* HZ. ÖMERİN ŞİKÂYET MASASI *

Bir cemiyet için, bir millet için adâlet, insanın damarında dolaşan kan gibidir. Adâlet mekanizması sıhhatli çalışırsa, cemiyet hayatı da sıhhatli olur. Dilerseniz Hazreti Ömer devrinden bir misâlle mevzûmuzu müşahhaslaştıralım.Ashâbı kirâmın ileri gelenlerinden, Resûlüllah Efendimizin iştirak ettiği hiçbir gazâdan geri kalmayan, bazan da Medînede Efendimize vekâlet eden Ensârdan Muhammed bin Mesleme Hz.Ömerin hilâfeti esnasında onun Şikâyet Masası reisi idi. Memurlarla alâklı şikâyetler bu masaya gelirdi. O, gelen bu şikâyetleri inceler, araştırırdı. Neticede şayet haksızlık yapan, adam kayıran, rüşvet alan biri ortaya çıkarsa cezalandırılırdı.Bir defasında Medînede toplanan memurlara, Hz. Ömer nasîhat ediyor ve onları, insanlara âdil davranmaları, zulmetmemeleri hususunda îkaz ediyordu. İşte bu esnada halkın arasından, sessizsâkin ve kimsesiz bir adam ortaya çıktı ve Beni memurlarınızdan işte şu adam, haksız yere dövdü. Halbuki suçladığı hususta benim bir kabahatimin olmadığı da sonradan anlaşıldı diyerek dâvâcı olduğunu söyledi.Bunun üzerine mesele araştırıldı... Adamın haklılığı anlaşıldı, memurun ona zulmen kırbaç vurduğu meydana çıktı. Hz. Ömerin kararı kesindi
- Seni döven memura sen de, onun sana vurduğu kırbaç adedince vuracaksın.
Amr bin Âs itiraz etti
- Yâ Ömer, bundan sonra memurlarınızı insanların gözü önünde dövdürecek misiniz? Şayet böyle yaparsanız, bu tatbikat, memurlarınızın itibarını düşürür, onları iş yapamaz hâle getirir. Hz. Ömerin cevabı aynen şöyle oldu
- Ben zâlimi, şu veya bu bahânelerle koruyup da, mazlûmu mâruz kaldığı zulümle başbaşa bırakmam. Kim zulmetmişse karşılığını görmeli ki, tekrarına cesaret edemesin. Böylece karar kesinleşti. Sessiz ve kimsesiz şikâyetçi adam, kendisine vurulan kırbaç adedince kırbaç vuracaktır zulmeden memura... Bu defa Amr bin Âs kimsesiz olan bu şikâyetçi adama gitti ve şu teklifte bulundu
- Sana, onun vurduğu kırbaç sayısınca altın vereyim. Bunları al, dâvandan vaz geç. Yoksa kötü niyetli bazı insanlar cesaret bulur, memurlar korkaklaşır. Neticede adâletin temini daha da güç hâle gelebilir, dedi. Mazlum ve mağdur adam da bu teklifi kabul etti Yediği kırbaç adedince altınları aldı, dâvâsından vaz geçti. Ve böylece, idare edenlerle idare olunanlar arasındaki buna benzer haksızlıklar da son bulmuş oldu.

* Ne âdil bir hüküm, ne güzel bir hâl çaresi.
Tabii ki ne mesut bir cemiyet.
Bütün insanlığa örnek olması dileğiyle...*

Kaynak :
* İslam Menkıbeleri

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 573
favori
like
share
Gönülce Tarih: 26.03.2007 12:05
güzel bir kıssadan hisse
emeğine sağlık arkadaşım
GÜLSiMA Tarih: 25.03.2007 16:11
adalet timsali boşuna ne dememişlerdir Hz.Ömer'e.eline sağlık güzel bir kıssaydı