10 sınıf dil ve anlatım sorumluluk sınavı soruları ve cevapları - 10 sınıf dil ve anlatım test - 10. sınıf dil ve anlatım yazılı soruları ve cevaplarıDİL VE ANLATIM DERSİ 10. SINIF SORULAR:


S.1. Çoklu zekâ ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Zekâ sayısal olarak hesaplanmaz
b. Zekâ çok yönlüdür
c. Zekâ değişmez
d. Zekâ geliştirilebilir
e. Her insan kendi zekâsını geliştirebilir

S.2. “Bu zekâ türüne sahip insanlar; kelime oyunlarını sever, iyi bir kelime dağarcığı vardır, hitabeti iyidir.”
Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sözel- dilsel zekâ
b. Sözel- içsel zekâ
c. Sayısal zekâ
d. Mantıksal- matematiksel zekâ
e. İçsel zekâ

S.3.
“Yetti bî-kesliğim ol gâyete kim çevremde
Kimse yok çizgine girdâb-ı belâdan gayrı”
(Kimsesizliğim o dereceye vardı ki çevremde bela girdabından başka dönen kimse yok.)

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çaresizlik b. Hasret c. Aşk d. Yalnızlık e. Bıkkınlık

S.4. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir?

a. Yazarın eserinde örnekler kullanması esere ayrı bir tat vermiş
b. Yazar, açık ve anlaşılır bir dil kullanmış
c. Kimi yazarların romanlarda yerel dil kullanmasını hoş karşılamıyorum
d. Yazar öncelikle üsluba değil eserin konusuna önem vermeli
e. Roman kahramanları gerçekçi olsaydı eser daha çok beğeni toplardı

S.5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tartışılamaz?

a. Hikâye, gerçeği anlattığı sürece sanat sayılır.
b. Roman, Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bir türdür.
c. Halk Hikâyeleri edebiyat ürünü sayılmaz sanırım.
d. Şiir sadece duyguları ifade etmelidir.
e. Tiyatro halktan insanları konu edinse daha kalıcı olacak.

S.6. “Bir şeyi bilmek kadar o bilgiyi doğru sunabilmek de önemlidir.” Cümlesinin ne anlama geldiğini açıklayınız.


S.7. Tartışmanın olmadığı bir hayat nasıl olurdu? Düşüncelerinizi yazınız.S.8. “Münazara, açık oturum, panel, bilgi şöleni, forum.”gibi tartışma türlerinin ortak yönlerinden ikisini nedir?S.9. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin yazılış amacı ve hedef kitlesi nedir?S.10.
“Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.”

Şiirde şairin işlediği temayı ve duyguyu yazınız.Aşağıdaki boş bırakılan yeri doğru bir şekilde doldurunuz.

S.11. “Bir sunum yaparken……………………………………………gibi teknolojik araçlardan yararlanırız.”
S.12. “Doğrular, düşüncelerin çarpışmasıyla ortaya çıkar, sözü......…………….’nın önemini belirtmek için söylenmiştir.
S.13. “Anlatımda kaynaklara başvurulmuş olması anlatımı en çok…………………..yönüyle etkiler.”
S.14. “Metni ve anlatımı sınırlandırmak ve metinle ilgili ipucu vermek için metne………………..konur.”
S.15. “Kişisel duygu ve düşüncelerin ifade edildiği anlatıma………………………………………..denir.”


Aşağıda verilen cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu söyleyiniz.

S.16. “Bilimsel bir tartışma, tezlerin ve düşüncelerin bir araya gelip çatışması, bu düşüncelerin çürütülmesi için yapılır.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

S.17. “Bilimsel yazılarda kişisel görüşler bilimselliğin kanıtı değildir.”
( ) Doğru ( ) Yanlış
S.18.
Kromozom yapısı dolayısıyla genetik özellikleri bakımından karakteristik canlı varlıkların ilerde çoğaltılmak üzere korunması için rezerv olarak ayrılmalarını ifade eden bir terimdir.

“Yukarıdaki parça bu bilimle ilgilenenlerin duygularını etkilemek için yazılmıştır.” ( ) Doğru ( ) Yanlış
S.19. “Açık ve anlaşılır anlatımlarda süslü sözlere yer verilir.” ( ) Doğru ( ) Yanlış
S.20. “Üslup, amaca ve alıcıya göre değir.” ( ) Doğru ( ) YanlışDİL VE ANLATIM DERSİ 10. SINIF CEVAP ANAHTARI

C.1. c
C.2. a
C.3. d
C.4. b
C.5. b

C.6. Anlatımda dilin ve anlatım şeklinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor; çünkü doğru şeyi yanlış ifadelerle anlattığımızda doğru, doğru olmaktan çıkar. Bu sebeple doğru ifade etmek ve etkili bir anlatım anlatılanın açık, anlaşılır ve doğru anlaşılmasını sağlar.

C.7. Tartışma olmasaydı insanların düşünceleri çatışamazdı. Çatışmayan düşüncelerin ise doğru yada yanlışlığını ayırt edemezdik. Bu sebeple tartışma doğruları ortaya koyup düşüncelerin belirginleşmesini sağlar. Tartışmanın olmadığı bir dünya tam olarak açıklanamamış fikirlerden oluşurdu.

C.8. 1. Hepsi de fikirlerin ortaya konup doğruların anlaşılması için düzenlenir.
2. Hepsi de belli bir düzen ve plan içinde gerçekleşir.

C.9. Yazılış amacı Atatürk’ün emanet olarak bıraktığı değerlerin gençlere açıklanmasıdır. Hedef kitlesi ise Türk gençliğidir.

C.10. Şiirin teması; şairin yalnızlık karşısında kendisini insanlar dışındaki unsurlarla karşılamaya çalışması. Şiirdeki duygu ise yalnızlıktır.

C.11. “bilgisayar, tepegöz, projektör”
C.12. “tartışma”
C.13. “bilimsellik” ya da “nesnellik”
C.14. “başlık”
C.15. “nesnel anlatım”
C.16. Yanlış
C.17. Doğru
C.18. Yanlış
C.19. Yanlış
C.20. Doğru

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3353
favori
like
share