10 sınıf dil ve anlatım sorumluluk sınavı soruları ve cevapları - 10 sınıf dil ve anlatım test - 10 sınıf dil ve anlatım yazılı soruları ve cevapları - 10 sınıf dil ve anlatımBaşım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız bir değirmen
İçim, muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş

Ahmet Hamdi TANPINAR

S. 1. Yandaki şiirdeki alışılmış ve alışılmamış bağdaştırmaları bularak aşağıya yazınız.

Alışılmamış bağdaştırma Alışılmış bağdaştırma

I. İkisi de bir insanın hayatını bu yapıtlardan üstün tutuyorlar.
II. İnsan sıcaklığı değerlerin en yücesidir.
III. Yıllar sonra da Fransız Sartre, bir insanın Chartes Katedralinden değerli olduğunu söylemişti.
IV. Büyük düşünce adamları ayrı kültürden olsalar da ortak noktada buluşabiliyorlar.
V. Sait Faik yıllar önce bir insanın Süleymaniye’den daha değerli olduğunu yazmıştı.

S. 2.Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulursa, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?

A) III. – IV. – V. – I. – II. B) II. – V. – I. – IV. – III. C) II. – V. – III. – I. – IV.
D) IV. – III. – V. – II. – I. E) III. – II. – I. – IV. – V.


S.3. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
a) Metinler cümlelerden oluşan anlamlı birimlerdir. Bu bir örgüdür, bir sistemdir. Metni meydana getiren parçalar arasındaki anlam ilişkisine …………………………………………………….. denir.
b) Kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen bilgilerin kullanıldığı anlatıma …………………………………….. denir.
c) Cümle içinde başkasına ait bir sözü değiştirmeden aktarmaya …………………………………….….. anlatım denir.

Kavuşmak bir gün toprağa
Bir bahar cümbüşü olmak
Dört mevsimde ayrı ayrı
Tabiatın düşü olmak.

Yusuf Ziya Ortaç

……………………………………
İlk kundağın / Ben oldum, yavrum;
İlk oyuncağın / Ben oldum!
Acı nedir, tatlı nedir bilmezdin:
Dilin damağın ben oldum!

Arif Nihat ASYA

…………………………………………

S. 4. Yukarıdaki iki dörtlükte işlenen temaları altlarındaki noktalı yerlere yazınız.


S. 5. “Özlem ve sevinç” temalarının işlenebileceği üçer konu belirleyip sınırlandırarak aşağıda boş bırakılan yere yazınız.


S.6. Kelimeler, farklı ortamlarda değişik anlamlar ifade edecek şekilde kullanılabilir. Bu kullanımlara “bağlam” adı verilir. Bu tanımdan hareketle “diş” sözcüğünü üç farklı bağlamda kullanınız.S. 7. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

test 1. ‘Onun, bu sese aldırmamaya karar vermiştir.’ Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) “aldırmamaya” yerine “aldırmaya” getirilmeli
B) “bu” sözcüğünden sonra virgül(,) getirilmeli
C) “sese” yerine “sesi” getirilmeli
D) “karar” sözcüğünden önce “kesin” getirilmeli
E) “onun” sözcüğündeki ilgi eki atılmalı

test 2. Nikahlı evlilik, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinde de vardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A) “nikahlı” sözcüğü atılarak
B) “evlilik” yerine “evliliği” sözcüğü getirilerek
C) “vardır” yerine “olmalıdır” sözcüğü getirilerek
D) “Yahudilik dinlerinde” yerine “Yahudilikte” sözcüğü getirilerek
E) “Hıristiyanlık ve Yahudilik” yerine “bütün” sözcüğü getirilerek

test 3. Başımızdan birçok olaylar geçti; biz yine de umudumuzu kaybetmedik.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığından
B) Gereksiz yere sıfat kullanılmasından
C) Yüklemin görülen geçmiş zaman eki almasından
D) Gereksiz yere çoğul eki kullanılmasından
E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından

test 4. Annem bu bahçedeki çınarın serin gölgesinde akşam çayını içerken sohbet etmeye meraklıydı. O nergis kokan güzelim yaz akşamlarında yeni elbisemi ve beyaz iskarpinlerimi giydirir, elimden tutar ve evden çıkardık. Herkesin rahat ve mutlu göründüğü, çarşı esnafının ayrı ayrı ses ve nağmelerle malını övmeye çalıştığı akşamlar tekrar tekrar yaşanmaya değerdi.

