[COLOR="coral"]* SEMUD KAVMİ *
Kuranı Kerimde adı geçen ve kendilerine uyarıcı olarak Salihın gönderildiği, Hicaz ile Suriye arasında VadilKurada yaşamış eski bir Arap kabilesi. Kuranı Kerimde bu kabilenin ismi yirmi altı yerde geçmekte olup, ayrıca Salihdan bahseden âyetler de onun kavmi olan O Allah yapılan duayı işiticidir Semud ile ilgilidir. Bu kavmin Kuranı Kerimde zikredilişinin sebebi,peygamberlerini yalanlayıp inkârlarına devam etmelerinden dolayı helâk edilişlerinin bir ibret vasıtası kılınmış olmasıdır. Semud kavminin başına gelenler Kuranı Kerimde ondan önceki Ad kavminin başına gelenlerle birlikte zikredilmektedir. Semud kavmi, Semud b. Casır b. İrem b. Sam b. Nuhun neslidir.Arap kaynaklı olmayan tarihi belgelerde de Semud kavminden bahsedilmektedir. M.Ö 715 tarihli Sargon kitabesinde Semud kavmi, Asurilerin hakimiyet altına aldıkları,Şarkî ve Merkezî Arabistan kavimleri arasında zikredilmektedir. Aristo, Batlamyus ve Plinus, Semud kavmini Thamudaei belirten isimden bahsetmişlerdir. Plinusun Semud kavminin oturduğu yer olarak zikrettiği Domatha ve Hegranın, İslâmi kaynaklarda bu kavmin oturduğu yer olarak kaydedilen Hicr ile aynı yer olduğu kabul edilebilir.Hadisi Şeriflerde, Rasûlüllahin H. 9. yılda Tebük seferine giderken
* Semud kavminin yaşadığı Hicre uğradığı ve bu yerin Salihın kavminin yaşadığı yer *
olduğunu söylediği nakledilmektedir.Semud kavmi, Ad kavminden sonra Allah Teâlâya isyan edip küfre sapmış ve kendilerine tapındıkları putlar edinmişlerdi. Onları uyarmak ve ortağı bulunmayan tek Rab olan Allah Teâlâya ibâdet etmeye yöneltmek için Salihı görevlendirdi. Saliha kavminin mustazaflarından az bir topluluk iman etmişti.
* Dünyevî makam ve zenginliklerinden dolayı kendilerinin diğer insanlardan üstün olduklarını zanneden Semud kavminin ileri gelenleri mele hor gördükleri mustazaf kimselere, Siz gerçekten Salihin Rabbı tarafından gönderilmiş olduğuna inanıyor musunuz? dediler. Onlar da Doğrusu biz, onunla gönderilene iman ediyoruz dediler. Büyüklük taslayanlar, Biz, doğrusu sizin iman ettiğinizi inkâr edenlerizdediler *
Salih Semud kavmini İslâma davet etmeye devam etti. Salihın onları imana davet edip uyarma ve korkutmaya ısrarla devam etmesi üzerine, ona şöyle dediler Ey Salih bayramımızı kutlayacağımız zaman sen de bizimle gel Semud kavminin putlarını alıp şehir dışına çıkarak kutladıkları bir bayramları vardı. Bize bir âyet davanı ispatlayacak bir şey göster. Sen ilâhına duada bulun biz de ilâhlarımıza duada bulunalım.Eğer senin ilâhın duana icabet ederse sana uyarız. Yok bizim ilâhlarımız bize icabet ederse bize tabi olursun.Bu isteklerini kabul eden Salih bayramda onlarla birlikte gitti. Putperestler, putlarından istekte bulundular. Ancak bir karşılık bulamadılar.Bunun üzerine kavmin reisi, Saliha Ey Salih bize şu kayadan bir deve çıkar. Eğer bunu yaparsan seni doğrulayacağız dediler. Salih onlardan, Allah Teâlâ kendileri için böyle bir deveyi bu kayadan çıkartırsa iman edeceklerine dair söz vermelerini ve yemin etmelerini istedi. Onlar, bu konuda yemin edip söz verdikten sonra, Salih namaza durdu ve Allaha dua etti. Bunun üzerine kaya yarıldı ve içinden onlara istediği gibi gebe, karnı aç bir deve çıktı. Bu olay üzerine, onlar daha önce vermiş oldukları sözden cayarak iman etmediler Salih onlara ...
