* HADİSLERDE DUA *

* Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir zikri cemîlîne devam ediniz *

* Cenâbı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever *

* Eğer bir kul, Cenâbı Hakka bir hususda duâ eder de icâbet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevâb yazılır *

* Bir babanın oğlu için duâsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duâsı gibi makbuldür *

* Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allahın kulları, duâ ediniz *

* Dünyânın geniş vakitlerinde, yani sıhhat ve servet ve asâyiş ve emniyet gibi esbâbı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenâbı Hakka ibâdet ve tâat ile kendini takdîm et ki muzâyakalı sıkıntılı bir zamanda seni lutf ile yâd edip gözetsin *

Kaynak :
* Riyasüz Salihin
* Ebû Dâvud, Vitr, 25
* Tirmizî Kıyâme, 8
* İbni Hanbel, Müsned, I/336.
* Kenzûl irfân 57
* Keşfül hafâ, 1/495
* Tirmizî Deavât, 101
* İbni Hanbel, Müsned1/307
* Tirmizî, Deavât, 9.5/224.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 689
favori
like
share
Gönülce Tarih: 08.03.2007 09:37
Allah razı olsun