* İBLİS *
Şeytanın özel ismi.Bir çok ismi bulunan şeytanının isimlerinden biri.Şeytan cinnilerden ve insanlardan şerli yaratıkları nitelemek için kullanılan bir cins isimdir.Hz. Adem [a.s]in cennetten çıkmasına sebep olan, Kuranda anlatılan şeytanın birçok isimleri vardır. Meselâ el Adüvv, Aduvullah, Azazil ve İblis bunlardandır.İblis kelimesinin türediği Eblese kökü şu anlamları ifade eder Hayırsız oldu, hüsrana uğradı, şaşkınlığa düştü, Allahın rahmetinden ümidini kesti. İblis kelimesinin çoğulu Ebalis ve Ebalise ölçüsündedir. Kelimenin türediği fiil kökünün şeytanın özelliklerini nitelemesinden dolayı İblis şeytana özel isim olmuştur.İblis Ruhânî isabet ettiğini zehirleyen bir ateşten [narı semûm] yaratılmış cinlerin ve şeytanların atasıdır.Yaratılış mayasının nefsi isteklerle yoğrulduğu bunun için meleklerin içinde iken bile büyüklenmiş ve nefsinde bulunan meziyetler kendisini aldatmıştır .İbn Abbasa dayanan rivayetlere göre
* İblisin adı Azâzil olup kendisi meleklerin en şereflisi idi. Cennetin muhafızı olduklarından cin denen bir melek grubunun başkanı idi. bilgisinin çokluğundan dolayı kendisine kibir ve gurur geldi *
İblis kelimesinin türediği kök Kuranda lugat manasıyla da kullanılmıştır. Lugat anlamındaki Allahın rahmetinden umut kesmek,umutsuz kalıvermek anlamlarında Kuranı Kerimin çeşitli surelerinde kullanılmıştır .Kurânı Kerimde bildirildiğine göre
* Allah meleklere Ben, balçıktan işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın demişti. Bunun üzerine, İblisin dışında bütün melekler hemen secde ettiler.O, secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Allah Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmaktan seni alıkoyan nedir? dedi.O Balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattığın insana secde edemem dedi.Öyleyse defol oradan, sen artık kovulmuş birisin.Doğrusu hesap gününe kadar lanet sanadır dedi. İblis Rabbim! Beni hiç olmazsa, tekrar dirilecekleri güne kadar ertele dedi.Allah Sen bilinen gün gelene kadar bırakılanlardansın dedi. İblis Rabbim beni saptırdığın için and olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim halis kıldığın kulların bir yana, onların hepsini saptıracağım dedi Allah söyle dedi Benim gerekli kıldığım dosdoğru yol budur kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır ve cehennem onların hepsinin toplanacağı yerdir dedi *
* Böylece İblis, Adem [a.s]e secde etmekten kaçındı, büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu *
İblisi böbürlendiren, Adem [a.s]e secde etmekten alıkoyan hususlardan biri de, onun ateşten yaratılış olmasıdır. Ona göre ateşten yaratılmış olmak bir üstünlük vesilesidir. Bunu, onun şu sözlerinden anlıyoruz ...
* Allah Ey İblis, kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi? yoksa gururlananlardan mısın? dedi. İblis Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın? dedi. AllahDefol oradan, sen artık kovulmuş birisin, ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir. dedi...*
Yine Kuran-ı Kerimde bildirildiğine göre İblis, yalnız Allaha isyan etmekle kalmamış Adem [a.s]ın ve eşinin Cennetten çıkarılmalarına sebep olmuş ve böylece insanoğluna en büyük düşmanlığını da yapmıştır. Şöyle ki
* Allah Ey Adem! Doğrusu bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi Cennetten çıkarmasın, yoksa bedbaht olursun. Doğrusu Cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın, orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın. dedik ama şeytan ona vesvese verip Ey Adem [a.s] sana susuzluk ağacını ve çökmesi mümkün olmayan bir saltanatı göstereyim mi? dedi. Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yedi, ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye koyuldular. Adem, Rabbine başkaldırdı ve yolunu şaşırdı. Rabbi yine de onu seçip tövbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi. Onlara şöyle dedi Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan *
İblisin genel karakteri, büyüklük taslamak ve inkar, insanlara kötü şeyleri iyi göstermek ve onları doğru yoldan saptırmak ve insanlara vesvese vermektir. İşte bunun içindir ki Yüce Allah
* Ey insanoğulları! Siz beni bırakıp İblisi ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Kendilerine yazık edenler için bu ne kötü değişmedir *
Bu son ayette İblisin Cinlerden olduğundan ve onun soyundan bahsedilmektedir. Diğer bir ayette de
* Onlar azgınlar ve İblisin adamları hepsi tepetakla oraya [cehenneme] atılırlar * buyurulmak suretiyle, İblisin ordularının olduğuna da dikkat çekilmektedir. İnsanların beraberlerinde onlara vesvese veren bir şeytanın bulunduğunu bir başka hadis-i şerifte de görüyoruz.Hz. Âîşe [r.a] şöyle rivayet etmiştir
* Resulullah [s.a.s] bir gece yanımdan çıkıp gitti. Ben bundan dolayı kıskançlık duydum. Biraz sonra geldi ve benim kıskandığımı hissetti. Bana
- Neyin var ey Âîşe, kıskandın mı?... diye sordu. Ben
- Bana ne olacak, benim gibisi, senin gibi bir zatı kıskanmaz mı? dedim.
