Depreme dayanıklılık nedir - binanızın depreme dayanıklı olduğunu nasıl anlarsınız -yapı ve binalarınızın depreme dayanıklılığını test etmek - deprem konusunda bilgi edinmek için - binalarınızın depreme dayanıklılığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak - deprem testi - iskan raporu veya ruhsatı hakkında detaylı bilgi
Depreme Dayanıklılık
Her binanın depreme iyi kötü bir dayanımı olduğu tarafınızca düşünülebilir. Ancak önemli olan bu dayanımın ne kadar yeterli olduğu ve yapım yılındaki yada güncel yönetmeliklerle ne kadar uyum içinde olduğudur.

Bir binanın dayanıklılığını yada depreme dayanıklılığını etkileyen binlerce etkin vardır. Bu etkenler; tıpkı binlerce halkası olan bir zincir gibi düşünebilinir. Bu zincirin her halkası sağlamsa, zincirde sağlamdır. Ama bir halkası bile zayıf çıksa; bu zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür, denilebilir.

Bir yapıdan karot alınıp sonuçların yetersiz çıkması halinde bir halkanın zayıf olduğu belirlenmiş demektir. Ancak ya bu karot sağlamsa? Bir halkanın sağlam çıkması ile de bina güvenilir denilmemelidir. Olsa olsa binanın betonu yeterli denilebilir ama bu asla binanın sağlam olduğu anlamına gelmeyecektir.

Deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış bir binada dahi; bir binanın sağlamlığı; binanın yapılacağı zemin seçimi ve mimari tasarımdan başlar. Statik tasarımın doğru yapılması ile devam eder. İş şantiye aşamasına geldiğinde de kusursuz bir şantiye mühendislik hizmeti alması ile de devam eder ama bunlarla da bitmez.

Son deprem yönetmeliğinden sonra yapılmış, doğru tasarlanmış, son derece iyi ve yeterli malzeme kullanılmış bir yapı bile; şantiye aşamasında iyi bir mühendislik hizmeti almadan sağlam bir yapı haline dönüşemez. Binlerce sayabileceğimiz, çok küçük sanılan detaylar; yapıyı kolayca güvensiz hale getirebilir. Örneğin;

1.Kazılan ve iyi kompacte edilmeyen bir zemin oturmalara sebebiyet verebilir.
2.Kalıp aşamasında kalıpçıların kereste artıklarını ve çamurları kolon diplerine süpürmesi; Kolon altı ile kolon altındaki döşemede beton yerine 4-5 cm ‘e varan bir boşluk yaratabilir.
3.Bina betonarmesinden sonra murçla kazılarak yapılan bir elektrik kablolaması kiriş ve kolonlara yada kiriş içine murçla kazılarak konulan bir sigorta kutusu kirişlere ciddi zararlar verebilir.
4.Erken alınan betonarme dikmeleri sehimlere sebebiyet verebilir.
5.Şantiyeye doğru gelen iyi bir hazır betona yeteri kadar kür yapılmazsa; sağlaması gereken mukavemeti sağlamayabilir.
6.Dış mantolamalarınıza dübellenen bir korkuluk düşmelere sebebiyet verebilir.
7.Kirişlerinizi, kolonlarınızı delerek monte edilen bir klima gideri binanıza onarılamaz zararlar verebilir gibi..
Burada esas olan yapınızın; tüm mühendislik kurallarına riayet edilerek, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ilim ve fen kurallarına uygun yapılmış olmasıdır. Bu sebeple yapınızın tüm inşaat şantiye sürecinde; başından sonuna en azından; deneyimli ve konusunda yetkin bir inşaat mühendisinin şantiye şefi olarak, işin başında bulunmasını gerektirir.

