
Parlaq
Parlar
Permin
Reyhan
Qaraqöz
Qälämqaş
Sanaz
Seda
Sel
Selcan
Sevda
Sevgi
Sevgin
Sevil
Sevim
Sevimgül
Sevin
Sevinc
Sevingül
Sevnaz
Sezen
Sezän
Sibel
Solmaz
Sona
Sonay
Songül
Su
Suay
Susan
Süsän
Süzän
Sähär
Sönmäz
Sözän
Şahsenem
Şahsänäm
Şaylan
Şälalä
Tamay
Tamgül
Tansu
Telli
Tärlan
Tuğçe
Tuğçä
Turan
Turna
Tülü
Ulcay
Ulduz
Ülkär
Varlıq
Xatın
Hatın
Xatun
Hatun
Xumar
Humar
Yazgülü
Yazın
Zara
Zühal
Zühäl