[COLOR=coral]* PEÇE *
Kadınların sokakta gezerken yüzlerine örttükleri seyrek dokunmuş örtü, nikab kovandan bal alırken yüze geçirilen ince tel kafes.Peçe kelimesi İtalyanca pezzetodan alınmıştır. Peçelemek, bir şeyi belli olmaması, seçilmemesi için örterek gizlemek demektir. Günümüzde ülkemizin bazı yörelerinde ve diğer bazı İslâm ülkelerinde özellikle genç kadınların sokakta yabancı erkeklere karşı yüzlerine baş örtülerinden ayrı olarak,yüzü göstermeyen fakat bunu takanın dışarıyıgörebileceği bir tül taktıkları görülür. Kimi zaman da baş örtüsünün bir bölümü ile iki göz veya bir gözün dışında kalan yüz kısmı örtülür.Kadının yüz kısmının sokakta veya yabancı erkeklerin yanında örtülüp örtülmemesi problemini İslâmî açıdan şu şekilde değerlendirmek mümkündür.Kuranı Kerimde kadının örtünme sınırları şöyle belirlenir
* Ey Peygamber! Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını ve namuslarını korusunlar, açıkta kalan yerler dışında, ziynetlerini göstermesinler. Baş örtülerini yakalarının üstüne indirsinler *
* Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle.Bir ihtiyaç için dışarıya çıkarken dış örtülerini üzerlerine alıp örtünsünler. Bu, onların başkaları tarafından tanınıp rahatsız edilmemeleri için daha uygundur. *
* İlk cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi açılıp saçılmayın *
* Kadınlar gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar *
Yukarıdaki ayetlerde bir baş örtüsü, bir de dış örtü olmak üzere iki parça örtüden söz edilmektedir. Baş örtüsünün yakaların üstüne inecek şekilde örtülmesinden amaç kadının baş, saç, kulak, boyun, gerdanlık ve göğüs kısımlarının örtülmesidir. Çünkü İslâmdan önceki Arap kadınlarının başları tam olarak açık değildi. Onlar baş örtülerini enselerine bağlar veya arkalarına bırakırlar,yakaları önden açılır gerdanları ve gerdanlıkları açıkta kalır, ziynetleri görünürdü. Dış örtü ise kadının vücûdunu örten, altını göstermeyen ve vücut hatlarını ortaya koymayacak şekilde bolca olan bir örtüdür.Yüzün örtülmesine ait ayetlerde bir açıklık yoktur. Ancak ziynetlerini veya ziynet yerlerini açmasınlar ifadesinden, kadının yüzünün ziynet ve güzellik yeri olduğu düşünülerek bu kısmın örtülmesi gerekip gerekmediği İslâm hukukçularınca tartışılmıştır.Hanefi ve Mâlikîlere göre, örtünmeyi emreden ayette ziynetlerden açıkta kalan yerler müstesnâ ifadesi kadının sokakta örtmek zorunda olmadığı bazı yerlerinin bulunduğunu gösterir.Bu yerlerde yüz ve ellerden ibarettir. Bazı sahabe ve tâbiîlerden bu görüş nakledilmiştir.Saîd b. Cübeyr, Atâ ve Dahhâk bunlardandır .Bu konuda dayanılan önemli delillerden birisi de Hz. Âişe dan nakledilen şu hadistir
* Ebû Bekrin kızı Esmâ üzerinde ince bir elbise varken, Allah Resulünün yanına geldi. Resulullah ondan yüz çevirerek şöyle buyurdu
Ey Esmâ! Kadın âdet görme yaşına ulaşınca şurası ve şurasından başka yerinin görülmesi uygun değildir. O, bunu söylerken yüzünü ve ellerini gösterdi *
Diğer yandan kadının namazda ellerini ve yüzünü açık tutabileceği konusunda görüş birliği vardır.Namaz dışında da bu yerlerin avret sayılmaması gerekir. Çünkü namazda avret yerlerinin örtülmesi farzdır.Bu yerlerin örtülmemesi, farz olmadığını gösterir. Kadın hacta da el ve yüzünü açık tutmaktadır.Kadın iş yaparken, gerekli eşyayı tutarken ve hatta örtüsünü örterken bile ellerini açmaya muhtaç olduğu gibi, çevresini görme, nefes alıp verme bakımından yüzünü örtmesinde güçlük vardır. Diğer yandan şahitlikte, mahkemede ve nikâh gibi muamelelerde yüzün açılmasına ihtiyaç vardır. Bu yüzden zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur kaidesince bunların açılmasında bir sakınca yoktur .Şâfiî ve Hanbelîlere göre yüz ve ellerde avret yeri sayılır.Onlara göre Ziynetlerini açmasınlar ayeti, ziynetin açılmasını yasaklamaktadır. Ziynet de ya yaratılıştan olur yüz ve eller de bu kapsama girer. Ya da dışarıdan süsleme şeklinde olur. Elbise, mücevherat, boyama, kaş yakınma gibi. Ayet, ziynetlerin açılmasını mutlak olarak yasakladığına göre, yabancı erkeklerin yanında ziynet sayılan yerlerin açılmaması gerekir. Bu iki mezhep, Ziynetlerden açıkta kalan kısım müstesnâ... ifadesini kasıt ve tasarlama olmaksızın kendiliğinden rüzgar, bağın çözülmesi vb. sebeplerle örtünün açılması şeklinde tevil etmiştir .Hadisten dayandıkları deliller şunlardır Cabir b. Abdillah,
* Allah elçisine, ansızın bakışın durumunu sordum. Gözünü çevir buyurdu demiştir *
Ansızın bakılan yerin, kadının eli ve yüzü olması akla ilk gelen husustur. Abdullah b. Abbas dan şöyle dediği rivayet edilmiştir
*Allah Resulu, Fadl b. Abbası hacda terikesine almıştı. Fadl, güzel saçlı ve yakışıklı bir genç idi. Bir kadın gelip Allah Resulünden fetvâ sordu. Fadl ona bakıyor, o da Fadla bakıyordu. Allah Resulü, Fadlın yüzünü öbür yana çevirdi *
Buradaki örtme, fitneye düşme, yani zinaya yol açma tehlikesi yüzündendir.Ancak hadislerde kadının yüzünü örtünüz veya kadının yüzü de avrettir anlamı açıkça ifade edilmemiştir. Bazı sahabilerin kadınlara şehvetle bakmaları veya anlamlı bakışlarıyla kadınları rahatsız etmeleri önlenmek istenmiştir. Böyle bir fitne korkusu doğunca, mümin kadınların da iffetlerini koruması ve erkeklerin dikkatli bakışlarına hedef olmaması amaçlanmalıdır. Sahabe hanımlarının yüzlerini örttükleri açık olarak nakledilmediği için, bu konuda bir icmaın varlığından söz edilemeyeceği gibi peçe örtmenin farz veya sünnet olduğunu söylemek de güçtür. Belki genç ve güzel bazı bayanların, erkeklerin rahatsız edici bakışlarından korunmak ve gönül dünyalarını daha temiz tutabilmek için başvurdukları bir korunma biçimidir

