KADIN ERKEK SELAMLAŞMASI *

Ebu Hanîfe ve arkadaşlarına göre, kadınların ilk olarak erkeklere selam vermesi caiz değildir. Çünkü kadınlar ezan, kamet, açıktan Kuranı Kerîm okuma gibi faaliyetlerden menedilmişlerdir. Yalnız mahrem hısımlar bunun dışındadır. Bunlara onların selam vermesinde bir sakınca bulunmaz. Bu duruma göre, ünsiyet nedeniyle önce bir erkek selam vermişse, kadın bu selamı alabilecektir.Malikîler selamlaşma konusunda genç kadınla yaşlı arasında ayırım yapmışlardır. Dayandıkları delil, kötülüğe giden yolu kapama seddüzzerîa prensibidir.Hz. Peygamberin mahremi olmayan kimi kadınlara selam verdiğini yada onların selamını aldığını gösteren uygulama örnekleri vardır.Esma binti Yezîd
* Allahın Rasulünün bir kadınlar topluluğuna uğradığını ve kendilerine selam verdiğini nakletmiştir *
Diğer yandan fetih yılında, bir gün
* Hz. Peygamber evde boy abdesti alıyor ve kızı Fatıma da onu örtüyordu.Bu sırada Ebu Talibin kızı Ümmü Hanî içeri girip selam verince, Nebî onun kim olduğunu sormuş ve kendisine merhaba demiştir *
* Bir gün Hz. Peygamber, eşi Aişe ile birlikte bulunurlarken yanlarına Cebrail gelmişti. Hz. Peygamber, eşine Bu Cebraildır,Sana selam veriyor buyurunca Hz. Aişe, Ve aleyhisselam ona da selam olsun diyerek selamı almıştır *
Benzer selamlaşma uygulaması kimi sahabe erkek ve kadınları arasında da olmuştur. yandan Muaz b. Cebel Yemene vali olarak gidince,
* Yanına on iki çocuğu olan bir kadının gelerek selam verdiği nakledilmiştir *
Ashabı kiramdan kimileri ise erkekler kadınlara selam verebilir, fakat kadınlar onlara selam veremez, demişlerdir. Bununla birlikte Abdullah b. Ömerin
* Bir kadına rastlayınca selam verdiği *
Ata b. Ebî Rabahın ise
* Kadınlar genç olursa selam verilmez dediği nakledilmiştir *
Yukarıdaki deliller dikkatlice incelendiğinde mahrem olmayan kadınlarla selamlaşmanın, ya kadınların topluluk halinde olması veya kadınla ünsiyet bulunması yahut da bir iş veya bir ihtiyaç nedeniyle bir araya gelme gibi durumlarda yapıldığı görülür.Kimileri kadınlarla selamlaşmayı, onun sesinin erkeklere haram olması yüzünden yasaklama yoluna gitmişlerdir. Ancak zaruret veya ihtiyaç hallerinde ve normal zamanlarda kadının sesinin erkeğe haram olduğunu bildiren doğrudan bir ayet veya hadis yoktur. Nitekim Hz. Peygamberin aileleri için Allahü Teala,
* Peygamberin hanımlanndan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin *
buyurur. Sahabe erkekleri Hz. Aişe veya Hz. Peygamberin diğer eşlerine bir şey sorar veya bir şey isterlerse, onlar perde arkasından cevap verirlerdi. Bunun gibi pek çok sahabe hanımı günlük hayatta alma, verme, sorma, cevap alma, selam ve konuşma tarzlarında erkeklere muhatap olmuş, bunlardan hiçbirisi sus, senin sesin erkeklere haramdır dememiştir.Ancak bu konunun da fitne tehlikesi ve İslamî edeple sınırlı olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden yaşlı veya toplu haldeki kadınlara, ya da amca, dayı eşi yahut bunların kızı gibi aile içinde ünsiyet bulunan hısımlara selam verip almada herhangi bir fitne tehlikesi yoksa da, tek başına bulunan genç kız ve hanımlara selam vermede böyle bir tehlikenin yokluğundan söz edilemez. Diğer yandan selamlaşma edebiyle ilgili olarakda şunlar söylenebilir. Binitli olan yürüyene, küçük büyüğe, az olan topluluk çok olan topluluğa, yukarıda bulunan aşağıda olana selam verir. Namaz kılana, yemek yemekte olana, tuvalette bulunana ve içkikumar gibi bir haramı işlemekte olana selam verilmez.

Kaynak :
* İslamda Edep
* Buharî, İstizan, 37, 11
* Müslim, Edeb, 46, Selam, 1
* Ebu Davüd, İstizan, 6
* Tirmizî, İstizan, 14
* A. b. Hanbel, III, 44, 444,, VI, 19, 20-409-239
* Ebü Davud, Edeb, 127
* Buharî, Gusl, 21, Salat, 4, Edeb, 94
* Müslim, Hayz, 70, Müsafirin, 82
* Tirmizî, İstizan, 34 Nesaî. Tahare. 142
* Buharî, BedulHalk, 6, istizan, 16, 19
* Müslim, FazailusSahabe, 90, 91
* Tirmizî Menakıb, 62, istizan, 5
* Yusuf Kardavî, Fetava, II, 274
* Ahzab, 33/53

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1431
favori
like
share
ALİZE Tarih: 07.03.2007 12:29
günümüzde iş icabı çalışma ve sosyal ilişkiler içinde olan bir bayan olarak artık bir erkek ile tokalşmak bana sıradan geliyor ancak elini uzaattıgın kişi tutup kendine çekip sonra yanaklarındanda öpmesi varya elim ayagım dolaşıyor yaaa
yapmayın bunu kim olursa olsun öpmek neden ben senin neyinimki öpersin beni !!!
flatron44 Tarih: 06.03.2007 11:48
bilgiler için çok teşekkürler...