Bismillahirrahmannirrahim... diyerek başlayalım

Çok sevdiğim bir sitede gördüm sizlerle paylaşmak ve nasiplenmek istedım...


diyerek konumuzun açılışını yapalım..

bize gönderilmiş bir mektubu nasılda heyecanla açar okuruz değil mi?

ve şimdi yine bize 1400 yıl öncesinden bizi yoktan var eden,hiçlikten ibaretken bize Ruhundan üfleyip varlıkla şereflendiren,buda yetmeyip onca nimeti alın Kullarım deyip önümüze seren [COLOR=orangered]Rabbimizin mektubunu beraberce okumaya bu satırları okuyan kardeşlerimi davet ediyorum..
114 suremizi bu kez Tefsirden yada mealınden okuyacağız inşAllah..

her kardeşimiz istediği kadar sure alabilir,aldıkları sureyi buraya yazarlarsa surenin yanına ayrıldığına dair kardeşimizin adını yazacagiz..

Bismillahirrahmannirrahim...

[COLOR=chocolate]1. Fatiha mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]2. Bakara mazeretimdin
[COLOR=chocolate]3. Âl-i İmran mazeretimdin
4. Nisa
5. Maide
6. En âm
7. A raf
8. Enfal
9. Tevbe
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ra d
14. İbrahim
15. Hicr
16. Nahl
17. İsra
18. Kehf
19. Meryem
20. Taha
21. Enbiya
22. Hac
23. Mü minun
24. Nur
25. Furkan
26. Şuara
27. Neml
28. Kasas
29. Ankebut
30. Rum
31. Lokman
32. Secde
33. Ahzab
34. Sebe
35. Fatır
[COLOR=chocolate]36. Yasin mazeretimdin OKUNDU
37. Saffat
38. Sad
39. Zümer
40. Mümin
41. Fussilet
42. Şura
43. Zuhruf
44. Duhan
45. Casiye
46. Ahkaf
47. Muhammed
48. Fetih
49. Hucurat
50. Kaf
51. Zâriyat
52. Tur
53. Necm
54. Kamer
55. Rahman
56. Vakıa
57. Hadid
58. Mücadele
59. Haşr
60. Mümtehine
61. Saf
62. Cum a
63. Münafikun
64. Tegabün
65. Talak
66. Tahrim
67. Mülk
68. Kalem
69. Hakka
70. Mearic
71. Nuh
72. Cin
73. Müzzemmil
74. Müddessir
[COLOR=chocolate]75. Kıyamet mazeretimdin OKUNDU
76. İnsan
77. Mürselat
78. Nebe
79. Naziat
80. Abese
81. Tekvir
82. İnfitar
83. Mutaffifin
84. İnşikak
85. Büruc
86. Tarık
87. A la
88. Gaşiye
89. Fecr
90. Beled
91. Şems
92. Leyl
93. Duha
94. İnşirah
95. Tin
96. Alak
97. Kadir
98. Beyyine
99. Zilzâl
100. Adiyat
[COLOR=chocolate]101. Kari a mazeretimdin OKUNDU
102. Tekasür
103. Asr
104. Hümeze
105. Fil
106. Kureyş
107. Maun
108. Kevser
109. Kâfirun
110. Nasr
111. Tebbet
112. İhlas
113. Felak
114. Nas

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2887
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 10.11.2007 17:54
ben de elimden geldiğince okumaya çalışacağım ...
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:30
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 03.04.2007 13:26
sağo
l
mazeretimdin Tarih: 27.02.2007 23:12