Tüm bunlar doğru yapılmış olsa da amacına uygun kullanılmayan bir yapı, örneğin; bina altındaki yalıtımsız bir taş fırın yada ruhsatsız olarak yapılan bir tadilatla; iş yerine dönüştürülmüş zemin kattaki bir daire yada diğer bağımsız bölümlerdeki büyütülmüş pencereler, kaldırılan - eklenen duvarlar gibi ruhsatsız tadilatlarla birlikte diğer iç ve dış etkenlerde; sağlam bir yapıyı güvensiz hale dönüştürmüş olabilir.

Bilgi: Firmamız; Güçlendirme projesi ve inşaatı yapmaz. Karot almaz, beton ve demir testleri yapmaz, bina dayanım raporu vermez, bina depreme dayanıklılık testi yapmaz, yapı deprem raporu vermez, bina deprem raporu vermez, bina hasar tespiti yapmaz, bina dayanıklılık testi yapmaz, depreme dayanıklılık raporu vermez , bunlarla ilgili ücretli danışmanlık yada aracılık yapmaz. Size özel bir firma tavsiyesinde bulunmaz ve aracılık etmez. Firmamız sizden aldığı bilgiler doğrultusunda; daha detaylı bilgi almanız için size; Belediyeler, Teknik Üniversiteler ve Bayındırlık il Müdürlükleri gibi resmi kurumlara başvurmanızı önerebilir ve izlemeniz gereken yol hakkında size kişisel görüş bildirebilir. Bunun içinde; hiç bir bedel talep etmez. Bu sebeple, yukarıdaki görüşlerimizi; resmi bilgiler değil, kişisel inşaat mühendisi görüşlerimiz olarak değerlendirmeniz gerekir. Ancak; Resmi kurumlardan alacağınız bilgi, tavsiye, analiz, test, rapor yada sonuçlardan sonra mevcut binanızı bedeli karşılığında yada kat karşılığı olarak yeniden inşa ettirmeye karar verirseniz; bundan sonrası da bizim işimizdir. Firmamız, inşaat yapım aşamaları ile ilgili; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde size çok detaylı güncel bilgiler verebilir. Ancak; yürürlükteki yasa ve yönetmelikler dışında ek kazanım talepleriniz olursa; firmamız bunları gerçekleştiremez. Firmamız yapamayacağı hiç bir iş için söz vermez yada taahhüt de bulunmaz. Bizim için esas olan inşaatın her aşamasının; fen kuralları, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasıdır.Mevcut binanızın yerine yada imarlı diğer bir arsanıza, güncel imar durumuna göre normal kat, çatı katı, bodrum, otopark gibi eklentilerle maksimum ne kadar inşaat yapılabileceğini ve yapılacak bu yeni inşaata ait; ana kütleyi, görsellerini, vitrifiye, yer, duvar karosu, kapı, pencere gibi yüzlerce görsel malzemeleri ve yapılması gerekli diğer tüm iş kalemlerini marka, cins, miktar olarak tek tek içeren özel bir teknik ihale şartnamesini ve buna bağlı inşaat yapım sözleşme taslağını ise ( bedeli karşılığında ) sizin için hazırlayabiliriz.Bu çalışmadan sonra da; bizden alacağınız güncel bilgiler ışığında; bedeli karşılığı yada kat karşılığı inşaatınızda yapılacakları ve yaklaşık maliyetinizi bilerek inşaatınızı ister bize, isterseniz de başka firmalara yaptırabilirsiniz.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2313
favori
like
share
sıgınak Tarih: 15.08.2012 12:30
Projelere teknik yönergeler - yönetmelikler ve kurallara harfiyen uyulmayan imalatlar - tamamlanmayan sgk primleri - vergi borçlarınız iskan almanızı engelleyebilirmi


İnşaat'a Başlarken
İnşaat prosedürleri, teknik hizmetler ve yapım zinciri detayları
İnşaat, baştan sona yüzlerce prosedür gereken bir prosedür ve teknik hizmetler zinciridir.Doğru planlanmayan bir yatırım hedefine ulaşamayabilir. İnşaata başlama aşaması;" yasa ve yönetmelikler çerçevesinde" ham projeyi bellekte doğru üretme ve yaratacağı katma değerini getireceği artıları, eksileri; inşaata başlamadan ön görebilmektir.

