* Büyük Türk Devletleri *

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 4. asır - M.S. 48
Avrupa Batı Hun İmparatorluğu 374-496
Ak Hun Eftalit İmparatorluğu 4. asır sonları - 577
Birinci Göktrük İmpararorluğu 552-582
Doğu Göktürk İmparatorluğu 582-630
Batı Göktürk İmparatorluğu 582-630
İkinci Göktürk İmparatorluğu 681-744
Uygur İmparatorluğu 744-840
Avrupa Avar İmparatorluğu 6. asır - 805
Hazar İmparatorluğu 7. asır - 965
Karahanlılar Devleti 840-1042
Gazneliler Devleti 962-1187
Büyük Selçuklu Devleti 1038-1194
Harezmşahlar Devleti 1097-1231
Osmanlı Devleti 1299-1922
Timurlular Devleti 1370-1506
Bâbürlüler Gürgâniyye Devleti/1526-1858


* Devletler *

Kuzey Hun Devleti 48-156
Güney Hun Devleti 48-216
Birinci Chao Hun Devleti 304-329
İkinci Chao Hun Devleti 328-352
Hsia Hun Devleti 407-431
Kuzey Liang Hun Devleti 401-439
Lov-lan Hun Devleti 442-460
Tabgaç Devleti 386-557
Doğu Tabgaç Devleti 534-557
Batı Tabgaç Devleti 534-557
Doğu Türkistan Uygur Devleti 911-1368
Liang Şato Türk Devleti 907-923
Tana Şato Türk Devleti 923-936
Tsin Şato Türk Devleti 937-946
Kançou Uygur Devleti 905-1226
Türgiş Devleti 717-766
Karluk Devleti 766-1215
Kırgız Devleti 840-1207
Sabar Devleti 5. asır - 7. asır arası
Dokuz Oğuz Devleti 5. asır sonu - 6. asır sonu
Otuz Oğuz Devleti 5. asır sonu - 6. asır sonu
Basar-Alan Türk Devleti 1380-?
Doğu Karahanlı Devleti 1042-1211
Batı Karahanlı Devleti 1042-1212
Fergana Karahanlı Devleti 1042-1212
Oğuz-Yabgu Devleti 10. asrın ilk yarısı - 1000
Suriye Selçuklu Devleti 1092-1117
Kirman Selçuklu Devleti 1092-1307
Türkiye Selçuklu Devleti 1092-1307
Irak Selçuklu Devleti 1157-1194
Eyyubîler Devleti 1171-1348
Delhi Türk Sultanlığı 1206-1413
Mısır Memlûk Devleti 1250-1517
Karakoyunlu Devleti 1380-1469
Akkoyunlu Devleti 1350-1502

* Beylikler *

Tulûnlular 868-905
İhşidîler 935-969
İzmir Beyliği 1081-1098
Dilmaçoğulları Beyliği 1085-1192
Danişmendli Beyliği 1092-1178
Saltuklu Beyliği 1092-1202
Ahlatşahlar Beyliği 1100-1207
Artuklu Beyliği 1102-1408
İnaloğulları Beyliği 1098-1183
Mengüçlü Beyliği 1072-1277
Erbil Beyliği 1146-1232
Çobanoğulları Beyliği 1227-1309
Karamanoğulları Beyliği 1256-1483
İnançoğulları Beyliği 1261-1368
Sâhib Atâoğulları Beyliği 1275-1342
Pervâneoğulları Beyliği 1277-1322
Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424
Candaroğulları Beyliği 1299-1462
Karesioğulları Beyliği 1297-1360
Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423
Hamidoğulları Beyliği 1301-1423
Saruhanoğulları Beyliği 1302-1410
Aydınoğulları Beyliği 1308-1426
Tekeoğulları Beyliği 1321-1390
Eretna Beyliği 1335-1381
Dulkadıroğulları Beyliği 1339-1521
Ramazanoğulları Beyliği 1325-1608
Doburca Türk Beyliği 1354-1417
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398
Eşrefoğulları Beyliği 13. asır ortaları - 1326
Berçemeoğulları Beyliği 12. asır
Yarluklular Beyliği 12. asır

* Atabeylikler *

Böriler 1117-1154
Zengîler 1127-1259
İl-Denizliler 1146-1225
Salgurlular 1147-1284

* Hanlıklar *

Büyük Bulgarya Hanlığı 630-665
İtil Volga Bulgar Hanlığı 665-1391
Tuna Bulgar Hanlığı 981-864
Peçenek Hanlığı 860-1091
Uz Hanlığı 860-1068
Kuman-Kıpçak Hanlığı 9. asır - 13. asır
Özbek Hanlığı 1428-1599
Kazan Hanlığı 1437-1552
Kırım Hanlığı 1440-1475
Kasım Hanlığı 1445-1552
Astrahan Hanlığı 1466-1554
Hive Hanlığı 1512-1920
Sibir Hanlığı 1556-1600
Buhara Hanlığı 1599-1785
Kaşgar-Tufan Hanlığı 15. asır başları - 1877
Hokand Hanlığı 1710-1876
Türkmenistan Hanlığı 1860-1885

* Cumhuriyetler *

Âzebaycan Cumhuriyeti 1918-1920
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I 31 Ağustos 1913
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II 1915-1917
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III 1920-1923
Türkiye Cumhuriyeti 1923-...
Hatay Cumhuriyeti 1938-1939
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983-...
Âzerbaycan Cumhuriyeti 1991-...
Kazakistan Cumhuriyeti 1991-...
Kırgızistan Cumhuriyeti 1991-...
Tacikistan Cumhuriyeti 1991-...
Özbekistan Cumhuriyeti 1991-...
Türkmenistan Cumhuriyeti 1991-...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 766
favori
like
share