[COLOR=chocolate]1. Fatiha mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]2. Bakara mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]3. Âl-i İmran mazeretimdinOKUNDU
[COLOR=chocolate]4. Nisa mazeretimdin OKUNDU
5. Maide mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]6. En âm mazeretimdin OKUNDU
7. A raf mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]8. Enfalmazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]9. Tevbemazeretimdin OKUNDU
10. Yunus]mazeretimdin OKUNDU
11. Hud
12. Yusuf
[COLOR=chocolate]13. Ra d mazeretimdin OKUNDU
14. İbrahim mazeretimdin OKUNDU
15. Hicr
16. Nahl
17. İsra
18. Kehf
[COLOR=chocolate]19. Meryem Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]20. Taha asiyannnOKUNDU
21. Enbiya asiyannn OKUNDU
22. Hac
23. Mü minun
24. Nur
25. Furkan
26. Şuara
27. Neml
[COLOR=chocolate]28. Kasas -NaZ-OKUNDU
29. Ankebut -NaZ-OKUNDU
30. Rum -NaZ- OKUNDU
[COLOR=chocolate]31. Lokman Gönülce OKUNDU
32. Secde Gönülce OKUNDU
33. AhzabGönülce OKUNDU
34. SebeGönülce OKUNDU
[COLOR=chocolate]35. Fatır-NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]36. Yasin mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]37. Saffat eems34 OKUNDU
38. Sadeems34 OKUNDU
39. Zümereems34 OKUNDU
40. Mümineems34 OKUNDU
41. Fussileteems34 OKUNDU
[COLOR=chocolate]42. Şura -NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]43. Zuhrufeems34 OKUNDU
[COLOR=chocolate]44. Duhan -NaZ-OKUNDU
45. Casiye-NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]46. Ahkaf -NaZ-OKUNDU
47. Muhammed -NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]48. Fetih asiyannnOKUNDU
[COLOR=chocolate]49. Hucurat Gönülce]OKUNDU
50. Kaf Gönülce]OKUNDU
51. Zâriyat Gönülce]OKUNDU
[COLOR=chocolate]52. Tur mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]53. Necm Gönülce]OKUNDU
[COLOR=chocolate]54. Kamer mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]55. Rahman asiyannnOKUNDU
[COLOR=chocolate]56. Vakıa mazeretimdin OKUNDU
57. Hadid mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]58. Mücadelemazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]59. Haşrmazeretimdin OKUNDU
60. Mümtehine mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]61. Saf mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]62. Cum a Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]63. Münafikun CaNeR 509 OKUNDU
64. TegabünCaNeR 509 OKUNDU
65. TalakCaNeR 509 OKUNDU
66. TahrimCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]67. Mülk Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]68. Kalem CaNeR 509 OKUNDU
69. Hakka CaNeR 509 OKUNDU
70. MearicCaNeR 509 OKUNDU
71. NuhCaNeR 509 OKUNDU
72. CinCaNeR 509 OKUNDU
73. MüzzemmilCaNeR 509 OKUNDU
74. MüddessirCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]75. Kıyamet mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]76. İnsan CaNeR 509 OKUNDU
77. MürselatCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]78. Nebe Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]79. Naziat mazeretimdinOKUNDU
80. Abese mazeretimdinOKUNDU
[COLOR=chocolate]81. Tekvir eems34OKUNDU
82. İnfitar eems34OKUNDU
83. Mutaffifineems34OKUNDU
84. İnşikakeems34OKUNDU
85. Büruceems34OKUNDU
86. Tarıkeems34OKUNDU
87. A laeems34OKUNDU
88. Gaşiyeeems34OKUNDU
89. Fecreems34OKUNDU
90. Beledeems34OKUNDU
91. Şemseems34OKUNDU
92. Leyleems34OKUNDU
93. Duhaeems34OKUNDU
94. İnşiraheems34OKUNDU
95. Tineems34OKUNDU
96. Alakeems34OKUNDU
97. Kadireems34OKUNDU
98. Beyyineeems34OKUNDU
99. Zilzâl eems34OKUNDU
100. Adiyateems34OKUNDU
[COLOR=chocolate]101. Kari a mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]102. Tekasür KONAMIOKUNDU
103. Asr KONAMIOKUNDU
104. Hümeze KONAMIOKUNDU
105. Fil KONAMIOKUNDU
106. Kureyş KONAMIOKUNDU
107. Maun KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]108. Kevser KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]109. Kâfirun KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]110. Nasr KONAMI OKUNDU
[COLOR=chocolate]111. Tebbet KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]112. İhlas KONAMI OKUNDU
[COLOR=chocolate]113. Felak KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]114. Nas KONAMIOKUNDU
NaZ Tarih: 23.02.2007 15:52
28. Kasas
29. Ankebut
30. Rum

okunmustur
eems34 Tarih: 17.02.2007 16:53
37. Saffat
38. Sad
39. Zümer
40. Mümin
41. Fussilet
43. Zuhruf