Bellekte yaratılan projeyi teknik destek alarak hedefinizden sapmadan bitirebilmek ve hedeflenen katma değere ulaşabilmek için ön görülmeyen aksamaların olmaması gerekir...

Zemin etüdü (Jeolojik rapor) olmadan alınan bir arsa veya yapılan bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi temel fiyatlarını ciddi bir biçimde değiştirebilir.

Bütçeye ve hedefinize uygun olmayan bir proje ve malzeme seçimi tüm hedeflerinizi saptırabilir. İnşaat bütçenizi ve ödeme planınızı önceden doğru olarak bilmeniz ve ek ödemelerin olup olmayacağını,olacaksa ne kadar olacağını bilmeniz gerekir.

Çok detaylı hazırlanmayan bir müteahhit sözleşmesi,müteahhit lehine; ek ödeme,fiyat farkı,müteahhit’in işi fesh etmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

“İmar durumu belgesi” alınmadan müteahhitle yapacağınız; kat karşılığı sözleşmelerde;

a.İmar durum belgesinde daha fazla m2 çıkması durumunda; müteahhit lehine daha fazla m2 alınmasına yol açabilir.
b.İmar durum belgesinde daha az m2 çıkması durumunda; müteahhit’in,size daha az m2 vermesine yol açabilir.
c.İmar durumu belgeniz yoksa;müteahhit yapı ruhsatını hiç alamayabilir.

“Yapı ruhsatı alınmadan” müteahhit’le yapacağınız götürü usul yada birim fiyatlı sözleşme sonrası;

a. Yapı ruhsatında; daha fazla m2 çıkması durumunda;Müteahhit’in,sözleşme fiyatına ek olarak daha fazla bedel istemesine sepeb olabilir.
b. Yapı ruhsatında; daha az m2 çıkması durumunda; Müteahhit’in aynı fiyatla,daha az m2 inşaat yapmasına sepeb olabilir.

İşin projeye uygun yapılması ve olası değişiklikler halinde bunun işverenin kontrolluğu ve izniyle gerçekleşmesi gerekir.İş verenin izni; Müteahhit’in işin teknik gereklilik talebine yada işverenin estetik kaygılarına dayanabilir. Müteahhit,bu değişiklikleri işverenle; (bu extra isteğin bedelini de içeren) bir tutanak düzenleyerek yapabilir. Bu durumda esas dikkat edilmesi gereken nokta; yapı sağlığına ve görselliğine zarar vermeden ve iskan almayı da engellemeyecek değişikliklerin yapılmasına izin vermektir.

Tüm inşaat sözleşmelerinde,(İster kat karşılığı inşaat olsun,ister bedeli karşılığı olsun), tüm imalatlar, revizyonlar, sözleşme ekleri, işverenin yada işveren vekilinin kontrolluğunda gerçekleştirilmelidir. Bu kontrolluk teşkilatı; Müteahhit’in sözleşme gereklerine uymasını, yapının iyi bir mühendislik ve yapım hizmeti almasını, doğru malzemelerin doğru şekilde kullanılmasını, İnşaat yapım programlarına uyulmasını, Hak edişlerin düzenlenmesini sağlayarak; Müteahhit’le işveren arasında çıkabilecek ihtilaflarda, işveren temsilcisi olarak işveren lehine taraf olduğu için gereklidir.

İnşaatınızın bitiminde; Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı sınıfına göre, Bayındırlık ve İskan bakanlığının yapı maliyetleri üzerinden belirlediği prim oranlarına göre; SGK primlerinin tamamını ödemenizi isteyecektir. Müteahhit’in işe başlarken;sizin dosyanız altında iş yeri numarası alarak dosya açtırması ve SGK primlerini yatırmış olması gerekmektedir.

