İslam'da kardeşliğin önemi - kardeşlikle ilgili hadisler - İslamiyet kardeşliğe ve kardeşçe geçinmeye niçin önem vermiştir - kardeşliğin önemi ile ilgili yazılar

İslamda Kardeşlik

İslamda kardeşlik ALLAHın emridir KARDEŞLİK

ALLAHa (cc) hamd. Resulune (sallallahu aleyhi vessellem) Selat-u Selam olsun.

İslamda kardeşlik ALLAHın emri, Resullullahın sünnetidir.

İslamda kardeşlik müslümanların kalplerinin,ruhlarının ve bedenlerinin imanları gereği birleşip aynı anda aynı hedefe kenetlenmesidir. İman bağıyla birbirlerine bağlanmasıdır.

Bağların en güçlüsü olan kardeşliği de. önderimiz, örneğimiz ve Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vessellem) şöyle tarif ediyor.

"En sağlam iman bağı ALLAH için birbirini sevmek ve ALLAH için birbirini sevmemektir."
(Buhari iman 1)

ALLAH (c.c) insanlara sayılamayacak kadar nimetler vermiştir.
Bunlardan bazıları bireysel, ailevi ve toplumsal nimetlerdir.

Kardeşlik; ferde, ALLAHın (cc) emir ve yasaklarını uygulamada yardımcı olur.
Kardeşlik; ferde, canla verilen bir garanti olur.
Kardeşlik; ferde, maddi yönden bir garanti olur.
Kardeşlik; ferde, sosyal işlerde yardımcı olur.
Kardeşlik; ferde, yardımlaşma ve dayanışmayı öğretmede örnek olur
Kardeşlik: ferde, gayret ve fedakarlıkta öğretici olur.
Kardeşlik; ferde, ailede ve toplumda yapması gerekli olan ahlaki ve içtimai kuralları öğretir.
Kardeşlik; ferde, hak ve hukuka saygılı olmada yardımcı olur.

İslama kucak açan ve ona gönül veren ensar ve muhacir arasındaki ilişkiler iman, fazilet, başkalarını kendine tercih etme bilinci, eşitlik, karşılıklı sevgi ve muhabbet, hakkı yüceltme ve yayma esasları üzerine kurulmuştu. ALLAHta onları hayat nizamımız olan Kur-an-i Kerimde şöyle anlatır.

"Onlardan evvel Medineyi yurt ve iman (evi) edinmiş olan kimseler kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler.Onlara verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyaç meyli bulmazlar. Kendileri de fakr-u ihtiyaç içinde olsalar bile onları öz canlarından daha üstün tutarlar. (Haşr 9)

Peygamberimiz (SAV) Müslümanlara sevgi ve kardeşlik toplumunun nasıl bina edileceğini bizzat göstererek öğretiyordu. Sahabeden Muaz (R.A)ın elini tutup şöyle buyuruyordu.

"Ey Muaz vallahi hiç şüphesiz ben seni seviyorum. Sonrada sana nasihat ediyorum. Ey Muaz! Her namazın peşinden, ALLAHım bana zikrin, şükrün ve ibadetin için yardın et demeyi unutma."

Kardeşlikle ilgili bazı ayet ve hadisleri yorumsuz olarak mealen. Siz düşünün ve yorumlayın.

"Şüphesiz ki müminler kardeştir. O halde iki kardeşinizin arasını bulun.
ALLAHtan korkun ki merhamet bulasınız.." (Hûcurat 10)

"Hani siz birbirinizin düşmanları idiniz de O (cc) kalplerinizi ısındırıp birleştirmişti.İşte onun bu nimeti sayesinde din kardeşleri olmuştunuz." (Al-i İmran 103)

"Onlar birbirlerine karşı şefkatli, merhametli ve alçak gönüllüdürler." (Maide 54)

"Nefsim kudret elinde olan ALLAHa yemin ederim ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? Aranızda selamı yayınız." (Müslüm)

"ALLAHu Teala buyurdu ki; Benim için birbirlerini sevenlere, benim için oturanlara, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için sadaka verenlere muhabbetim vacip oldu."
(Hadisi Kudsi)

"Müminler birbirini tutan tuğlalardan yapılmış duvar gibidir." Müslim.

"Müminlerin birbirlerini sevmelerinde, birbirlerine acımalarında ve birbirlerine şefkatlerindeki misalleri bir uzvu ağrıdığında diğer uzuvları da o ağrıdan müteessir olan bir vûcuttur." Müslim.
"Müminler gözü ağrıyınca her yeri başı ağrıyıncada her tarafı ağrayan bir insan gibidirler." (Müslim)

"Ey ALLAHın kulları kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir.Ona zülüm etmez. Ondan yardım elini çekmez. ve onu küçük görmez. Takva işte buradadır.Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir ve küçük görmesi yeter." (Müslüm)

"Şu üç şey kimde varsa O imanın tadını almıştır.ALLAH ve Resûlunu her şeyden daha çok sevmek,sevdiğini (kardeşini) ALLAH için sevmek ve ateşe atılmaktan korktuğu gibi ALLAH kendisini kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten de öylece korkmak." (Buhari-Müslüm.)

"Kendisi için sevdiğini kardeşi içinde sevmedikçe tam iman etmiş olamaz.(Buhari, Müslüm)

"Birbirini seven iki kişinin en üstünü arkadaşını en çok sevendir."(Buhari)

"Mümin Kardeşinin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir. Onun malını korur ve onu kollar."(Buhari)

"Kişi kardeşine zalimde olsa mazlumda olsa yardım etsin.Zalim ise ona engel olsun. Bu ona bir yardımdır. Mazlum ise ona yardım etsin."(müslim)

"Kabul olunması açısından duaların en süratlisi insanın başka birine onun arkasından yaptığı duadır."(Buhari)


İmtihan bitmeden, zaman tükenmeden ve can bedenden ayrılmadan bir daha bin daha düşünelim.ALLAHım Bizi Affet.

İslamî vahyi ışığında anlayıp Kardeşliği asrı saadette yaşandığı gibi yaşayıp dünya ve Ahiret huzurunu, saadetini kazanma ümidiyle.

Duamızın (işimizin) başı da sonu da ALLAHa (cc) hamd etmektir.

ALINTI

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 690
favori
like
share