* ÜMMET *
Ana, yol, din, cemaat, familye, nesil, boy, zaman. Istılahta ise, kendi irâdeleriyle veya bir zorunluluk neticesinde aynıyerde, aynı zamanda veya aynı dine tabi olma neticesinde bir arada yaşayan insan topluluğudur. Âlimlerin çoğu ümmet kelimesini aynı dine tabii olanlar yani Müslümanlar için kullanmışlardır. Arapça bir kelime olup, emme fiilinden isimdir. Çoğulu umemdir .Ümmet kelimesi, çoğulu olan umem ile birlikte Kurânda altmış küsur yerde geçmekte ve birçok hadisi şerifte de konu edilmektedir.
* Yüce Allah Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, [onlar da] sizin gibi birer ümmet olmasınlar *
diyerek, hayvan topluluklarının da birer ümmet olduklarını bildirmiştir. Hz. Muhammed [s.a.s] de,
[COLOR="seagreen"]* Köpeklerin bir ümmet olduklarını bildirmiştir *
Diğer bir hadiste de
[COLOR="seagreen"]* Karınca, ümmetlerden biridirdiye buyurmuştur *
Ümmet, imâm kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Her peygamber, birer imâm, rehber olarak kabul edilir ve ona tabi olanlara da onun ümmeti denir.Yüce Allah Kuranda, insanların önceleri tek bir ümmet olduğu hususunda şöyle buyurmuştur
[COLOR="seagreen"]* İnsanlar tek bir ümmet idi. Allah, peygamberleri müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetsin diye o peygamberle beraber, gerçekleri içinde taşıyan kitab indirdi. Oysa kendilerine kitab verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra, sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü, o kitab hakkında anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah, kendi izniyle inananları, onların üzerinde ihtilaf ettikleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir *
Âlimler bu âyeti değişik şekilde yorumlamışlardır. Bazı âlimlere göre, bütün insanlar önce hak yolda, Allahın yoluna tabi idiler. Sonradan aralarına tefrika girdi, tek ümmet olmaktan çıktılar. Diğer bazı âlimlere göre ise, insanlar tevhid inancının dışında, küfür yolunda idiler. Küfür de tek ümmet idi.Buna göre küfür yolundaki insanlar bir ümmettirler ve Hz. Muhammed [s.a.s]e iman eden, onun yolunda olan insanlar da, onun ümmetidir. Nitekim bir hadiste şöyle buyurulmuştur
[COLOR="seagreen"]* Bu ümmet [İslâm ümmeti], diğer ümmetlere karşı üstün kılındı *
Diğer bir hadiste Rasûlüllah [s.a.s]
[COLOR="seagreen"]* Her ümmet kendi peygamberine tabi olur *

diyerek, her peygamberin, kendisine tabi olan ümmetinin bulunduğunu haber vermiştir.
Yüce Allah,Kurânı Kerîmin birçok yerinde ümmet hakkında açıklamada bulunmuştur.Bu âyetlerden bazılarının meâli şöyledir
[COLOR="seagreen"]* İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir ümmet [topluluk] olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir *
[COLOR="seagreen"]* Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allahâ inanırsınız *
[COLOR="seagreen"]* Hepsi bir değildir. Kitab ehli içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allahın âyetlerini okuyarak secdeye kapanan bir ümmet [topluluk] da vardır *
[COLOR="seagreen"]* Yarattıklarımızdan [öyle] bir ümmet var ki, hakka iletirler ve hak ile adalet yaparlar *
İslâm ümmetinin birçok ırkı barındırması, herhangi bir probleme sebep olmaz. Kurânı Kerîm ırkların çokluğunu kabul ediyor. Ancak bunları kaynaşma vesilesi olarak haber vermiştir
[COLOR="seagreen"]* Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allahın yanında en üstün olanınız, [Allahın buyruklarının dışına çıkmaktan] en çok korunanızdır. Allah herşeyi bilir ve herşeyden haberdardır *
Hz. Muhammed [s.a.s]in ümmetinin arasında, hiçbir ırkın veya rengin diğerine üstünlüğü düşünülemez. Üstünlüğün tek ölçüsü, takvadır yani Allahın emir ve yasaklarına uygun hareket etmektir. Son peygamberin Araplar içinde ve onlardan biri olarak gelmesi, Araplara ümmet içinde bir ayrıcalık getirmemiştir. Onlar da diğer ırklar gibidirler. Hz. Muhammed [s.a.s] vedâ hutbesinde Arap kelimesini özellikle kullanmış Arabın Arap olmayana ve Arap olmayanın da araba karşı üstünlüğü gibibir felsefeyi reddetmiştir.İslama göre,ırkları Allahyaratmıştır. Bu ırklar,kaynaşmaya ve yardımlaşmaya bir yoldur. İnsanların hepsi bir babadandır. O baba da toprak asıllıdır. Üstünlük beşerî ölçülerle değildir. Yukarıda ifade edildiği gibi, üstünlük takva iledir.İslam, ümmet dahilindeki her milletin kendi dilini, edebiyatını, şiirini, kültürünü yaşayıp devam ettirmesini çok tabii olarak kabul etmiştir. Ancak ümmet olarak Müslümanların ibâdet dili Arapçadır. Ezanı, namazdaki sûre ve duaları Arapça okurlar. Kurân ve sünnetin Arapça olması, bu dilin ümmet içinde tabii bir şekilde yükselmesini sağlamıştır.

Kaynak :
* İsfahânî Müfredât
* Enâm, 6/38
* Ebu Davud, Edâhî, 22
* Tirmizî, Soyd,16,17
* Nesefî, Soyd,10
* İbn Mace, Soyd, 2
* Müslim, Selam, 148
* Bakara, 2/213
* Maverdî, Nuketu velUyûn
* Ahmed b. Hanbel, V, 383
* Buharî, Tefsir sure 17,11
* Hucurât, 49/13
* Âlu İmran, 3/104
* Âlu İmran, 3/110
* Âlu İmrân, 3/113
* Araf 7/181

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1063
favori
like
share
rofos Tarih: 11.12.2007 09:40
Ellerine sağlık teşekür ederim dostum
poyraz Tarih: 14.11.2007 14:17
Ellerine yüregine saglik kardes
elma kurdu Tarih: 10.11.2007 12:48
teşekkürler
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:19
sağolasın
ŞAHİN1453 Tarih: 03.05.2007 20:18
Allah Razı Olsun
konan_1997 Tarih: 03.04.2007 14:17
sağol
GÜLSiMA Tarih: 17.02.2007 09:49
Allah (c.c) razı olsun.hamd olsun yaradanımıza ki bizi islam ümmetinden bir kul olarak şereflendirdiği için.bunun kıymetini bilelim ve ona göre davranalım artık
NeV-BaHaR Tarih: 26.01.2007 19:29
ümmet olmak şerefi bize yeter ellerinize sağlık
eskitoprak Tarih: 26.01.2007 10:28
sagol