Yapı ruhsatı 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmezse; ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılmaktadır. Yapı ruhsatı yenileme yoluna gittiğinizde bu arada yeni deprem yönetmelikleri gibi yapı yönetmeliklerinde değişimler oluşmuşsa, projelerinizin ve yapınızın da; bu yeni yönetmeliklere göre revize edilmesi gerekecektir.

sıgınak Tarih: 15.08.2012 12:17
bina hasar tespiti nedir - bina hasar tespiti nasıl yapılır - nelere dikkat edilmelidir - kimler hasar tespit çalışması yapar - yapıların hasar tespitini yaparken hangi noktalara dikkat etmek gerekiyor -
Bina hasar tespiti

Önemli bilgi: Duvarınızdaki binayı etkilemeyecek ve kirişde de devam etmeyen; kılcal bir çatlak oluşmuş olabilir ve bu çatlak da sadece bina oturması yada yoldaki titreşimli iş makinelerin çalışması sonucu yada sıva alçı, boya işçiliği hatasından oluşan binaya zararı olmayan çok masum bir kılcal çatlak olabilir veya binanızda hiçbir olumsuz belirti olmayabilir ama yinede binanız güvensiz yada güvenli olmayabilir. Bu sebeple varsada yada yoksada; aşağıdaki ön tespitlerin tarafınızca değerlendirilerek bina güvenliğine sizin karar vermeniz doğru olmayacaktır. Bu tespitlerin bir bütün olarak ön bilgi olarak değerlendirilmesi ve gerekiyorsa da ileri tahkik ve testlerin yapılması işleri; yetkilendirilmiş uzmanlar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Bilgi istek formundaki istekleriniz ve iletişim bilgileriniz bize ulaştığında size izlenecek yol hakkında bilgi verilecektir. Aşağıdaki görüşlerimiz; resmi görüşler ve resmi bilgiler olmayıp tamamen kişisel inşaat mühendisliği görüşümüzdür.Çobanlı İnşaat tarafından yaptırılmıştır.


sıgınak Tarih: 15.08.2012 12:13
yapı deprem raporu hakkında - yapı deprem raporu nedir - yapı deprem raporu nasıl alınır - yapı deprem raporu veren firmalar ve benzeri bilgiler - yapı depğrem raporu
Yapının güvensiz olduğunu belirlemek nispeten daha kolaydır

Bir binanın incelenerek güvensiz olduğunu belirlemek her zaman çok daha kolay, güvenilir olduğunu söylemek ise çok daha zordur. İlk önce gözlemle ön tespit çalışmaları yapılabilir. Laboratuarsal çalışmalarıyla beton ve demir testleri yapılabilir, hatta daha da ileri gidip zemin etüdü yaptırılabilir, jeolojik veriler tekrar gözlemlenebilir, Jeo fizikçilerin görünüşü alınabilir, projelerle mevcut bina arasındaki uyumluluklar yada uyumsuzluklar araştırılabilir ve binanızın mevcut statik projesi yeni yönetmelikler çerçevesinde; bulunan gerçek demir ve beton değerleri konularak tekrar değerlendirilebilinir. Bu aşamaların hepsini teker teker yapmadan da; arada ciddi bir sıkıntı varsa binanıza güvensiz demek ve gerekiyorsa ardından da; bu güvensizliği ek incelemelerle desteklemek ve teyit etmek son derece kolaydır. Zor olan ise; binaya güvenilir demektir.

Yapıya güvenilir ve sağlam demek daha zordur

Eski projenizle yapılan bina arasında uyumsuzluk olmayabilir, bina görünüşünüz hırpalanmış ve yorulmuş olmayabilir, hatta binanız yeni deprem yönetmeliğinden sonra da yapılmış olabilir. Beton ve demirlerinizde sorun tespit edilmemiş olabilir. Bina geçmişinizde amacı dışında kullanımlar, fırın, fırınlı kepabçı yada titreşimli iş makineleri ve aşırı yükleme yapan işyerleri; hiç olmamış olabilir. İş yerleri daireden tadilatla duvar eklenerek veya duvar kaldırılarak iş yerine dönüştürülmemiş olabilir. Daire içlerinde ruhsatsız olarak; duvar kaldırma, duvar ekleme, pencere büyütme yada küçültme gibi kısaca; binaya zarar vermiş olabilecek bir tadilat yapılmamış olabilir. Binanız geçmişde; sele, yer kaymasına, yangına veya binaya zarar vermesi muhtemel iç ve dış etmenlere maruz kalmamış olabilir .