surelerı okunmustur
mazeretimdin Tarih: 13.02.2007 09:32


[COLOR=chocolate]1. Fatiha mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]2. Bakara mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]3. Âl-i İmran mazeretimdinOKUNDU
[COLOR=chocolate]4. Nisa mazeretimdin OKUNDU
5. Maide mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]6. En âm mazeretimdin OKUNDU
7. A raf mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]8. Enfalmazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]9. Tevbemazeretimdin OKUNDU
10. Yunus]mazeretimdin OKUNDU
11. Hud
12. Yusuf
[COLOR=chocolate]13. Ra d mazeretimdin OKUNDU
14. İbrahim mazeretimdin OKUNDU
15. Hicr
16. Nahl
17. İsra
18. Kehf
[COLOR=chocolate]19. Meryem Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]20. Taha asiyannnOKUNDU
21. Enbiya asiyannn OKUNDU
22. Hac
23. Mü minun
24. Nur
25. Furkan
26. Şuara
27. Neml
[COLOR=chocolate]28. Kasas -NaZ-
29. Ankebut -NaZ-
30. Rum -NaZ-
[COLOR=chocolate]31. Lokman Gönülce OKUNDU
32. Secde Gönülce OKUNDU
33. AhzabGönülce OKUNDU
34. SebeGönülce OKUNDU
[COLOR=chocolate]35. Fatır-NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]36. Yasin mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]37. Saffat eems34
38. Sadeems34
39. Zümereems34
40. Mümineems34
41. Fussileteems34
[COLOR=chocolate]42. Şura -NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]43. Zuhrufeems34
[COLOR=chocolate]44. Duhan -NaZ-OKUNDU
45. Casiye-NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]46. Ahkaf -NaZ-OKUNDU
47. Muhammed -NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]48. Fetih asiyannnOKUNDU
[COLOR=chocolate]49. Hucurat Gönülce]OKUNDU
50. Kaf Gönülce]OKUNDU
51. Zâriyat Gönülce]OKUNDU
[COLOR=chocolate]52. Tur mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]53. Necm Gönülce]OKUNDU
[COLOR=chocolate]54. Kamer mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]55. Rahman asiyannnOKUNDU
[COLOR=chocolate]56. Vakıa mazeretimdin OKUNDU
57. Hadid mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]58. Mücadelemazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]59. Haşrmazeretimdin OKUNDU
60. Mümtehine mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]61. Saf mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]62. Cum a Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]63. Münafikun CaNeR 509 OKUNDU
64. TegabünCaNeR 509 OKUNDU
65. TalakCaNeR 509 OKUNDU
66. TahrimCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]67. Mülk Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]68. Kalem CaNeR 509 OKUNDU
69. Hakka CaNeR 509 OKUNDU
70. MearicCaNeR 509 OKUNDU
71. NuhCaNeR 509 OKUNDU
72. CinCaNeR 509 OKUNDU
73. MüzzemmilCaNeR 509 OKUNDU
74. MüddessirCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]75. Kıyamet mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]76. İnsan CaNeR 509 OKUNDU
77. MürselatCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]78. Nebe Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]79. Naziat mazeretimdinOKUNDU
80. Abese mazeretimdinOKUNDU
[COLOR=chocolate]81. Tekvir eems34OKUNDU
82. İnfitar eems34OKUNDU
83. Mutaffifineems34OKUNDU
84. İnşikakeems34OKUNDU
85. Büruceems34OKUNDU
86. Tarıkeems34OKUNDU
87. A laeems34OKUNDU
88. Gaşiyeeems34OKUNDU
89. Fecreems34OKUNDU
90. Beledeems34OKUNDU
91. Şemseems34OKUNDU
92. Leyleems34OKUNDU
93. Duhaeems34OKUNDU
94. İnşiraheems34OKUNDU
95. Tineems34OKUNDU
96. Alakeems34OKUNDU
97. Kadireems34OKUNDU
98. Beyyineeems34OKUNDU
99. Zilzâl eems34OKUNDU
100. Adiyateems34OKUNDU
[COLOR=chocolate]101. Kari a mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]102. Tekasür KONAMIOKUNDU
103. Asr KONAMIOKUNDU
104. Hümeze KONAMIOKUNDU
105. Fil KONAMIOKUNDU
106. Kureyş KONAMIOKUNDU
107. Maun KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]108. Kevser KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]109. Kâfirun KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]110. Nasr KONAMI OKUNDU
[COLOR=chocolate]111. Tebbet KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]112. İhlas KONAMI OKUNDU
[COLOR=chocolate]113. Felak KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]114. Nas KONAMIOKUNDU
NaZ Tarih: 12.02.2007 21:46
28. Kasas
29. Ankebut
30. Rum

ALLAH izin verirse bu 3 süreyide okumak istiyorum
mazeretimdin Tarih: 12.02.2007 17:01


