* İNSANIN YARATILIŞI *

Hz. Ademin Cennette yaşadığına ve topraktan yaratıldığına dair Kuranı Kerimde ayeti kerime mevcuttur. Kurânı Kerime göre insanın yaradılışını iki bölümde inceleyebiliriz. Hz. Ademjn yaratılışı. Anne rahminde insan yavrusunun yaratılışı. Birinciye Havva annemizin, ikinciye Hz.İsanın yaratılışı ilave edilmelidir.Hz. Âdemin yaratılışına dair Kuran ayetleri şu mealdedir
* Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife bir insan, Adem yaratacağım demişti *
* And olsun biz insanı kuru bir çamurdan suretlenmîş balçıktan yarattık *
* O insanı Ademi bardak gibi çınlayan kupkuru bir balçıktan yarattı *
* And olsun biz insanı Âdemi çamurdan süzülmüş bir hulâsadan yarattık *
* O,sîzi çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir edendir *
* Âdem çamurdan süzülmüş bir hulâsadan yaratılmıştır *
Adem yerden çıkmış varlık edim yeryüzü, toprak anlamında İbranice bir kelimeden gelmektedir, Âdemin çamurdan, yani toprağın su İle karışımından yaratıldığı, daha açık bîr ifade ile kuru çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yaratılıp ilâhi ruhtan üflendikten sonra canlandığı beyan ediliyor
* Sonra onu Âdemi düzeltip tamamladı, içine ruhundan üfürdü, sizin İçin kulaklar, gözler, gönüller yarattı *
Gerçekten sadece insanın değil tüm canlıların yapısını teşkil eden esas maddenin topraktaki elementler ve sudan ibaret olduğu özellikle insan organizmasının % 30nun inorganik ve organik katı madde, % 70nin sudan ibaret olduğu bilinmektedir. Bu terkip göz önüne alınırsa insan organizması suyu galip bir yapı gösteriyor. Hayatı su veriyor. Keza bitkiler, hayvanlar ve herşey topraktan geliyor, tekrar ona dönüyor ve toprak oluyor.Hz. Âdemin yaratılışı bugün bilim adamının laboratuarda tekrarlayacağı bir deney gibi gözükmüyor. Bu, muhteşem bir araştırma olarak karşımızda duruyor. Burada en önemli nokta Ademin vücudunu teşkil eden topraktaki inorganik elementlerin nasıl organik bir hayat biçimine dönüştüğüdür . Bugün bilim bunun cevabını vermiş değildir. Bu muhteşem olayı kör bir tesadüfe bağlıyarak yaradılışı bu şekilde izah etmek kesinlikle mümkün değildir.Bu konuda Kurânı Kerîm Âdemin ve ondan insan neslinin türemesini öldükten sonra dirilme yada yeryüzünde kuruyan tabiatın tekrar nasıl canlandığına yemyeşil olduğuna dikkatimizi çekerek, topraktan bir canlı yaratmanın bir ölüyü tekrar diriltmekten daha yüksek bir kudret gerektirdiğini bildiriyor
* Ey insanlar eğer siz öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içinde iseniz şu muhakkaktır ki biz sizin aslınızı topraktan,sonra onun zürriyetini insan suyundan, sonra pıhtılaşmış bîr kandan, daha sonra da hilkati belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık ve bunları size kudretimizi apaçık gösterelim diye yaptık. Siz dileyeceğimîz muayyen bir vakte kadar rahimlerde duruyorsunuz. Sonra sizi çocuk olarak daha sonra da kuvvetinize,yiğitlik çağına ermeniz İçin büyütüyoruz. Kiminiz öldürülüyor, kiminiz de evvelki bilgisinden sonra artık hiçbir şey bilmemek üzere Ömrün en fena devresine doğru gerisin geri itiliyor. Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün. Fakat biz onun üstüne yağmuru indirdiğimiz zaman o harekete gelir, kabarır, her güzel çiftten nice nebat bitirir *
* De ki yeryüzünde gezip dolaşın da Allahın hilkate nasıl başladığını görün. Allah yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Çünkü Allah her şeye hakkıyle kadirdir *
* Ey insanlar sizi bir tek candan Âdemden yaratan, ondan da yine onun zevcesini Havvayı vücuda getiren ve İkisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbiniz e karşı gelmek den sakının *
* O, sizi bir candan yaratan, bundan da kendisine ısınsın diye eşini yaratan odur Allahtır vaktâ ki o örtüp bürüdü oda hafif bir yük yüklendi de gebe oldu bununla gidip geldi nihayet gebeliği ağırlaşınca ikisi de Rablerine şöyle dua ettiler. Eğer bize düzgün bir çocuk verirsen andolsun ki her halde şükredenlerden olacağız *
İnsanın yaradılışı hakkındaki ayetlerin İzahı bu şekildedir. Kurânı Kerime göre insanın insan olarak yaratıldığı anlaşılıyor.İnsanın ana rahminde halk oluşu Kurânı Kerimde şu şekilde İfade edilmektedir.İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi.
* Hakikat biz insanı birbiriyle karışık erkek ve kadın suları ile bir damla sudan yarattık *
* Sonra onu insan sarp ve metin bir karargâhda rahimde bir nutfe yaptık *
* Sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik derken o kan pıhtısını bir çiğnem et yaptık, O bir çiğnem eti de kemiklere kalb ettik de o kemiklerede et giydirdik. Bilahare onu başka yaratılışa inşa ettik. Suret yapanların en güzeli olan Allahın şanı ne yücedir *
* Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık, sizi birbirinizle tanışasınız diye büyük cemiyetlere ve kabilelere ayırdık *
* İnsanı bir damla sudan yarattı *
* And olsun sizi evvela yarattık sonra size suret verdik *
Hz.İsanın anne rahminde yaratılması daha değişiktir. Bu konuda Kurânı Kerim
* Muhakkak ki İsanın hali de yani babasız dünyaya gelişi de Allah indinde Ademin hali gibidir. Allah onu Ademi topraktan yarattı.Sonra ona ol dedi. O da can gelip oluverdi *
* Ey Meryem Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor. Adı İsa lakabı Mesih sıfatı Meryem oğludur *
* Meryem dedi ki ey Rabbîm bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir.Allah dedi Öyle fakat Allah nedilerse yaratır.Bir işe hükmedince ancak ol der.O da oluverir *
Hz. İsanın yaradılışı hakkındaki bu ayetler tabiatta bazı örneklerini gördüğümüz sadece döllenmemiş dişi yumurta hücresinden bir canlının meydana geliş biçimini düşündürmektedir.Kurânı Kerim bize İnsanın yaradılışınıu net ve açık olarak açıklamış bulunuyor..


