* HABLULLAH *

Allahın ipi, zimmeti. Hablullah tâbiri Kurânda Allaha izafe edilerek yalnız bir yerde geçmektedir. Habl ip mânâsınadır. Aynı zamanda bu kelime Allaha verilen söz, zimmet, güvenme, ağırlık, ulaşma, ulaştırma ve sebep anlamlarına gelir.
Cenâbı Hak, Hz. Peygambere bir takım emirler vermekle, Ehli Kitaba karşı tavrını koymasını istemekte ve onlara cevap vermesini emir buyurmaktadır. Sonra Allah müminleri ele almakta, onların ehli kitabtan bir gruba uydukları takdirde tekrar küfre dönebilecekleri tehlikesine dikkat çekmekte.... Söz ehli kitabı ve müminleri hedef almakta ve neticede,
* Hep birlikte Allahın ipine Kurana, İslâma sımsıkı yapışın, parçalanmayın *
denilmektedir. Bu âyetten açıkça anlaşılmaktadır ki, hablullahtan kasıt evvelemirde Kurân ve onun, teklif ettiği din olan İslâmdır. İnsanlar ancak Kurâna ve İslâma sımsıkı sarıldıkları takdirde parçalanmaktan uzak durabilirler. Dar bir yolda, bir patikada yürüyen kimsenin ayağının kaymasından korkulur. Ama ö kişi, iki tarafı sâbitleştirilmiş bir ipe bağa tutunarak yürürse korkusuzca yoluna devam eder.İşte aynı şekilde Hakkın yolu da çok ince bir yoldur. Birçokları o yolda yürürken kayabilirler. Hak yolda yürümek için de Allahın açıklamasına ve Onun rehberliğine ihtiyaç vardır. Öyleyse burada bağ habl kavramı, din yolunu takip ederek kendisiyle amaçlanan yere ulaşmamız imkânını bahşeden herşey için kullanılır.
* Meğer ki Allahın ahdine ve mü minlerin ahdine sığınmış olsunlar *
âyetinde geçen habl, ahd söz, bağ olarak tefsir edilmiştir. Çünkü ahd, bağ gibi amaçlanan yere giderken kişiden korkuyu gidermektedir Buradaki habl kelimesi bazılarına göre Allahın insanlara gönderdiği din anlamına gelmektedir. Bundan başka, âyette hablullah ile kasdedilen şeyin Kurânı Kerîm olduğu birçok müfessir tarafından beyan edilmiştir. Bu müfessirler görüşlerine delil olarak şu hadîsleri zikrederler
* 1 Zeyd b. Erkâmdan gelen bir rivâyete göre Peygamberimiz şöyle buyurdu
* Dikkat edin, ben sizin aranızda iki ağır yük bırakıyorum.Bunların biri Allahın kitâbdır. O, Allahın ipidir. Her kim ona tâbi olur sa doğru yolda ve kim de onu terkederse dalâlette sapıklıkta olur *
* 2 Peygamberimiz Kurân hakkında
* Bu Kuran hablullahtır, nurdur ve faydalı bir şifadır. Kendisine yapışanı korur ona uyanı kurtuluşa götürür *
buyurmuştur .
* 3 Diğer bir rivâyette de yine Kurânı Kerîmin Allahın ipi olduğu vurgulanarak şöyle denilmektedir
* Allahın kitâbı Kurân gökten yere uzatılmış bir iptir, yani hablullahtır *
Zemahşerî, âyetin anlamını, Allaha güveniniz de ve Ondan yardım isteğinizde bir olunuz, ayrılıp dağılmayınız veya, Allahın kullarına olan ahdine sarılmada bir olunuz, ki, bu ahd iman ve tâattir şeklinde tefsir eder. Veya Hz. Peygamber, Kurân Allahın sağlam bir bağıdır dediği için buradaki hablden maksat Allahın kitabıdır, yani Kuran dır .Hablullahı, Allah tarafından belirlenen bir hayat tarzı olarak ele alıp, onun sayesinde insanların Allahla olan ilişkilerinin sağlam olacağını ve aynı zamanda onları birbirine bağlayacağını açıklayanlar da vardır.

Kaynak :
* Mevdûdî, TefhimulKuran, I, 218
* Âli İmrân, 3/103
* Âli İmrân, 3/112
* Fahreddin erRazî, MefatihulGayb, 8/162
* TefsîrulCelâleyn
* Müslim, Faadailüsashab, 37
* Dârımî, FezailülKuran, I
* Ahmed b. Hanbel, II/17, 26
* Zemahşerî, Keşşâf, I, 191

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 560
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 09:09
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 03.04.2007 14:19
sağol
John SteinbecK Tarih: 17.02.2007 05:48
Tesekkur ederiz allah razi oLsun...
Gönülce Tarih: 16.02.2007 10:38
bizi bilgfilendiriyorsun Allah razı olsun senden