* EVLİYÂ *
Veliler, Allahın sadık dostları, Allahın şerîatına bağlı olan kimseler. Kuranı Kerîmde evliya kelimesi, insanların sahte ilâh ve mâbudlar hakkındaki çeşitli inanç ve davranışlar ortaya koymaları Allahtan başka veliler edinmek şeklinde ifade edilmektedir
* Allahın dışında birtakım veliler edinenler ise Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin *
Bu âyette geçen veliler kelimesi şu anlamları kapsamaktadır
* Bir kimsenin başkasının gösterdiği yola göre amel ederek onun koyduğu kurallara, kanunlara ve adetlerine uyması *
* Bir kimsenin başkasının yol göstericiliğine inanması, o şahsın gösterdiği yolun itimat edilir, diğerlerinin yanlış olduğuna iddiâ etmesi *
* Bir kimsenin başkasının yaptığı kötülükleri gözardı ederek kendisini öbür dünyada kurtaracağına inanması *
* Bir kimsenin bir başkasının yüce kerâmetleri dolayısıylâ kendisine yardım ederek afetler ve musibetlerden kurtaracağına inanması *
Geniş halk kitlelerinden bazı kimseler, İslâm hakkında ciddi bilgileri olmadığı için salih zatların kendi kaderlerini değiştireceklerine inanarak batıl yola sapmışlardır. Oysa Allahtan başka hidâyet edici yoktur. Bu tür davranışlar, Allahtan yüz çevirme ve ondan başkasına yönelme demektir. Allah onlara veli olmayacak, onlara azap edecektir.
* Allahtan başka veli yoktur, velâyet yalnız Onun hakkıdır Rabbinizden size indirilene uyun, Ondan başka veliler edinmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz *
Lügatte veli dost, arkadaş, itaatkar, komşu, işi üstlenen kişi anlamlarına gelmektedir. İslâmi ıstılahta Allah dostları, Allahın sevgili kulları demektir.
* İyi bil ki, gerçekten evliyâullah için korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar *
Hz. Peygamber [s.a.s.] de evliyayı şöyle tarif etmiştir
* Onlar görüldüğü zaman akla Allahu Teâlâ gelir. Yüzleri nurludur. Onlarla beraber bulunanlar şakı olmaz. *
Evliyanın kerâmeti haktır. Evliya, kerâmetini din için bir delil olarak kullanır. İslâm inancında ölüden istekte bulunmak, velileri vesile edinmek yoktur. Kabirleri birer yardım yeri kılmak, ölülere adaklar kesip onlardan şefâat dilemek dine sonradan girmiş bidatlerdendir. Yardım yalnız Allahtan dilenir, başka kimseden ve özellikle ölülerden yardım istemek şirktir.Allahu Teâlâ müminlerin ancak birbirlerinin velileri veli Hizbullahın Allahı, Resulunü ve müminleri veli edinenler olduğunu ve kesinlikle müminlerin dini alaya alan, oyuncak edinenleri veli edinmemelerini kitabında açıklamaktadır.

Kaynak :
* Mâide, 5/51
* Veli, Velâyet
* Şûrâ, 42./6
* Nisa, 4/11
* Arâf, 7/3, 27, 30
* Bakara, 2/257
* İsrâ, 17/97
* Kehf, 18/1750
* Câsiye, 45/19
* Nisâ, 4/12
* Enâm, 6/51
* Rad, 13/37
* Ankebût, 29/22
* Ahzâb, 33/65
* Zümer, 39/3
* Hud, 11/20
* Rad, 13/16
* Ankebût, 29/41
* Arâf, 7/3
* Yûnus, 10/62

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 663
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 11:14
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:26
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 03.04.2007 14:20
sağol
aysence Tarih: 12.02.2007 23:12
te$ekkürler
ALLAH razi olsun
tarkın Tarih: 09.02.2007 08:31
paylaşımın için sağol kardeşim.bizlerde bu gibi şahsiyetlerden örnek alıp hayatımızı ona göre yönlendirmeliyiz.
Gönülce Tarih: 08.02.2007 08:56
Allah razı olsun