* NİSA 97 AYETİN AÇIKLAMASI *

* Melekler, kendilerine zulmettikleri bir durumda bulunurken canlarını aldıkları kimselere: Siz ne iş yapmaktaydınız? diyecekler. Onlar: Biz yer yüzünde zayıf ve güçsüzdük diye cevap verecekler. Melekler: Allahın arzı geniş değil miydi, oraya hicret etseydiniz ya diyecekler. İşte bunların barınakları cehennemdir. Ona gidiş de ne kötü şeydir *[Nisa :97]

Bu âyet indirildiği sırada ve Mekkenin fethine kadar, müminlerin Medineye hicret etmeleri farz idi. Çünkü düşman müşrikler arasında, onların alay etmeleri, şüphe vermeleri, baskıları karşısında müminlerin dinlerini korumaları güçtü. Diğer taraftan müminlerin bir arada İslâmın güzelliklerini yaşayıp müslümanca eğitilmeleri önemliidi.Ayrıca müminlerin biraraya gelerek bir kuvvet oluşturmaları, gerektiğinde kendi haklarını savunup kâfirlerin merhametlerine bırakmamaları gerekiyordu. Bu âyet Mekkede müslüman olmuş ve hicret farz kılındığı sırada hicret etmemiş olan bazı kişiler hakkında inmiştir. Demek ki, hicret vacip iken kafirlerin suyunca gidip oturmak doğrudan doğruya küfür değil ise de her halde bir günah ve nefse bir zulümdür. Tefsircilerin açıklamasına göre bu âyet bir yerde dinini yaşama imkanı bulamayan bir adamın oradan göç etmesi gerektiğini göstermektedir. Hz. Peygamberin bir hadisinde sahih olarak şöyle gelmiştir: Her kim dini uğruna bir yerden kaçarsa, gittiği bir karış yer de olsa cennete girmeye hak kazanır. Babası İbrahim'in ve peygamberi Muhammedin yoldaşı olur. Rivayet olunduğuna göre, bu âyet inince Resulullah bunu Mekke müslümanlarına göndermiş, Cündüb b. Damrede oğullarına: Beni bir şeye yükleyiniz. Çünkü ben ne güçsüzlerden, ne de yolu bilmeyenlerdenim. Allaha yemin olsun, bu gece Mekkede yatmam demişti. Oğulları bunu bir sedyeye koyup Medineye gitmek üzere taşıdılar. Çok yaşlı bir zat idi, yolda vefat etti. Demek oluyor ki, gerektiğinde hicret de bir tür cihaddır.

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 731
favori
like
share