* ECEL *
Belli bir zaman parçası ve bu parçanın sonu; vakit ve son.Birşey için belirlenmiş zaman dilimine ecel denir. İnsanın veya herhangi bir canlının eceli, kendisine tâyin edilen ömürdür. Ecelin gelmesi ise, tâyin edilmiş bulunan ömrün son bulması, yani ölümdür.Allah indinde her canlı için tâyin edilmiş bir ecel vardır. Eceli geldiğinde dünya hayatı son bulur.
* Eğer Allah, insanları, yaptıkları her haksızlıkta cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar erteler. Ecelleri süreleri geldiği zaman da bir an dahi ne geri kalırlar, ne de ileri geçerler *
* Eceli geldiği zaman bir kimsenin ölümünü Allah geciktirmez *
Ecel, kazâ ve kaderle ilgili bir meseledir. Nasıl diğer olayları Allah, geçmiş ve geleceği kuşatan ilmiyle belirlemişse, eceli de ilmiyle takdir etmiştir.Öldürülen kişi de eceliyle mi ölmüştür? Öldürülmüş olmasaydı daha bir müddet yaşayacak mıydı, yaşamayacak mıydı?" gibi sorular ister istemez akla gelmektedir. Nitekim bu hususta kimi âlimler farklı kanaat ileri sürmüşlerdir. Mutezîleden bir kısım âlimlere göre öldürülen kişi eceliyle ölmemiştir. Öldürülmemiş olsaydı, daha bir müddet yaşayacaktı. Ehli Sünnet ile diğer Mutezilelere göre ise, eceliyle ölmüştür. Aksini ileri süren Mutezilîler, kullârın fiillerinin yaratılmasıyla ilgili görüşlerinden dolâyı bu görüşe vârmışlardır. Çünkü onlara göre fiilin faili, bizzat kulun kendisidir. O halde öldürme işi, öldüren katilin kendi işidir.Ehli Sünnet'in tamamına göre öldürülen kişi de eceliyle ölmüştür. Ancak katil bu fiilinden dolayı ceza görür. Eceliyle ölmediğini söylemek yanlıştır. Allah o kişinin öldürüleceğini önceden bilmektedir ve ecelini de ona göre tâyin etmiştir. Allah onda ölümü yaratmasından dolayı ölmüştür. Öldürülerek ölen kimse için, Öldürülmeseydi yaşayacaktı gibi sözler söylemek doğru değildir. Hattâ öldürülmemiş olsaydı, ne olurdu? gibi bir varsayım üzerinde birtakım görüşler ileri sürmek dahi yanlıştır. Çünkü bütün bunlar Allahın takdiriyle olmaktadır ve aksi sözkonusu olamaz
* Bir canlıya ömür verilmesi de, ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır *
âyetinde Ömrünün kısaltılması ifadesiyle ilgili olarak İmâmul Haremeyn Cüveynî şöyle demektedir: Bu âyetle iki durum kastedilmiştir ki, onlardan biri: Bir kimsenin benzerlerine nazaran ömrünün eksiltilmesidir. Yoksa, Allahın ilminde mevcut olan ömrünün eksiltilmesi anlamında değildir. Bu nasıl mümkün olsun ki, Allah, ilminde onun ecelini takdir etmiştir. İkinci durum ise: Eksiltme ve arttırmanın, melekler indindeki sahifelerde gerçekleşmesidir. Onların sahifelerinde birşey mutlak olarak yazılıdır ama, Allahın ilminde kayıt altına alınmıştır. Vukubulacak olan da, bu kayıt altına alınan şekildir. Âlimler,
* Allah, dilediğini siler, dilediğini bırakır. Bütün kitapların anası, Onun yanındadır *
âyetini de buna hamletmişlerdir. O halde Allah indindeki ilim, yani kader, katiyyen değişmez. Levhi Mahfûzda ne yazılmışsa mutlaka olur. Ancak meleklerin yanında da olayların yazılı bulunduğu sayfalar vardır ve bu sayfalarda yazılanlar, değişikliğe maruz kalabilir.Bu gibi konular gayb âlemini ilgilendirdiği için tabiatıyla onların mâhiyetlerini bilemeyiz. Meleklerin yanında bulunan sayfaların değişmesinin elbette bir hikmeti vardır. Belki de bunun hikmeti, meleklerin gayba tam olarak vâkıf olmalarını engellemektir.
* Allah neyi diler ve murad ederse mutlaka onda bir hikmet vardır *

Kaynak :
* Büyük İlmihal
* Nahl, 16/61
* Münafıkun, 63/11
* İmâmul Harameyn Cüveynî
* Kitâbulİrşâd ilâ Kavâtii
* Edilleti fî Usûlil İtikad
* Fâtır, 35/11
* Rad, 13/39
* Cüveynî, a.g.e., 363

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 718
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 28.12.2007 22:09
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:34
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 02.04.2007 14:56
sağol
Wish Tarih: 05.03.2007 17:44
paylasim icin Allah razi olsun
NeV-BaHaR Tarih: 05.03.2007 17:42
güzel ve anlamlı bir paylaşım emeğinize sağlık :2:
flatron44 Tarih: 05.03.2007 10:44
Allah hepimize hayırlı ömürler versin....
yakup20 Tarih: 28.02.2007 13:16
Ecel kader kaza..... bir ara epey taktığım konulardı.... tşk...
Gönülce Tarih: 28.02.2007 08:40
Allah hepimize sağlıklı hayırlı ömürler nasip etsin
emeğine sağlık KONAMI