dilekler için okunacak dua - dilek için dua - tüm dilekler için okunacak dua

''bismillahi,allahümme entel evvelü vel-ahirü,vez-zahiru vel-batınu,vel-mu'ti,la mania lima a'tayte,ve la mu'ti lima mena'te vela radde lima kadayte.bismillahillezi la yedurru maa ismihi şey'ün fil ardı vela fis-semai.ve euzü bike min naril cehimi.ya kerimü,bihakkı sureti Ha Mim vel-kitabil mübin,inna enzelnahü,fi leyletin mübareketin inna künna münzirin.rahmeten min rabbike birahmetike ya erhamerrahimin.alahhüme inni es'elüke ya Allah,ya Kadimü,ya Hayyü,ya Kayyumü,ya Ferdü,ya Vedudü,ya Samedü ya men lem yelid ve lem yuled velem yekün lehü küfüven ahadün.ya kadiyel hacat,ya mücibed-daavat,ıkdi haceti ya hannanü ya mennanü,ya sultanu bi hurmetil Kur'an,ve bi hurmeti Muhammedin aleyhiselam.
anlamı:Allah'ın adıyla....

Allah'ım,evvel(ilk)ahir(son)zahir(açk)batın(gizli)sensin.verdiğine kimse mani olamaz men ettiğini de kimse kabul ettiremez.reddettiğini de kimse geriye alamaz.Allah'ın ismiyle onun ismine yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez.cehennem ateşinden sana sığınırım.ey kerim olan Allah, Ha Mim vel-kitabil Mübin hürmetine bizi cehennemde emin kıl.kitap öyle bir mübarek bir kitaptır ki biz onunla korkanları korkuturuz.rahmet,Rabbinin yanındadaır.senin rahmetini dileriz,ey merhamet edenlerin en merhametlisi...Allah'ım senden isterim her hayrı ey Allah'ım,ey Kadim(ezeli),Hay(diri),Kayyum(koruyup gözetici)Fert(bir,tek)Vedud(seven)ve Samed(muhtaçsız)olan doğmayan ve doğurulmayan,hiç kimseye benzemeyen ve eşi olmayan Allah'ım.ey hacetleri yerine getiren,duaları kabul eden Allah'ım hacetlerimizi kabul eyle.ey istemeden veren ve istedikten sonra yine veren ve kudreti sonsuz olan Allah'ım,Kur'an'ın ve Hz.Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine duamı kabul eyle.
Bu dua çok müessir bir duadır.herhangi bir muradın isteğin yerine gelmesi için okunacaktır. Kaynak:Mecmuatu'l ahzab_ahmed z.gümüşhanevi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2305
favori
like
share