borçların ödenebilmesi için dua - borç sıkıntısından kurtulma duası - borç ödeme duası - rızk duaları - geçim darlığı için dualar
*Borç Sıkıntısından Kurtaran ve Borç Ödemeyi Kolaylaştıran, Yeni Kapılar Açan Dua

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينَ وَ قَهْرِالرِّجَالِ

Okunuşu: Allâhümme innî eûzü bike minelhemmi ve haznei ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bikeminelcübni vel buhli ve eûzü bike min ğalebeddîne ve kahrir-ricâli Anlamı: Ey Allah'Im. Elem ve şaşkınlık hâlinden, âcizlik ve bıkkınlıktan, korkaklık ve cimrilikten, borcun kendimi alt etmesinden, insanların nefsimi kullanmaya çalışmasından ce kahrından Sana sığınırım. Hz.Peygamber (S.A.V.), birgün ensardan Ebu Umâme'nin mescitte çok sıkıntılı bir halde olduğunu görüp ona sorar: - Ey Ebu Umâme! Namaz bakti değil, mescitte böyle ne dalgınlık, ne yapıyorsun? Ebu Umâme: - Çok borcum var, sıkıntıdayım, dardayım, dedi. Hz.Rasûl, O'na şöyle buyurdu: - Sana bir dua öğreteyim ki, Yüce Rabbim gamını gidersin. Borcunu ödeme kapısı açsın. Bu duayı sabah-akşam oku. Hz.Peygamber, daha sonrayukarıdaki duayı Ebu Umâme'ye öğretti.

*Sıkıntı ve Yokluktan Halas için aşağıda yazdığım duayı hergün 100 defa okuyan kimse çok kısa zamanda dertlerden,belalardan ve fakirlikten halas olur.

okunacak dua budur: la ilahe illellahül hakiymül keriym* la ilahe illellahül aliyyül azıym* sübhane rabbis semavatis seb'ı ve rabbil arşil azıym* el hamdü lillahi rabbil alemiyn*


*Gecim Darligi Cekenin Okuyacagi Dua okunusu; ''Allahumme raddini bi-kadaike ve barik -lifi-ma kuddirali hatta la uhibbe ta'cile -ma ahharete ve-la te'hira- ma accelte.'' amin manasi; Allahim! beni hukmune razi kil.ve benim icin taktir olunanda bereket ihsan eyleki, ben senin te'hir ettigin seyin acele gelmesini ,acele olarak gonderdigin seyin de te'hirini sevmis olmayayim. amin evet insan bazen acele eder.bir isin cabuk -acele olarak olmasini ister.halbuki,bu cabuk olus-acele olus,belki kendi hakkinda hayirli olmayabilir.cunku,insan kendisi icin nelerin hayirli,nelerin zararli oldugunu bilemezki. bunun icin her isin Allah'tan hayirlisini istemelidir. iste bu guzel dua bize gercegi hatirlatiyor. su halde fakirlik ceken,rizik darligi ceken,bu guzel duayi okumali ve herseyin hayirlisini istemelidir. Rabbim yapacaginiz dualari kabul etsin arkadaslar sizin icin hayirlisi olacaksa amin tam dua kitabinda alintidir


*Borçların Kolayca Ödenmesi ve Rızık Bereket İçin

bismillahirrahmabirrahim sübhanellahil azıymi ve bi hamdih sübhane men yemünnü aleyh sübhane men yüciru ve la yücaru aleyh sübhane men yübraü minel havli vel kuvveti illa ileyh sübhane menit tesbiyhı minnetün minhü ala menitemede aleyh sübhane men yüsabbihu küllü şeyin bihamdih sübhane la ilahe illa ente ya men yüsebbihu lehül cemiu tedarakni bi afvike fe inni cüzuun estağfurullah azıym (100defa) ya kerimi ya vehhabü ya basıtu ya razzaku ya fettahu ya vasiu ya ganiyyu ya muğni ya münım ya mütefaddılü (10 defa)

___bu dua borçların kolayca ödenmesi ve zenginliğin celbi için okunacak Gümüşhanevi hazretlerinin tavsiye ettiği çok tesirli bir virddir Tecrübe olunduğu söylenmiştir (şazeli, 179)
___işlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için günde 72 tane ya basit c.c okunur
__büyük servet ve rızık genişlği için günde 100 tane ya ganiyy c.c okunur
__geçim genişliği bol rızık için günde 100 tane ya muğni c.c okunur
__-uzun ömür bol mal ve bol rızık ve şeref için günde 707 tane ya varis c.c. okunur


