organik bal üretimi nasıl yapılır - arıcılıkta nelere dikkat etmeli - organik bal üretimi yönetmeliği - organik bal üretimi kurallarıÜlkemizde son yıllarda kendini göstermeye başlayan ve halkımız arasında yaygınlaşan organik bal,bal arılarının tamamen doğal bir ortamda çevreden yaklaşık ortalama 3 Km. uzaklıkta doğayla tamamen iç içe olan yerlerde yetiştirilmelidir.Bu çevrede çiçeklerin ve ağaçların yeterli miktarda olup,yakınlarda temiz suyun aktığı yerlerde bulunmalıdır.Kimyasal boya kulanımının önemli şekilde etkilediği organik bal üretiminde arılarında hastalanması durumunda kovanlara hiç bir şekilde kimyasal müdahalede bulunulmaz.

Organik Bal Üretiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arı kolonilerini bal üretim amaçlı früktoz veya Sakaroz gibi ticari şekerlerle beslemeden,
Arı parazit ve hastalıklarında tedavi edici kimyasal madde kullanmadan,
Doğal bal mumundan temel petekler, doğal keresteden imal edilmiş boyasız kovanlar ve hijyenik arıcılık ekipmanları kullanarak,
Çevre kirliliği olmayan ormanlar veya meralardaki ki doğal çiçeklerin nektarlarından bal arılarınca üretilen ballar organik baldır.

Organik Bal Üretimi Kanunu

Özel kanun ve yönetmelik kurallarına göre yapılmaktadır.
Organik Tarım Kanunu
Kanun No : 5262 Kabul Tarihi: 01/12 / 2004

Amaç:
Bu kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerinin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu:
Organik ürünün veya girdinin üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Tarım Bakanlığı tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilerdir.

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde: 21

Organik Bal Üretiminin Önemli Kuralları:

Çevrenin orman veya doğal mera olması,
Nektarın doğal çiçeklerden gelmesi,
Kolonilerin zirai mücadele alanlarına en az üç km uzakta olması,
Bölgeye uygun arı ırkının ve ana arıların kullanılması,
Koloni ve üretim kayıtlarının tutulması,
Şekerli besleme yapılmaması,
Temel peteklerin doğal ve organik bal mumundan üretilmiş olması,
Koloni sağlığı için kullanılan ilaçların organik olması,
Kovan, arıcılık ekipmanları ve bal kaplarının hijyenik olması,
Tüketiciye sunulan balın etiketinde organik olduğunun belirtilmesi,
Etiketlerde Organik ürün ve sertifikasyon firması logolarının bulunması.

TEMARI ORGANİK BAL ÜRETİMİ

Artvin’in Organik Üretime Uygun Alt Yapısı

Tema Vakfının Artvin Camili havzasın da on yıldır sürdürdüğü Damızlık Saf Kafkas Ana Arı üretimi çalışmalarını bilen ve ürettikleri şeker katkısız balları değeri fiyata satmakta zorlanan Artvin’li arıcılar ballarının pazarlanması konusunda TEMA Vakfı’ndan yardım istemişlerdir.

Bu talebi değerlendiren Tema Vakfı öncelikle Artvin de Organik bal Üretiminin yapılabilirliliğini saptamıştır. Bu saptamadaki en önemli faktörler şunlar olmuştur.

Artvin’in alanının dörtte üçü orman alanıdır ve bu ormanlarda Karayemiş, Orman gülü, Karaçalı, Kestane Ihlamur, Böğürtlen gibi nektar veren bitkiler yoğundur.

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 526
favori
like
share
napalı Tarih: 16.01.2013 19:33
Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın arıların bal midesi denilen organlarında invertaz enzimi sayesinde kimyasal değişime uğramasıyla oluşan ve kovandaki petek hücrelerine yerleştirilen çok faydalı bir besindir. Nektar bala çevrilirken arılar sağladıkları invertaz enzimi sayesinde sakkarozu inversiyona uğratarak fruktoz ve glikoz şeklinde basit şekerlere dönüştürür ve fermantasyonun meydana gelmesini önleyecek miktarda suyunu uçururlar. Kovandaki hücrelere yerleştirilen ve üzeri mumdan bir kapakla örtülen bal arılarca sağlanan özel havalandırma sistemi sayesinde bildiğimiz tat ve kıvama gelir.

Balın rengi, şeker dengesi ve tadındaki farklılık tamamen toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadır. Balın kokusunu, çiçeklerdeki aromalı volatin yağı verir ki bu aynı zamanda çiçeklerin kokularını sağlayan yağdır. Bal üretimi çok büyük bir çaba gerektirir. Örneğin ½ kg ham nektarı toplamak için 900 bin arının bir gün boyunca çalışması gerekir. Toplanan bu nektarın ise ancak bir kısmı bala çevrilebilir. Çiçeklerdeki nektardan elde edilen balın miktarı tamamen getirilen nektarın şeker konsantresine bağlıdır. Bal sıradışı bir etkiye maruz kalmadıkça asla bozulmaz. Zaman faktöründen etkilenmez.