Bu parçada hangi duyu organıyla seçilebilen ayrıntılara yer verilmemiştir?
A) Görme
B) Tatma
C) Koklama
D) Dokunma
E) İşitme

test 5. Eski bir taş köprü ile dere geçildikten sonra fakir mahallelere giriliyor ve sefalet bütün dehşeti ve çirkinliği ile başlıyor. Birikmiş çamurlu sularında sarı çıplak çocuklarla köpeklerin oynadığı eğri büğrü, hüzünlü sokaklar... Tezekten, çamurdan yapılmış, yarı yarıya toprağa gömülü penceresiz kulübeler... Birçoğunun aralık kapılarından pis kokulu dumanlar tütüyor.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Eksiltili cümleler
B) Birden fazla duyuya seslenme
C) Niteleyici sözcükler
D) İnsana ait özelliğin doğaya aktarımı
E) Düşünceyi kanıtlama yoluna gitme
S.8. Aşağıda verilen cümleler hangi anlatıma örnektir? Karşılarına yazınız.

En iyi romanlar bir bunalım döneminde yazılır, der Dostoyevski. ……………………………………………………………………….
Annem, akşam eve erken gelmem gerektiğini söyledi. ………………………………………………………………………..
Yazar bu kitabına on iki hikâye koymuş. ………………………………………………………………………..
Karadeniz kıyılarının insanı etkileyen çarpıcı bir güzelliği var. ………………………………………………………………………..

S. 9. Aşağıdaki cümlelerde bağlaşıklığa veya bağdaşıklığa uyulmaması sonucu ortaya çıkan anlatım bozukluklarını düzelterek doğru şekillerini yazınız.

Küçük kızın saçları hayli büyümüş.

Şimdi yan oturup doğru konuşalım. Bu ülkenin hali ne olacak?

İhtiyar çobanla konuşmaya devam ediyordu.

Orhan’ın sinirleri epeyce bozulmuş ve oldukça üzülmüştü.

Gülşah kardeşini çok sever, sık sık armağanlar alırdı.S. 10. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

a) Açık bir anlatımda edebî sanatlara yer verilir. ( )
b) Duru bir anlatımda gereksiz ifadelere yer verilmez. ( )
c) Başlık, temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göstergedir. ( )
d) Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak konu hâline getirilir. ( )
e) Alanında başarılı olmuş kişilerle yapılan karşılıklı konuşmaya münakaşa denir. ( )


CEVAPLAR

C. 1. Alışılmış bağdaştırma: Abasız postsuz derviş Alışılmamış bağdaştırma : Sukutu öğütmek/Uçsuz bucaksız bir değirmen/ İçim murada ermiş
C. 2. C) II. – V. – III. – I. – IV.

C. 3.a) Bağdaşıklık b) Nesnel anlatım c) Doğrudan (düz) anlatım

C. 4. Ölüm – Anne Sevgisi

C. 5. a) Memleket özlemi, anne özlemi, arkadaş özlemi – Şampiyonluk sevinci, üniversiteyi kazanma sevinci, takdir alma sevinci b) Günümüzde bizim toplumumuzdaki insan sevgisi

C. 6. Dişimin ağrısından bu gece uyuyamadım./Cacığa bir diş sarımsak koydum./Babam bu evi dişinden tırnağından artırarak yaptı.

C. 7. test 1/E test 2/D test 3/D test 4/B test 5/E

C. 8. Doğrudan (düz) anlatım – dolaylı anlatım – nesnel anlatım– öznel anlatım

C. 9. Küçük kızın saçları hayli uzamış.
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu ülkenin hali ne olacak?
İhtiyar, çobanla konuşmaya devam ediyordu.
Orhan’ın sinirleri epeyce bozulmuş ve Orhan oldukça üzülmüştü.
Gülşah kardeşini çok sever, kardeşine (ona) sık sık armağanlar alırdı.

C. 10.
a) (Y) Açık bir anlatımda edebî sanatlara yer verilir.
b) (D) Duru bir anlatımda gereksiz ifadelere yer verilmez.
c) (D) Başlık, temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göstergedir.
d) (D) Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak konu hâline getirilir.
e) (Y) Alanında başarılı olmuş kişilerle yapılan karşılıklı konuşmaya münakaşa denir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 3379
favori
like
share