Binadaki tüm çalışma sonuçlarının yeterli çıkması halinde dahi; binanızda yeteri kadar inceleme yapılmış sayılmamalıdır. Çünkü; binaya zarar vermeden, binanın her parçasının incelenemeyeceği de aşikardır. Örneğin; binaya zarar vermeden, mevcut bir yapının temelini yada temel iyileştirmesi hakkında net bilgi edinmek son derece zordur. Burada yapılması gereken; binanın tam mühendislik hizmeti alıp almadığının mümkün olduğunca araştırılarak birazda mühendislik ön sezileriyle sonuca yaklaşılmaya çalışmak olmalıdır.

Bilgi: Firmamız; karot almaz, beton ve demir testleri yapmaz, bina dayanım raporu vermez, bina depreme dayanıklılık testi yapmaz, yapı deprem raporu vermez, bina deprem raporu vermez, bina hasar tespiti yapmaz, bina dayanıklılık testi yapmaz, depreme dayanıklılık raporu vermez , güçlendirme projesi ve inşaatı yapmaz. Bunlarla ilgili ücretli danışmanlık yada aracılık da yapmaz. Size özel bir firma tavsiyesinde bulunmaz ve aracılık etmez. Firmamız sizden aldığı bilgiler doğrultusunda; daha detaylı bilgi almanız için size; Belediyeler, Teknik Üniversiteler ve Bayındırlık il Müdürlükleri gibi resmi kurumlara başvurmanızı önerebilir ve izlemeniz gereken yol hakkında size kişisel görüş bildirebilir. Bunun içinde; hiç bir bedel talep etmez.

Bu sebeple, yukarıdaki görüşlerimizi; resmi bilgiler değil, kişisel inşaat mühendisi görüşlerimiz olarak değerlendirmeniz gerekir. Ancak; Resmi kurumlardan alacağınız bilgi, tavsiye, analiz, test, rapor yada sonuçlardan sonra mevcut binanızı bedeli karşılığında yada kat karşılığı olarak yeniden inşa ettirmeye karar verirseniz; bundan sonrası da bizim işimizdir. Firmamız, inşaat yapım aşamaları ile ilgili; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde size çok detaylı güncel bilgiler verebilir. Ancak; yürürlükteki yasa ve yönetmelikler dışında ek kazanım talepleriniz olursa; firmamız bunları gerçekleştiremez. Firmamız yapamayacağı hiç bir iş için söz vermez yada taahhüt de bulunmaz. Bizim için esas olan inşaatın her aşamasının; fen kuralları, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasıdır. Mevcut binanızın yerine yada imarlı diğer bir arsanıza, güncel imar durumuna göre normal kat, çatı katı, bodrum, otopark gibi eklentilerle maksimum ne kadar inşaat yapılabileceğini ve yapılacak bu yeni inşaata ait; ana kütleyi,

görsellerini, vitrifiye, yer, duvar karosu, kapı, pencere gibi yüzlerce görsel malzemeleri ve yapılması gerekli diğer tüm iş kalemlerini marka, cins, miktar olarak tek tek içeren özel bir teknik ihale şartnamesini ve buna bağlı inşaat yapım sözleşme taslağını ise ( bedeli karşılığında ) sizin için hazırlayabiliriz Bu çalışmadan sonra da; bizden alacağınız güncel bilgiler ışığında; bedeli karşılığı yada kat karşılığı inşaatınızda yapılacakları ve yaklaşık maliyetinizi bilerek inşaatınızı ister bize, isterseniz de başka firmalara yaptırabilirsiniz.