[COLOR=chocolate]1. Fatiha mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]2. Bakara mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]3. Âl-i İmran mazeretimdinOKUNDU
[COLOR=chocolate]4. Nisa mazeretimdin OKUNDU
5. Maide mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]6. En âm mazeretimdin OKUNDU
7. A raf mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]8. Enfalmazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]9. Tevbemazeretimdin OKUNDU
10. Yunus]mazeretimdin OKUNDU
11. Hud
12. Yusuf
[COLOR=chocolate]13. Ra d mazeretimdin OKUNDU
14. İbrahim mazeretimdin OKUNDU
15. Hicr
16. Nahl
17. İsra
18. Kehf
[COLOR=chocolate]19. Meryem Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]20. Taha asiyannnOKUNDU
21. Enbiya asiyannn OKUNDU
22. Hac
23. Mü minun
24. Nur
25. Furkan
26. Şuara
27. Neml
28. Kasas
29. Ankebut
30. Rum
[COLOR=chocolate]31. Lokman Gönülce OKUNDU
32. Secde Gönülce OKUNDU
33. AhzabGönülce OKUNDU
34. SebeGönülce OKUNDU
[COLOR=chocolate]35. Fatır-NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]36. Yasin mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]37. Saffat eems34
38. Sadeems34
39. Zümereems34
40. Mümineems34
41. Fussileteems34
[COLOR=chocolate]42. Şura -NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]43. Zuhrufeems34
[COLOR=chocolate]44. Duhan -NaZ-OKUNDU
45. Casiye-NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]46. Ahkaf -NaZ-OKUNDU
47. Muhammed -NaZ-OKUNDU
[COLOR=chocolate]48. Fetih asiyannnOKUNDU
[COLOR=chocolate]49. Hucurat Gönülce]OKUNDU
50. Kaf Gönülce]OKUNDU
51. Zâriyat Gönülce]OKUNDU
[COLOR=chocolate]52. Tur mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]53. Necm Gönülce]OKUNDU
[COLOR=chocolate]54. Kamer mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]55. Rahman asiyannnOKUNDU
[COLOR=chocolate]56. Vakıa mazeretimdin OKUNDU
57. Hadid mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]58. Mücadelemazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]59. Haşrmazeretimdin OKUNDU
60. Mümtehine mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]61. Saf mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]62. Cum a Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]63. Münafikun CaNeR 509 OKUNDU
64. TegabünCaNeR 509 OKUNDU
65. TalakCaNeR 509 OKUNDU
66. TahrimCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]67. Mülk Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]68. Kalem CaNeR 509 OKUNDU
69. Hakka CaNeR 509 OKUNDU
70. MearicCaNeR 509 OKUNDU
71. NuhCaNeR 509 OKUNDU
72. CinCaNeR 509 OKUNDU
73. MüzzemmilCaNeR 509 OKUNDU
74. MüddessirCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]75. Kıyamet mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]76. İnsan CaNeR 509 OKUNDU
77. MürselatCaNeR 509 OKUNDU
[COLOR=chocolate]78. Nebe Bahar037 OKUNDU
[COLOR=chocolate]79. Naziat mazeretimdinOKUNDU
80. Abese mazeretimdinOKUNDU
[COLOR=chocolate]81. Tekvir eems34OKUNDU
82. İnfitar eems34OKUNDU
83. Mutaffifineems34OKUNDU
84. İnşikakeems34OKUNDU
85. Büruceems34OKUNDU
86. Tarıkeems34OKUNDU
87. A laeems34OKUNDU
88. Gaşiyeeems34OKUNDU
89. Fecreems34OKUNDU
90. Beledeems34OKUNDU
91. Şemseems34OKUNDU
92. Leyleems34OKUNDU
93. Duhaeems34OKUNDU
94. İnşiraheems34OKUNDU
95. Tineems34OKUNDU
96. Alakeems34OKUNDU
97. Kadireems34OKUNDU
98. Beyyineeems34OKUNDU
99. Zilzâl eems34OKUNDU
100. Adiyateems34OKUNDU
[COLOR=chocolate]101. Kari a mazeretimdin OKUNDU
[COLOR=chocolate]102. Tekasür KONAMIOKUNDU
103. Asr KONAMIOKUNDU
104. Hümeze KONAMIOKUNDU
105. Fil KONAMIOKUNDU
106. Kureyş KONAMIOKUNDU
107. Maun KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]108. Kevser KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]109. Kâfirun KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]110. Nasr KONAMI OKUNDU
[COLOR=chocolate]111. Tebbet KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]112. İhlas KONAMI OKUNDU
[COLOR=chocolate]113. Felak KONAMIOKUNDU
[COLOR=chocolate]114. Nas KONAMIOKUNDU