*Borçtan Kurtulmak için Peygamber Efendimizin Öğrettiği Dua.
''Sebir Dağı Kadar Borcu.. Muaz (r.a)'dan. Allah resulü (s.a.v) buyuruyor: ''Size öyle bir dua öğreteceğim ki, Sebir dağı kadar borcunuz olsa Allah Teala size onu ödemeyi nasip eder: (S.Dareyn)

Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab. Rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma tu'tıy men teşaü minhüma ve temneu men teşaü irhamni rahmeten tuğnını biha an rahmetin men sivak.


*Borçtan Halâs Olmak (Kurtulmak) İçin "Ey Rabbim! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl!" (28) "Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz: "Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin. Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onu dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle." (29)

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra üçyüz defa: âyetini duâ niyyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda: diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nâil olması umulur.


*Borç ve sıkıntılarda şifa olur Yâ mennânü zül ihsâni kad amme küllel haliâki menneh. Şerhi: Bu mübarek ismin hassası sudur di, bir insanın üzerinde çok borç olur ve ödeyemezse, bu mübarek ismi çok okudugu takdirde Allah teala ona ödeme kolaylıgı ihsan eder ve ona kolay rızk kapıları açar. Az zamanda acayip şeyler görür. Halk arasında salah-ı hal ile meşhur olur. Onu kim görürse bu ismin bereketi ile ona tazim eder.


*Borç ödemeyi kolaylaştırmak için. Hz.Ali (r.a) dan rivayet olunduğuna göre ona, köleliğinden belli bir meblağ ödemek şartıyla kurtulma anlaşması yapan biri geldi ve:Yaptığım anlaşmadaki miktarı ödeyemedim.Bana yardımcı ol dedi.Bunun üzerine Hz.Ali şöyle dedi,Dikkat et.Sana bazı kelimeler öğreteceğim onları bana Allah Resulü (s.a.v) öğretmiştir. Senin Uhut dağı kadar borcun olsa Allah onların edasını verecektir.

Şöyle de. Allâhumme ekfinî bi-halâlike 'an harâmike ve ağninî bifadlike'ammen sivâk. Allahı'ım! Bana haramdan sakınıp lelal ile yetinmeyi nasip eyle.Lütfun ile senin dışındakilere muhtaç eyleme. Bolça okunmalı gaflet olunmasın Allah herkesin helal rızkını çoğaltsın ve borçlarını ödemeyi nasip etsin. Amin.


*İşlerin Daha da İyileşmesi İçin

يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع كلّ مصنوع يا خالق كلّ مخلوق يا رازق كلّ مرزوق يا مالك كلّ مملوك يا كاشف كلّ مكروب يا فارج كلّ مهموم يا راحم كلّ مرحوم يا ناصر كلّ مخذول يا ساتر كلّ معيوب يا ملجا كلّ مطرود سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار

Ya Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya Cami’e külli masnu’, ya Halıka külli mahluk, ya Razıka külli merzuk, ya Malike külli memluk, ya Kaşife külli mekrub, ya Farice külli mehmum, ya Rahime külli merhum, ya Nasıra külli mahzul, ya Satire külli ma’yub, ya Melce’e külli matrud. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. Kaynak: Cevşen-i Kebir


*Borcunu Rahat Ödeyebilmek İçin borcu rahat ödeyebilmek için peygamberimizin ögrettiği dualardandır.(s.a.v.)

Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebetid deyni ve kahrir ricâl.

Anlamı: Ey Allahım,keder ve üzüntüden,acizlik ve tembellikten,korkaklık ve cimrilikten,borcun boynumu büküp beni yenmesinden ve insanların kahrından Sana sıgınırım.


*Ağır Borca Girip Bunalanlar için Ağr bir borca girip de alacaklıların karşısında ezilen kimse bu beyti hergün ve her namazdan sonra 7 defa okursa Allah onu sıkıntısından kurtarır. Ela vakdı ya rabbahü bin nuri haceti Bi nuri eşmehın celya serian kadinkadat.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4751
favori
like
share