Kaynaklar :
* Kuran ve Bilim .
* Kurânı Hakim ve Meâli Kerim
* Bakara 30
* Hicr 26
* Rahman 14
* Müminun 12
* Enam 2
* Müminun 12
* Secde 9
* Hac 5
* Ankebut 20
* Nisa 1
* Araf 189
* Dehr1,2
* Müminun 13
* Müminun 14
* Hucurat 13
* Nahl 4
* Ali İmran 59
* Ali İmran 45
* Araf 11
* Ali İmran 47

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2938
favori
like
share
KONAMI Tarih: 12.02.2007 17:57
Kardeşim..
Tam olarak anlamadım..
Bu dediğiniz konuyu benim mezunu olduğum EL EHZER verdi.Siz okulun adresinimi istiyorsun yoksa konuyumu anlamak istiyorsun bunu net şekilde açıklarsan cevab veririm.PM de atabilirsinniz isterseniz..
Selametle..
YOKLUK KAPISI Tarih: 12.02.2007 09:55
kardeşler benim sizden bi rıcam var özellikle konami kardeşimden,coca colanın haram olduğuna dair fetva verilmiç bana resmi bir adres verebilirmisiniz ...allah razı olsun ....vesselam... :20:
Gönülce Tarih: 12.02.2007 08:46
verdiğin bilgiler çok değerli
elleirne sağlık arkadaşım
Asiyan Tarih: 12.02.2007 01:01
verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkürler