boşanma işlemleri - boşanma davası aşamaları - aile mahkemeleri - anlaşmalı boşanma davası - nafaka davasıBoşanma davalarında esas görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesi yoksa bölgedeki asliye hukuk mahkemesine başvurulur.

Eşler son 6 ayda birlikte yaşadıysa, kaldıkları yerin mahkemesinde de dava açılabilir. Eşlerden biri şehir değiştirdiyse, ikamet ettiği şehrin mahkemesinde dava açabilir.

Boşanma davası, eşlerden herhangi biri tarafından açılabilir. Bu davalarda davalı veya davacı taraf olmak önemli değildir. Burada dikkat edilmesi gereken, boşanmanın gerekçesi, sunulan deliller ve ispatlarıdır.

Boşanma davası başvurusu için boşanma dilekçesi hazırlanır. Dilekçede tebligat adresi ile birlikte boşanma nedenleri, karşı taraftan tazminat vb. istekler de belirtilir. Mahkeme dilekçedeki bilgilere göre evrak hazırlar ve soruşturma aşamasını yönlendirir.

Boşanma davasının sonuçlanma süresi, mahkemenin yoğunluğuna, iddia ve delillere göre değişir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle ilk duruşmada sonuçlanır. Çekişmeli boşanmaların davaları ise en az 5-6 celsede görülür, dava kimi durumlarda 2 yıla yakın sürebilir. Kararın temyizi durumunda süreç 12-15 ay arası uzayabilir.

Dava açmak için öncelikle bir dava dilekçesi düzenlemek gerekir. Dava açan kişi hukukta davacı, hakkında dava açılan kişi ise davalı olarak adlandırılır.

Dava ehliyeti, kişilerin dava açma hakkını ifade eder. Dava ehliyetine sahip kişiler, eylemleriyle neden-sonuç ilişkileri kurabilen, akli dengesi yerinde olan insanları ifade eder.


Dava açmak isteyen kişinin, devletin yapacağı masrafların karşılığı olarak iki tür dava harcı ödemesi gerekir. Başvuru harcı enflasyonla artmakla beraber sabit bir ücretken ilam ve karar harcı davanın değerine göre değişir.

Davacı olacak kişi dava açmak için adliyelerdeki tevzi bürolarına başvurmalıdır. Dava dosyası, dava dilekçesi, posta pulu, harç makbuzu gibi adliyede yaptığı işlemlerin belgeleriyle birlikte büroya dosyasını kaydettiren kişi, dava açma işlemini tamamlamış olur.

Eşlerin, boşanmanın tazminat, nafaka, velayet vb. tüm maddi sonuçları konusunda fikir birliğine vardıkları durumlarda gerçekleşen boşanmalara anlaşmalı boşanma denir.

Bunun için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması önkoşuldur. Davayı eşler birlikte açabilir veya eşlerden birinin açtığı davayı diğeri kabul edebilir. Anlaşmalı boşanmalarda ayrıca gerekçe bildirmek gerekmez.

Anlaşmalı boşanma davaları eşlerden birinin ikamet ettiği yerin mahkemesi veya eşlerin son 6 ay içinde ikamet ettikleri yerin mahkemesinde açılabilir. Görevli mahkeme aile mahkemesidir ancak aile mahkemesi bulunmayan bölgelerde asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilmiştir.

Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında her iki tarafın hazır bulunması ve boşanma isteklerini hakime belirtmeleri gerekir. Eşler arasında boşanmanın maddi sonuçlarına dair detaylar bir protokol ile belirlenir. Protokol mahkemeye sunulur ve duruşma sonunda boşanma gerçekleşir.

Hakim kamu yararına uygun gördüğü durumlarda protokolün şartlarına müdahale etme hakkına sahiptir. Bu durumda, hakimin yaptığı yeni düzenlemenin eşler tarafından onaylanması sonrası boşanma gerçekleşmiş olur.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 479
favori
like
share