[COLOR=coral]* MACARİSTAN *

Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan, denize kıyısı olmayan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir.Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türklerin son 400 yıllık tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş oldukları bir ülkedir.Bugünkü Macaristan, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilgiye uğrayan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır. Haritaya kısaca bir göz atılırsa, Macaristanın kuzey kesimlerinin dağlık bir bölge olduğu görülür. Doğu komşusu Romanyanın kuzey sınırından içeri giren bu dağ zinciri batıya doğru uzanarak Avusturya Alpleri ile birleşir. Ama bu dağlar akarsulara sık sık geçit veren sayısız birtakım tepelere parçalanmıştır. Dağların en yüksek noktası Kekes Tepesidir 1014 m.. Yer yer vadilerle yarılan dağların yamaçları sık ormanlarla kaplıdır. Tepelerden vadilere inildikçe lös adı verilen kil ve kum karışımı sarı renkli balçıkla kaplı olduğu görülür. Bunlar çok verimli topraklardır. Bağlar, meyva bahçeleriyle dolu olan vadilerde sırtlarını yamaçlara dayamış şirin kasabalara rastlanır. Tuna Nehrinin batısında Bakony Ormanları ile bulunur.Macar Denizi diye anılan Balaton Gölüne kadar uzayan bu dağlık bölge çoğunlukla kireçtaşından oluşmuş bir yayladır. En yüksek tepesi KQröshegy Dağıdır 713 m.Buralarda da tepeler ormanlarla kaplı olup vadiler tarıma ayrılmıştır. Vadilerde de yer yer lös toprağına rastlanır. Balaton Gölünden güneye doğru, Yugoslavya sınırı yakınlarında Mecsek Dağları En yüksek noktası 682 m. bulunur. Felföld diye anılan Macaristan yaylası burada sona erer.Batı Macaristan Ovasında ilk planda tepelerin çokluğu göze çarpar. Buralarda akarsular bulanık ve çamurludur. Bunlardan daha çok ormandan kesilen ağaç kütüklerini taşımak için faydalanılır. Tunaya dökülen Raba, Repce ve Marcal nehirleri arasında kalan topraklarda buğday ekimi yapılır. Tunayı geçip doğuya ilerlendikçe Büyük Alföld denilen karakteristik Macar Ovası ile karşılaşılır. Macar halkının yarısını barındıran baştanbaşa düz, engin bir çayırdır. Büyük Alföldde büyük ısı farkları göze çarpar. Kuzeyde dağlarla çevrili olduğu için yazın şiddetli sıcaklar olur. Kışın ise dondurucu rüzgarlar ovayı kaplar. Karpatlardan inen Tisza Nehri ovayı enlemesine keserek güneyde Yugoslavyaya girer ve orada Tunaya karışır. Büyük miktarda çamuru da birlikte sürükleyen bu ırmak, ilkbahar taşkınları sırasında oldukça geniş bir çevreyi sular altında bırakır. Yazın kızgın güneşle kuruyan bu çamurlar Tuna ile Tisza arasındaki bölgenin karakteristik manzarasıdır. Kuzeydoğuda Romanya sınırına yakın Debrecen dolaylarında buna benzer kumlu,balçıklı yerlere rastlanır.Tarıma çok elverişli löslü topraklar çoğunluğu meydana getirirler. Macaristanın tarım yönünden zenginliğinin belli başlı kaynağı bu bereketli ovalardır.Macaristan iklimi bilinen karasal iklim özellikleri gösterir. Soğuk,bulutlu,nemli kışlar ve ılık sıcak arasında geçen yazlar iklimin belirgin özelliğidir.Yıllık ortalama sıcaklık 9.7 °C tır. Kışın ortalama sıcaklık 0 dan 15 °C ye değişirken yazları ise 27°C ile 32 °C arasında olmaktadır.Parlamento tarafından her dört yılda bir seçilen devlet başkanının rolü semboliktir, ancak görevleri arasında başbakanı atamak vardır. Başbakan ise hükümet üyelerini seçer ve görevden alır. Her bakan adayı, devlet başkanı tarafından bir formalite olarak onaylanmalıdır. Yasama organı 386 üyeli Parlamentodur .Bir siyasi parti parlamentoya girebilmek için oyların en az %5 ini almalıdır. Sonuncusu Nisan 2006'da yapılan milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılır. 15 üyeli Anayasa Mahkemesi, yasaların anayasaya uygunluğunu denetler. Resmi rakamlara göre, ülkedeki azınlıkların toplam nüfus yaklaşık 10 milyon içindeki payları %2.2 civarındadır. Sözkonusu azınlıkların başında Romanlar %1.371, Almanlar %0.29 ve Hırvatlar %0.13 gelmektedir. Bununla birlikte, ülkedeki çeşitli özel ve etnik kuruluşlara yapılan araştırmalarda, azınlıkların paylarının yukarıda verilen resmi rakamların çok üzerinde olduğu iddia edilmektede.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 567
favori
like
share
Wish Tarih: 22.05.2007 22:46
paylasim icin tskrler
eskitoprak Tarih: 22.05.2007 16:35
tesekkurler
XeNTuS Tarih: 21.05.2007 20:25
Paylaşım İçin Saol Eline Sağlık..