* MÜSLÜMAN OLMAYANLAR CENNETE GİRECEKLERMİ *
Cennetin anahtarı imandır.Oradaki makam ve dereceleri belirleyen ise ibadetler ve haramlardan sakınmaktır.Bu bakımdan iman etmemiş birisinin cennete gitmesi mümkün değildir.Yalnız islam alimleri kendisine hak din ulaşmamış insanları bunlardan müstesna tutar. Bilindiği gibi, dinler üçe ayrılıyor Semavî dinler, tahrif edilmiş dinler ve bâtıl dinler.
* Doğrusu Allah katında din ancak İslâmdır *
âyetinin açık hükmüne göre, beşer aklının mahsulü olan batıl dinler gibi, Tevrat ve İncilin tahrifiyle semavîlik vasfını kaybeden Yahudilik ve Hıristiyanlık da Allah indinde geçerli değildir.
* Kim, İslâmdan başka bir din ararsa, o kimseden bu din asla kabul edilmez ve o, âhirette kaybedenlerden olur *
Din denilince önce itikat, sonra da ibadet akla gelir. Buna göre, İslâm dışında kalan dinlerdeki Allah inancı, melâike, kitap, resul telakkisi, âhiret ve kader anlayışı hakikatle tam uygunluk göstermiyor demektir.Bir şey sabit olursa levazımıyla sabit olur kaidesi meşhurdur.Bir şey için kaçınılmaz lâzımlar, yani özellikler, şartlar vardır.O şeyi bunlardan ayrı düşünemezsiniz. Meselâ, ruh dendi mi hayat onun lâzımıdır hayatı ruhtan ayıramazsınız. Diğer bir önemli itikat kaidesi İman tecezzi kabul etmez. Yani iman rükünlerini birbirinden ayrı düşünerek, bir kısmına inanıp diğerlerine inanmamak olmaz. İman, altı rüknünden çıkan öyle bir vahdanî hakikattir ki, tefrik kabul etmez. Ve öyle bir küllîdir ki, tecezzi kaldırmaz.Ve öyle bir küll dür ki, kabili inkısam olmazlar. Bunlardan birine inanmayan insana mümin denilmez. Meselâ Allaha inanan fakat âhirete inanmayan insan mümin değildir.Bu adam için, Allah inancında mümin fakat âhiret inancında kâfir gibi ikili bir tasnif yapılamaz.Bu böyle olduğu gibi, Allah inancı da tecezzi kabul etmez.Yani, Allahın varlığına inanırım, ama kadim olduğunu kabul etmem diyen bir insan Allaha değil kendi zihninde kurduğu bir ilâha inanmış olur. Bu iki kaideye göre, Allaha imanın sahih olabilmesi için imanın altı rüknünün tamamına Kuranın bildirdiği gibi inanılması gerekiyor. Zira ins ve cinne Allahı tanıtan en son ve en mükemmel kitap odur hiçbir tahrife ve değişikliğe uğramayan yegâne semavî kitapda odur. Bilindiği gibi, Cenâbı Hakkın sıfatları ikiye ayrılıyor Sıfatı Selbiye ve Sıfatı Sübutiye olmak üzere.
* Sıfatı Selbiye Vücut, Kıdem, Beka, Muhalefetün lilHavadis, Kıyam Binefsihi, Vahdaniyet sıfatlarıdır. Vacip bir varlık ile var olan, ezelî ve ebedî bulunan, hiçbir varlığa benzemeyen, varlığı zatından olup varlığında ve devamında kimseye muhtaç olmayan ve bir olan İlâh ancak Allahtır.
* Sıfatı Sübutiye ise Hayat, İlim, İrade, Kudret, Sem, Basar, Kelam, Tekvin sıfatları. Zatî olarak, hayat, ilim, irade, kudret, işitme, görme, kelâm ve tekvin var etme sıfatlarına sahip olan ancak Allahtır.Biz Lâ ilâhe illâllah derken, bütün bu mânâları ifade etmiş oluruz.Allaha iman denildi mi, bu sıfatların tümüne iman anlaşılır bir tekine dahi inanılmadığı takdirde o iman, Kuranî mânâda bir iman değildir.Kuranı Kerimde, Ondan başka İlâh yoktur hükmünün yer aldığı âyetleri gözden geçirdiğimizde bu ilâhî hükmün ya hemen devamında yahut hemen öncesinde değişik mesajların verildiğini görürüz.Sadece bir kaçını takdim edelim Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler, elbette inkâr ettiler.
* Halbuki bir tek ilâhtan başka ilâh yoktur *
Demek ki, teslise inananlar inkâra sapmış ve haktan uzaklaşmış oluyorlar.
* O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü onundur. Ondan başka ilâh yoktur. Hem diriltir, hem öldürür *
O halde, göklerin ve yerin mâliki olmayan, ölüm kanununa mahkûm ve mahşerde yeniden dirilmesi için de Allaha muhtaç bulunan bir mahlûku ilâh edinen, yahut onu Allaha ortak koşan bir insanın bu inancı gerçek mânâsıyla Allah inancı değildir.
* Allahtan başka ilâh yoktur. O sizi kıyamet günü mutlaka bir araya toplayacaktır. *
İnsanları kıyamet günü bir araya toplamaya güç yetiremeyen ilâh olamaz.
* O Allah ki, sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendirir. Ondan başka ilâh yoktur *
Ana rahminde Allahın dilediği gibi şekillenen hiçbir mahlûka ilâh denemez.
* Ondan başka ilâh yoktur. Onun zatından başka her şey yok olucudur. Hüküm yalnız onundur. Ve ancak ona döndürüleceksiniz. *
Yok olmaya mahkûm hiç bir varlık ilâh değildir.
* Size gökten ve yerden rızık verecek Allahtan başka bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilâh yoktur. *
Yer gök ikilisini bir fabrika gibi muntazam çalıştırarak rızkımızı yaratan Allah birdir. Bu güce sahip olmayana ilâh diye inanılmaz.
* De ki, O Rahman benim Rabbimdir. Ondan başka ilâh yoktur. Ben Ona dayandım. Tövbem de Onadır. *
Kulların günah bağışlayabileceklerini sanarak onların karşısına geçip tövbe edenlerin inancı Kuranî mânâda Allah inancı değildir. Tevhitle ilgili bir başka ayet
* O, Evveldir, Âhirdir, Zahirdir, Batındır. Ve O her şeyi bilendir. *
Başlangıcı ve sonu olan, dışı, içi ve her şeyiyle Allahın tedbir ve idaresi altında bulunan bir varlığa ilâh denilemez. Teslise inananların bu âyetlerden alacakları çok dersler var. Hz. İsa her şeyden önce bir kuldur risalet şerefiyle şereflenmiş bir kul. Annesi de, peygamber validesi olma lütfuna ermiş Saliha bir hanım. Onlara ilâhlık isnat edecek kadar ileri giden, yahut gerilerde kalan insanların Kuranî mânâda Allah inancına sahip olduklarını söylemek güç gibi görünüyor.