Kaynak
* Kurtubî, a.g.e., XII
* Sâbunî, a.g.e., II
* Muhammed Eyyûb Kâkül
* Elmalılı, a.g.e., V, 3505
* Hanımlara Özel İlmihal
* Nûr, 24/31
* Ahzâb, 33/59
* Ahzâb, 33/33
* Nûr, 24/31
* Taberî, CâmiulBeyân fî TefsîrilKuran, XVIII
* Ebû Dâvud, Libâs, 31
* Muhammed Alî Sâbûnî, Tefsîru ÂyâtilAhkâm, Dımaşk II
* Ebû Dâvud Nikâh, 43
* Tirmizî, Edeb, 28
* Ahmed b. Hanbel, IV
* Buharî, Meğazî, 77 Hac, I
* Müslim, Hac, 407

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 805
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 11:17
Allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:24
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 03.04.2007 14:19
sağol
NaZ Tarih: 01.02.2007 12:13
bilgiler icin tesekkürler abi

ALLAH razi olsun
missx Tarih: 01.02.2007 09:47
peçe ile ilgili kesin bir hüküm yok dinimizde
fakat biliyoruz ki giydiğin kıyafet başkaları tarafından dikkat çekici olmamalı
yaşadığımız şu devirde peçe ciddi anlamda dikkat çekici bir dış kıyafettir..
sağol konamı bu aydınlatıcı bilgilerinden dolayı