O Belde


Denizlerden
Esen bu ince hava saçlar1nla elensin.
Bilsen
Melal-i hasret ü gurbetle ufk-1 _ama bakan
Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
Ne sen,
Ne ben,
Ne de hüsnünde toplanan bu mesa,
Ne de alam-1 fikre bir mersa:
Olan bu mai deniz,
Melali anlamayan nesle a_ina: deiliz.
Sana yalnIz bir ince taze kad1n
Bana yaln1zca eski bir budala
Diyen bugünkü be_er,
Bu sefil i_tiha, bu kirli nazar,
Bulamaz sende, bende bir ma'na,
Ne bu ak_amda bir gam-1 nermin
Ne de durgun denizde bir muber
Lerze-i istitar ü istina
Sen ve ben
Ve deniz
Ve bu ak_amki lerzesiz, sessiz
Topluyor bu-yi ruhunu guya:.
Uzak
Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...
O belde?
Durur menat1k-1 du_ize-yi tahayyülde;
Mai bir ak_am
Eder üstünde daima aram;
Eteklerinde deniz
Döker ervaha bir sükün-1 menam.
Kad1nlar orda güzel, ince, saf, leylidir,
Hepsinin gözlerinde hüznün var
Hepsi hem_iredir veya hud yar;
Dilde tenvim-i 1st1rab1 bilir
DudaklarIndaki giryende buseler, yahud,
O gözlerindeki nili süku:t-1 istifham
Onlar1n ruhu, _am-1 muberden
Mütekasif menek_elerdir ki
Mütemadi sükun u samt1 arar.
^u'le-i bi-ziya-y1 hüzn-i kamer
Mülteci sanki sade ellerine
O kadar natüvan ki, ah, onlar,
Onlar1n hüzn-i lal ü mü_tereki,
Sonra dalg1n mesa, o hasta deniz
Hepsi benzer o yerde birbirine...
O belde
Hangi bir k1t'a-i muhayyelde?
Hangi bir nehr-i dur ile mahdud?
Bir yalan yer midir veya mevcud
Fakat bulunmayacak bir melaz-1 hulya m1?
Bilmem... Yaln1z
Bildiim, sen ve ben ve mai deniz
Ve bu ak_am ki eyliyor tehziz
Bende evtar-1 hüzn ü ilham1
Uzak
Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...

Ahmet Ha_im

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 839
favori
like
share
_Sehzade_ Tarih: 11.06.2006 03:49
güzelll