kaybetiğini bulma duası - kayıp bulma duaları - aradığını bulma duaları - kayıp bir eşyayı bulma duaları
****Bir şeyi arayıp bulamadığınz zaman salavat-ı şerife getirmek, Duha suresini tekrarlamak büyükler tarafından tavsiye edilir. Ancak şimdi okuyacaklarınız ilginç olduğu kadar sırlıdır.

Cübbeli Hoca’nın mektuplarını takip edenler bu sırrı biliyordur. Bu sırrı kendisini Metris Cezaevinde ziyaret eden Seyyid İbrahim El-Ahsa-i Hazretleri bizzat vermişti.


Seyyidimizin rivayetine göre bir kaybı olup bulmak isteyen kişi büyük veli Ahmed ibni Alvân Hazretleri’ne nidâ ederse bu yüce veli mutlaka o kişiye kaybını getirir. Bunu yapmak isteyen kişi yüksek bir yere çıkıp:


«يَا سَيِّدِي أَحْمَدَ بْنِ عَلْوَانْ! اِئْتِ بِفُلَانٍ وَإِلَّا سَأَمْحُوكَ مِنْ دِيوَانِ الْأَوْلِيَاءِ.»


“Ey Efendim Ahmed ibni Alvân! Felancayı (bul) getir. Yoksa seni evliyâ dîvânından (defterinden) silerim” diye bağıracak, o zat Allâh-u Te‛âlâ’nın izniyle o kişiye aradığını getirir.


Sizinde taaccüb ettiğiniz gibi Cübbeli Hoca’da şaşırarak Seyyid Hazretlerine: “Bu ifadede sû-i edep (bir nevi terbiyesizlik) yok mu?!” diye sorunca:


“Hayır, bu hususta böyle nakil var, onu değiştiremeyiz” cevabını almıştı…


Değerli Gönül Dostları!


Elbette bunu yadırgayanlarınız belkide hurafe diyenleriniz olacaktır. Ancak bir kardeşimizin başından geçen hadise bu konudaki itikadımızın çok kuvvetlenmesine vesile olmuştur. Şöyle ki:


İhvanımızın dedesi 3 aylık 1800 TL civarındaki maaşını kaybediyor. Nerede düşürdüğünü bilemediği için aramadık yer bırakmıyor. Öyle ki bulunduğu ilçede belediyenin hoparlöründen anons bile yaptırıyor. Bu olayın olduğu günden bir gün önce de ihvanımız Cübbeli Hoca’nın mektubundan bu rivayeti duymuş ya şehrin sakin bir yerinde yüksek sesle bunu tekrarlıyor: “Ey Efendim Ahmed ibni Alvân! Dedemin kaybettiği parasını bul getir. Yoksa seni evliyâ dîvânından (defterinden) silerim”


Ne oluyor biliyor musunuz, ihvanımızın dedesi yıllar önce vefat eden hanımını rüyasında görüyor. Diyor ki: “Parayı ne uzaklarda arıyorsun, ayağının dibine baksana!” Kalkınca bakıyor ki para televizyonun bulunduğu sehpanın alt tarafında.


Anlayacağınız test edilip onaylanmış ve tesirli bir yöntem ancak çok kuvvetli bir itikat (inanç) istiyor. Bu işler acaba götürmez…


****Bir şey kaybettiğin zaman, yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et :
'' Rabbena inneke yâ camiannasi li yevmin Lâ Reybe fihi '' Ey hakkında şüphe olmayan, bir günde insanları bir araya toplayacak olan Ulu Allah, beni falan şeyle yahut falan kimseyle buluştur! Bu duayı yaparken Allah seni mutlaka onunla buluşturur. Ben şahsen bu duayı ne zaman yaptımsa müsteceb olmuştur. Okudum ve umduğuma nail oldum.****degerli bir eşyasını kaybedip bulamayan kimse abdest alıp kıbleye karşı oturarak 119 defa YA HAFİYZ zikrinden sonra yine 119 defa şu duayı okursa kaybolan şeyi ona iade olunur.''inneha in tekü miskale habbetin min hardelin fetekün fi sahretin ev fissemavati ev fil ardı yeti binallahü innallahe latıyfün habiyrün.''****Allâhümme râdded dâlleti ve hâdiyed dalâleti ente tehdî mined dalâleti ürdüd aleyye dâlletî bi kudratike ve sultânike fe innehâ min atâike ve fadlik.

Manası: Ey yitiği geri veren, sapıtanı doğru yola ileten Allahım! Sapıtanı doğru yola ileten Sen'sin. Ne olur yitiğimi kudretinle ve kuvvetinle bana geri çevir. Çünkü o senin bağışlarından ve lütuflarındandır.****Kaybolan, çalınan birşeyi bulmak için, hergün yirmibeş kere, “Yâ câmi'annâsi liyevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlifül mî'âd icma' beynî ve beyne...” duâsını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Duânın sonunda da kaybolan şeyin ismini söylemelidir.**** Ayrıca, iki rekat namaz kılıp ardından, “ya hâdî ve ya râddet dâlletî, erdid aleyye dâlletî bi izzetike ve sultanike, fe-inneha min fadlike ve atâike”. duâsını okumak da maksadı hasıl eder.****Kayıp Bulmak için Okunacak Dua iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua edelir: "Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.

" ANLAMI: "Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir."****Nadü Ali Duası Bismillahirrrahmanirrahim Nadü Aleyye muzhirel acayib.Tecidhü avnen leke Finnevayib.Li külli hemin ve gammin seyen celi (bi azametike YA ALLAH) bi Nübüvvetike Ya Muhammed bi velayetike Ya Ali. *gizli birşeyi bulmak için hergün 70 kez okumalı****Câfer Huldî şöyle anlatmıştır: "Ali Müzeyyen'i dâvet ettim. Sohbet sırasında bana faydalanacağım bir şey söyle dedim. Buyurdu ki: "Bir şeyin kaybolduğu zaman yâhut da bir kimseyle buluşmak istediğin zaman şu duâyı oku: "Yâ câmiannâsî liyevmin lâ raybe fîhi. İnnellahe lâ yuhlif-ül-mîâd. İcmâ' beynî ve beyne..." duânın sonuna istediğin şeyin adını ilâve et. Allahü teâlâ aradığın şeyi veya insanı bulmanı nasîb eder. Ben bu duâyı okuyup ne istedimse duâm kabûl olundu."


-derleme-

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4538
favori
like
share