* Ey kavmim Allaha ibadet edin. Sizin için Ondan başka ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir. İşte, Allahın şu dişi devesi size bir mucizedir. Bırakın onu Allahın arzında otlasın. Ona bir kötülük yapmayın. Sonra can yakıcı bir azaba uğrarsınız. Hatırlayın Allah sizi Ad kavminden sonra halifeler yaptı. Ve sizi yeryüzüne yerleştirdi. Orada, ovalarda köşkler yapıyor, dağları yontup evler yapıyorsunuz. Allahın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde bozguncular olarak fesad çıkarmayın *
Allah Teâlâ, hayvanların sulandığı kuyunun suyunun mucize deve ile diğerleri arasında nöbetleşe kullanılacağını bildirmişti
* Onlara, suyun aralarında taksim olunduğunu haber ver.Her biri su nöbetinde hazır bulunsun *
Salih kavmine İşte şu devedir.
* Su içme hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir gün sizindir dedi *
Deve onların arasında bir süre kaldı. Bu süre içerisinde, bir gün kuyunun suyunu deve içiyor, bir gün de onlar kuyunun suyundan istifade ediyorlardı. Semud kavmi devenin su içtiği günlerde onun sütünü sağıyor ve kaplarını dolduruyorlardı. Semud kavminin Salihın davetine duydukları düşmanlık ve kinleri artınca, deveyi öldürmeyi planladılar. Allah Teâlâ bu durumu Saliha bildirdi. Salih , gördükleri mucizeye rağmen iman etmekten kaçınan kavmine eğer böyle bir iş yaparlarsa helâk edilecekleri uyarısında bulundu.
* Ancak onlar, onun bütün uyarılarına kulak tıkayarak deveyi kestiler Fakat Onu yalanladılar. Ve derken deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları yüzünden onları kırıp geçirerek yerle bir etti *
Allah Teâlâ, Semud kavmini, görmüş oldukları mucizeye rağmen iman etmemelerinden dolayı hemen cezalandırmamış ve onlara mühlet vermişti. Ancak Salih onlara eğer kendi isteklerinden dolayı mucize olarak Allah tarafından gönderilen deveye bir zarar vermeye kalkarlarsa affedilmeyecekleri ve korkunç bir şekilde helâk edileceklerini onlara bildirmişti. İnkârlarında direten ve deveyi öldürerek azıtan Semud kavmi için kurtuluş yolu kalmamıştı. Salih yaptıklarını görünce ağlamış ve onlara
* Yurdunuzda üç gün daha kalın *
diyerek gelecek azabı haber vermişti.
* Deveyi kestikleri günün akşamı dokuz kişilik bir grup *
Salihı öldürmeye karar verdiler. Onlar şöyle diyorlardı Eğer söylediği doğru ise biz ondan önce davranalım. Yok yalancılardan ise onu da devesinin yanına gönderelim. Allah Teâlâ bu olayı şu şekilde haber vermektedir
* Aralarında Allaha yemin ederek, Şöyle konuştular Salihi ve ailesini bir gece baskınıyla öldürelim, sonra da akrabasına yakınlarınızın öldürülmesinden haberimiz yok Şüphesiz bizler, doğru kimseleriz diyelim . Onlar bir tuzak kurdular.Biz de onlar farkına varmadan,tuzaklarını alt üst ediverdik. Tuzaklarının akıbeti nasıl oldu bir bak. Biz onları da kavimlerini de toptan helâk ettik. İşte zulümleri yüzünden, harap olmuş, bomboş evleri, şüphesiz ki bunda, bilen bir kavim için, büyük bir ibret vardır. İman edip, Allahdan korkanları kurtardık *
Semud kavminin Salihe isyan edip mucize istemeleri ve sonrasında gelişen olaylar ve helâk edilişleri hakkında rivâyetlerdir.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Taberi, CamiulBeyan VIII, 224
* İbn Kesir, a.g.e., III, 434
* Taberî, Tarih, Beyrut I, 226
* H. N. Brau
* Buhârî, Enbiya, 17
* Ahmed b. Hanbel, I, 66, 73
* Araf, 7/75-76
* Kâmil fitTarih I, 89-90
* Arâf, 7/73- 74
* Kamer, 54/28
* Şuara, 26/155
* TefsîrulKuranilAzîm III, 437
* Şems, 91/14
* Hud, 11/65
* Neml, 27/48-49-83

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3293
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 10.11.2007 17:50
teşekkürler
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:30
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 03.04.2007 14:13
sağol
NeV-BaHaR Tarih: 25.02.2007 15:36
bizlere vermiş oldunuz bilgilerden ötürü size teşşür ederim yine çok güzel anlamlı bi paylaşım