Kaynak :
* İslam Hukuku
* Âli İmran suresi, 19
* Âli İmran suresi, 85
* Mâide suresi, 73
* Araf suresi, 158
* Nisa suresi, 87
* Hadid suresi, 3
* Âli İmran suresi, 6
* Kasas suresi, 88
* Fatır suresi, 3
* Rad Suresi, 30

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3212
favori
like
share
UltrAsLaN-Brky Tarih: 25.02.2009 19:44
Bilgiler için teşekkürler..
nichole Tarih: 19.02.2009 12:59
Allah katında din islamdır.Allah elbetteki hiristiyan ve yahudilerdende cennete koyacaklarını dünyada iken hidayete erdirip müslüman olarak yaşama ve ölmelerini nasip eder. yoksa Allaha şirk koşan bu din mensupları cehennemde ebedi kalıcılardır.
a-yan Tarih: 29.01.2009 12:59
Bırak günahı kufre bile sebeb olur
fetihnesli Tarih: 29.01.2009 12:37
eline alıp kuran meali okumamış, peygamberimizin sünnetinden habersiz kimseler kendi kafalarına göre dini yorumlamasın...

islam dini kuran, sünnet, icma ve kıyastan oluşur...

okumamış incelememiş kimseler dini konularda yorum yapmasın,

hem fitneye sebep oluyor, hemde bir çok kardeşimiz yanlış yorumu ile günaha giriyor...
a-yan Tarih: 06.01.2009 05:50
Darth vader kardeş zan hüküm ifade etmez senin bu fikrin Islami bir görüş değil Allah c.c Kuran in bir çok yerinde o kafirler için hum fihe halidun onlar orada ebedi kalacak buyuruyor sen kalkıp {herkes günahının cezasını çektikten sonra belki cehennemde yanıp biter}diyorsun bu söz çok tehlikeli bir sozdur benden uyarması
Darth Vader Tarih: 05.01.2009 20:29
Sırların sırrını Yüce rabbimiz Allah bilir. Rahmeti o kadar büyük ki, herkes günahlarının cezasını çekip yandıkdan sonra, belki cehennemde yanıp biter.
a-yan Tarih: 03.01.2009 21:40
M Kutsi çil kardeş senin anlattıklarında zaten ihtilaf yok her kez kabul ediyor asıl ihtilaf edilen fırtına koparılan husus müslüman olmayan ve kendi dinlerinde kalan hristiyan ve yahudiler ile diğer insanlar cennete gidecek mi?Biz diyoruz ki müslüman olmadan ölürlerse imansız öleceklerinden ahirette cehenneme atılacaklar ve ebedi orada kalacaklar kendileri için oradan hiç bir çıkış yok yok yok selam ve dua ile
M.Kutsi Çil Tarih: 31.12.2008 11:42
Kimin cennete,kimin cehenneme gireceğine karar verme işi Allaha aittir.Hayat boyu alnı secdeden kalkmamış,her gününü oruçla geçirmiş bir kişinin,cennete gireceği garanti olmadığı gibi,bir ayyaşın,bir eşkiyanın veya bir başka kötünün de cehennemlik olduğu da kesin değildir.Kötü bildiğimiz bir adama,Allah öyle bir iman nasip eder ki son nefesinde,adam anasından doğmuş gibi öteye gider.Allahın affı,merhameti,rahmeti erişmedikçe,hiç bir kul kendi çabasıyla cennete giremez,Allahın izni şarttır.
Bu yüzden,kim cennete gidecek,kim cehenneme gidecek diye kafanızı yormayın.Bunları biz bilemeyiz,bilemediğimiz için de konuşur dururuz.
a-yan Tarih: 28.12.2008 10:17
Teşekkür ederim anlamamak aceba benden mi kaynaklanıyor diye merak etmiştim sende anlamadigina göre demek ki o yazı yazan dan kaynaklanıyormuş