İngilizce Soru Cümlesi ve Negatif Cümle Oluşturma - ingilizce olumsuz cümleler - ingilizce negatif cümleler - Negative Sentences örnekleri

İngilizcede soru cümlesi oluşturmak için, yardımcı fiil öznenin başına getirilir.
John has gone. Has John gone?
She's leaving. When is she leaving?
Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi soru cümlesi oluşturmak için genellikle yardımcı fiil öznenin başına getirilir.
Olumsuz cümle oluşturmak için ise, yardımcı fiilden sonra not ya da bunun kısaltılmışı olan n't getirilir.
John is working. John is not working.
I could swim. I couldn't swim.
Eğer cümlede bir yardımcı fiil yok ise, o zaman cümle geniş zamanlı ya da geçmiş zamanlı olabilir. O zaman da fiilin durumuna göre ya do-does ya da did yardımcı fiillerini kullanırız.
I live in Manchester. Where do you live?
He said 'Hello'. What did he say?
She likes cold weather. She doesn't like cold weather.

İngilizce'de Negative Sentences (olumsuz cümleler) iki şekilde oluşurlar.
Şekil bakımından
Anlam bakımından
Şekil bakımından olumsuzluk, yardımcı fiilden sonra “not” kelimesinin getirilmesi ile oluşan olumsuzluktur.

I can write.
Ben yazabilirim.

I can not write.
Ben yazamam

I am writing
Ben yazıyorum.

I am not writing.
Ben yazmıyorum.

Anlam bakımından olumsuzluklar ise, bazı kelimelerin “no” ile gizli açıkça birleşmesinden meydana gelen kelimelerin, şekil bakımından olumlu olan bir cümleye, olumsuz anlam verilmesi ile oluşmaktadır.


I went nowhere.
Hiçbiryere gittim. (Yani “hiçbir yere gitmedim”.)

I will drink nothing.
Hiçbir şey içeceğim. (Yani "hiçbir şey içmeyeceğim.)

Bu cümleler şekil bakımından olumludur. Fakat anlam bakımından olumsuzdur.
“No” ile açıkça birleşmiş kelimeler şunlardır.
nothing (no thing)
nowhere (no where)
nobody (no body)

“No” ile gizli birleşmiş kelimeler ise şunlardır.

never
neither
nor
none
“No” ve “Not” kelimelerinin bazı özelliklerini inceliyelim.
“No” hem zarf hem de sıfat olarak kullanılır.
Soru cümlelerine olumsuz cevap verirken, cümlenin başında zarf olarak kullanılır.

Do you drink coffee every morning?
Her sabah kahve içer misiniz?

sorusuna kısaca “no” diye cevap veririz. Veya


“No, I don’t drink” diye devam edilir. Burada “No”, devam edecek cümlenin habercisidir. Yani fiili etkilemektedir. Onun için “Adverb” yani zarftır.

Dikkat: Bu durumda “No”, daima bir virgül ile ayrılır. Olumlu cevapta “Yes”, de aynı şekilde virgülle ayrılır.

Are you a painter?
Siz bir ressam mısınız?

No, I am not a painter.
Hayır, ben bir ressam değilim.
Sıfat olarak “No”, bir ismin başına gelir. Ve cümleyi anlam bakımından olumsuz yapar.

We have no pencil.
Bizim kalemimiz yok.

“No” ismi nitelendirdiği için burada sıfattır.

Bu cümlede “no pencil”, aynı “five pencils” gibi bir sıfat tamlamasıdır.

They have no money.
Onların parası yok.

He has no cap on his head.
Onun başında şapka yok.

“No” ismin önünde bulunan sıfattan evvel de kullanılır. Yani bir sıfat tamlamasından önce de kullanılabilir.

She has no red apple.
Onun kırmızı elması yok.

Bunlar gibi “no” ile bağlanmış bütün kelimeler içinde bulundukları olumlu cümlelere olumsuzluk anlamı verirler.

I have none.
Bende hiç biri var. (Bende hiç biri yok.)

We went nowhere.
Biz hiç bir yere gittik. Yani (Biz hiç bir yere gitmedik.)

Cümlelerde de görüldüğü gibi cümleler olumlu kurulmuştur, fakat ifade ettikleri anlam olumsuzdur.

I saw nobody yesterday.
Dün hiç kimseyi gördüm. yani (Hiç kimseyi görmedim.)

I bought nothing.
Hiç birşey satın aldım. yani (Hiç birşey almadım.)

Fakat “no” kelimesi miktar belirten bir sıfat olduğu için hiçbir zaman “any, much, many, enough” gibi sıfatlardan önce kullanılmaz. Çünki bu sıfatlar da miktar belirten sıfatlardır ve aynı amaçlı sıfatlardan iki tanesinin arka arkaya kullanılması gereksizdir.

“No” nun tam karşılığı zarf olarak “hayır” sıfat olarak da “hiç”dir. Hiç kelimesi de miktar belirttiğinden hiçbir manasına gelen ve yine miktar bildiren “any” ile kullanılması yanlıştır.

Is there anything in this room?
Bu odada herhangi birşey var mı?

Burada dikkat edilecek nokta “anything” ve “nothing”in tekil olduğu ve daima tekil fiil yani “is” alacağıdır.

Is there anything on the table?
Masada herhangi birşey var mıdır?

Do you have anything in your hand?
Elinizde herhangi birşey var mıdır?

I have some pencils in my hand.
Elimde bazı kalemler var.

I have a lot of paper in my hand.
Elimde birçok kağıtlar var.

“Not” olumlu cümleyi olumsuz yapmak için kullanılır.

I do not drink red wine.
Ben kırmızı şarap içmem.

“Not” aynı zamanda “değil” anlamına da gelir.

I am not hungry. Not always. Not yet.
Ben aç değilim. Her zaman değil. Henüz değil.

İngilizce cümleler:

1- Olumlu cümlede olumlu anlam
Some, something, someone, somebody, somewhere

2- Olumlu cümlede olumsuz anlam
None, nothing, no one, nobody, nowhere

3- Olumsuz cümlede olumsuz anlam
Any, anything, anyone, anybody, anywhere

Birinci gruba örnek:

I have some money.
Benim biraz param var.

I have some friends.
Benim birkaç arkadaşım var.

İkinci gruba örnek:

I have no money.
Benim hiç param yok.

There is nobody here.
Burada hiç kimse yok.

Üçüncü gruba örnek:

I don’t have any money.
Benim hiç param yok.

He does not have any friend.
Onun hiç arkadaşı yok.

They have something in their pocket.
Onların cebinde bazı şeyler var.

Somebody can go to Ankara .
Herhangi bir kimse Ankara’ya gidebilir.

Nobody can go to Ankara .
Hiç kimse Ankara’ya gidemez.

Will you go anywhere tomorrow?
Yarın herhangi bir yere gidecek misiniz?

Yes, I will go somewhere tomorrow.
Evet, yarın bir yere gideceğim.alinti

[video=youtube;xzMrAE8uQtk]http://www.youtube.com/watch?v=xzMrAE8uQtk[/video]

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 3143
favori
like
share