* HAVÂRİ *

Hz. İsânın yardımcıları. Bu kişilerin kassâr çamaşırcı veya avcı oldukları söylenir. Bazı bilginlere göre bunlara Havâri denmesinin sebebi onların, insanların ruhlarını din ve ilim öğreterek arındırmalarından dolayıdır... Avcı olmaları ise, insanların ruhlarını kararsızlıktan kurtararak Hakka döndürmelerindendir.
* Nitekim beyaz giydikleri için bu ismi aldıkları da söylenir *
Bunlara, Hz. İsanın, dini yaymak için seçip gönderdiği elçileri de denilmektedir.Havâriler Peygamberlerin yakın takipçileri olan seçkin kimselerdir. Zeccâc, Havâriler Peygamberlerin hâlis ve samimi dostlarıdır ve hayırlı kimselerdir demiştir. Buna delil olarak da Hz. Peygamberin
* Her Peygamberin havârisi vardır, benim havârim de Zübeyr İbn Avvamdır hadisini zikretmiştir *
Peygamber Efendimiz Zübeyr benim ashabımın seçkinlerindendir ve yardımcımdır demek suretiyle, havârilerin peygamberlerin yardımcıları olduklarına işaret etmek istemiştir. Yine Zeccâca göre Hz. Peygamberin ashabının tamamı havâridir.Havârilerin, Peygamberlerin yakın dostları ve talipçileri olduğuna Kuranı Kerimde şöyle işaret edilmektedir
* İsa onların inkarlarını hasredince Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir? dedi. Havâriler şöyle dediler,Biz Allahın yardımcılarıyız, Allaha inandık, Ona teslim olduğumuza şahid o, Rabbimiz! İndirdiğine inandık, Peygambere uyduk bizi şâhid olanlarla beraber yaz dediler *
Diğer bir âyeti kerimede de, müminlere hitâben
* Ey inananlar Allahın dininin yardımcıları olun. Nitekim, Meryem oğlu İsâ, Havâriler Allaha giden yolda yardımcılarım kimlerdir? deyince, Havâriler Allahın dininin yardımcıları bizleriz demişlerdi *
Hz. İsanın Havârilerinin sayılarının on iki olduğu bilinmekte olup isimleri şöyledir Petrus denen Simun Andreas Zebedinin oğlu Yakup Yuhanna Filipus Bartolomeus Tomas Matta Alfeusun oğlu Yakub Taddeus Gayyur Simun ve Yahuda İskariyat .Havârilerin Hz. İsadan, Allahın gökten bir sofra indirmesini istedikleri Kurânı Kerîmde şöyle ifade edilmektedir.
* Havâriler Ey Meryem oğlu İsa Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? demişlerdi de, Înanıyorsanız Allahtan sakının demişti. Ondan yemeyi, kalblerimizin kanmasını ve senin bize doğru söylediğini bilmeyi, ona şâhid olmayı istiyoruzdediler... Allah, Ben onu size indireceğim bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, dünyalarda kimseye azab etmeyeceğim şekilde ona azab edeceğim dedi *

Kaynak :
* Mâide, 5/111-115
* Râğıb Isfahânî Müfredât fî GarîbilKurân
* Buhârî, FedâilusSahâbe
* S.G.F. Brandon, A Dictionary of Comparative Religion
* Buhârî, Cihâd, 40, 41
* Müslim, FedâilusSahabe, 48
* İbni Mâce, Mukaddime, 11
* İbni Manzur,
* Ali İmrân, 3/52-54
* Saff 61/14
* Kitabı Mukaddes

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 527
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 28.12.2007 22:12
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:34
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 02.04.2007 14:55
sağol
eskitoprak Tarih: 06.03.2007 08:09
sagol bilgiler icin