Resulullah
- Sana, şeytanın mı geldi? dedi. Ben
- Ey Allah elçisi, benimle beraber bir şeytan mı var? dedim. O da
- Evet... dedi
- Her insanın yanında bir şeytan var mıdır? dedim. O da
- Vardır, buyurdular, Ben yine Seninle de mi ey Allahın Resulu? diye sordum. şöyle buyurdu
- Evet. Fakat, Rabbim ona karşı bana yardım etti de o da bana teslim oldu *
Bu hadisten, İblis olarak bildiğimiz şeytandan başka, her insanın yanında, onu doğru yoldan saptırmak için bir şeytanın da bulunduğunu öğreniyoruz. Ancak bununla insan kalbinde lümmei şeytaniyye denilen şeytanın ahizesi gibi vazife gören parçanın kastedilmesi de mümkündür.Şeytana karşı alınacak tedbirleri şöyle sıralayabiliriz
Her insanın yanında bir şeytan olduğuna göre, ondan nasıl emin olacağız ve onun bizi doğru yoldan saptırmak için başvuracağı hilelerden kendimizi nasıl koruyacağız? Kuranı Kerimde bazı ayetlerde şöyle buyurulur
* Kuran okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allaha sığın.[Eûzü billahi mineşşeytanirracim]Doğrusu şeytanın, inananlar ve yalnız Rablerine güvenenler üzerinde nüfuzu yoktur. Onun nüfuzu etkisi sadece onu dost edinenlere ve Allaha ortak koşanlar üzerinedir *
* Şeytanın telkinlerine uyanlarla, şeytan hakkında ise bir ayette şöyle buyuruluyor Onlar azgınlar ve İblisin adamları, hepsi tepe taklak oraya cehenneme atılırlar *
Yukarıda anlamını verdiğimiz ayetlerden de anlaşılıyor ki, Allaha içtenlikle inanarak ibadet eden insanlar üzerinde, kurşuna karşı çelik yelek giyilmiş gibi şeytanın hiçbir etkisi olamamaktadır.Allaha inanıp emirlerine uyan ve Peygamber efendimiz [s.a.v]in gösterdiği yoldan giden kişiler, şeytana galip gelmişler demektir. O halde, şeytana boyun eğmemenin tek yolu, Allaha samimi olarak inanmak ve ibadetleri tam yapmak Hz. Peygamber [s.a.s]in gösterdiği yoldan ayrılmamaktadır. Her işimize başlarken de Euzü besmele ile başlamaktır.

Kaynak :
* Alusi, Ruhûl Meânî 229
* Tecridi Sarih Tercümesi ve Şerhi, IX, 55
* İbni Kesir, Tefsirul Kurânil Azim I, 73
* M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili
* Rum 30/12
* Enâm, 6/44
* Müminun, 23/77
* Zuhruf, 43/75
* İsfahani
* Müfredat fi Garibil Kuran
* İbni Manzur, Lisanül Arab
* Hicr, 15/28-43
* İsra, 17/61
* Bakara, 2/34
* Araf, 7/11
* Şuarâ, 26/94-95
* Sad, 38/7 1 -85
* Müslim, Münafıkun, 11
* Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 115
* Kehf, 18/50
* Şuarâ, 26/94-95
* Taha, 20/117-123
* Nahl, 16/98-100

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1203
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 11:15
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:26
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 03.04.2007 14:21
sağol
refik Tarih: 31.01.2007 10:11
Allah (c.c) Tüm müslüman kardeşlerimizi Şeytarın şerrinden korusun inşallah
G-uNIT-STAR Tarih: 31.01.2007 08:53
Allahım bizi seytana uydurmasın
missx Tarih: 29.01.2007 15:12
Rabbim şeytanın şerrinden korusun bizleri..
NeV-BaHaR Tarih: 26.01.2007 19:31
Allah hepimizi şeytanın şerrinden korusun(amin)
paylaşımnız için saolun
eskitoprak Tarih: 26.01.2007 10:27
bilgiler icin sagol
tarkın Tarih: 26.01.2007 08:32
şeytan'da olacak melek'de imtihan dünyasındayız her ikiside vazifelerini yapmaktadır.Bizlerin vazifesi ise çok çalışmak hiç birşeyden yılmamak ve ümitsizliğede kapılmayıp kuranın ışığın da ve peygamber efendimizin yolunda ilerlemektir. paylaşımın için sağol kardeş.