* VELİ *

Dost, arkadaş, yardımcı, birinin işini üstlenen, yönetici, ermiş kişi. Çoğulu evliya.Veli kelimesi Kurânda hem Allah hem de diğer varlıklar için kullanılır. Allahın esmâülhüsnâsından biri de Veliydir. Kelime Allah için kullanıldığında dost, yardımcı, işleri yürüten anlamlarını belirtir. Allahın velilik niteliği çeşitli âyetlerde dile getirilir. Buna göre
* Allah, iman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkaran *
* Mülkünde, kudret ve yüceliğinde ortağı olmayan ve korumanın kaynağı olan *
* Rahmetini yayan, dostunu yücelten *
* Göklerin ve yerin yaratıcısı *
* Kitabı indiren, barışseverleri kollayıp gözeten *
* Yalnız dünyada değil, ölümle bizi bırakıp gidenlerin ardından da bizi kucaklayan sonsuz vefalı bir velidir *
Kurânda müminler için kullanıldığında ise iki anlama gelir. Bunlardan ilki, işlerini Allahın gördüğü, kendisine bırakmadığı kimse anlamıdır.
* O salih kimselere velilik eder, işlerini yönetir *
âyetindeki velilik bu anlamdadır. Diğer anlam ise, Allaha ibadet ve taat işini üstlenen kimseyi dile getirir. Bu anlamda
* Her mümin ve müttaki insan velidir, bunlara korku yoktur, üzülmeyeceklerdir de *
Diğer bir âyette bu anlamdaki veli ayrıntılı biçimde açıklanır .
* Allaha, âhiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere inandı sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlarsa, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere harcadı namazı kıldı, zekatı verdi. Andlaşma yaptıkları zaman andlaşmalarını yerine getirenler sıkıntı hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır, müttakiler de onlardır *
Kurâna göre velilik ve veli edinme, müminin ilişkilerinin yönünü belirler.
* Gerçek, değişmez ve mutlak veli Allahtır *
* Velilik yalnız Allaha özgüdür *
* Müminlerin velisi ancak Allahtır *
Bu nedenle
* Müminler Allahı veli edinmelidirler *
* Müminlerin Allahtan başka velileri de vardır. Bunlar melekler *
* Allah Resûlü ve diğer müminlerdir *
Kurân, müminlerin kimleri veli edinmemeleri gerektiğini de açıklar. Örneğin,
* Müminler şeytanı veli edinemezler. Onu veli edinen tam bir hüsrana gömülür *
* Şeytanı veli edinenler, hesap gününde onun dışında bir dost bulamazlar *
* Şeytanlar kâfirlerin velisidirler *
* Şeytanlar, müminleri, gerçek veli olan Allahtan uzak düşürmek için kendi evliyasına sürekli gizli direktifler verirler *
* Öyleyse müminler şeytanı hayat sahnesinden silmelidirler *
* Müminler küfre batan kişileri de veli edinemezler *
* Edinirlerse, izzet yerine zillete düşerler *
* Yahudiler ve Hristiyanlar da müminlerin veli edinemeyecekleri kimselerdir. Bunlar, müminlerin dinlerini eğlence ve alay konusu edinirler *
* İmana karşı küfrü seviyorlarsa, müminler baba ve kardeşlerini bile veli edinemezler*

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Tevbe, 9/23
* Bakara, 2/257
* İsra, 17/111
* Kehf, 18/26
* Şûrâ, 42/28
* Enam, 6/14
* Arâf, 7/196
* Yûsuf, 12/101
* râf, 7/196
* Yûnus, 10/6263
* Bakara, 2/177
* Âlu İmran, 3/68-28
* Şûrâ, 42/9
* Kehf, 18/44
* Mâide, 5/55
* Şûrâ, 42/6
* Fussilet, 41/31
* Mâide, 5/55-27-51
* Nisâ, 4/119
* Nahl, 16/63
* Enâm, 6/121
* Nisâ, 4/76


Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 613
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 28.12.2007 22:34
paylaşım için teşekkürler
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:40
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 02.04.2007 14:45
sağol
eskitoprak Tarih: 14.03.2007 10:44
bilgiler icin tesekkurler