* MUSALLÂ *

Namaz kılmak için tahsis edilen yer bir belde halkının cuma, bayram ve cenaze namazlarını bir arada kılmaları için hazırlanan alan anlamında bir fikıh terimi. Halk arasında daha ziyade, cami avlusunda cenaze namazının kılındığı yer için kullanılır. Cenazenin konduğu taşa da musalla taşı denir.Musallâ kelimesi, Kuranı Kerimin şu âyet-i celilesinde geçmektedir
* Kâbeyi insanlar için toplanma ve güven yeri kılmıştık. İbrahimin makamını musalla namaz yeri edinin, dedik. Evimi ziyaret edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için temiz tutun, diye İbrahim ve İsmaile ahit verdik *
İslâmın ilk asırlarında genellikle şehirlerin kenar kısımlarında toplu namazlar için musallâlar hazırlanır ve bayram, cuma namazları gibi toplu namazlar bu günkü gibi muhtelif camilerde değil, sadece namazgâh denilen bu musallâlarda kılınır, böylece bütün şehir halkının haftada bir defa bir araya gelmesi sağlanırdı. Nitekim Ebu Said El Hudrın ifadesine göre Rasulullah
* Ramazan ve Kurban bayramlarında musallâya çıkar ve ilk başladığı şey namaz olurdu. Namazdan sonra ayağa kalkarak sahabeye vaaz eder, onlara gerekli tavsiyelerde bulunur, gerekli emirleri verir, gaza için göndereceği varsa onları gönderir ve daha sonra musalladan evine geri dönerdi *
Nafi b. Ömer de der ki
* Rasulullah bayram gününün sabahında musallâya gider ve beraberinde mızrağı da götürülürdü. Musallaya varınca mızrağı, kendisinin önünde dikilir ve ona doğru namaz kılardı. Rasulullahın o zamanki musallâsı bir düzlükten ibaretti ve önünde mihrap gibi herhangi bir şey yoktu *
İslâm hukukçuları bu hadisi şerifleri nazarı itibara alarak yağmur ve kar gibi bir özür olmadıkça bayram, cuma ve cenaze gibi toplu namazların şehir dışında bir musallâda kılınmasının sünnet olduğunu ve musallâda bayram namazı kılmanın camide kılmaktan daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Hanefi fukahası hep bu görüştedirler. Zira Rasulullah bayram namazlarını hep Medine camiinin dışındaki musallâda kıldırmıştır.Peygamber Efendimizin musallâsı, Medineli Münevverede, Mescidi Nebevînin kapısından batı istikametine doğru bin arşın uzaklığında bir yerde idi. Bu gün Mescidül Gamâme denilen cami Peygamber Efendimizin musallâsında yapılmıştır. Medine ahalisi de Hicretin dokuzuncu yüzyılına kadar bayram namazlarını orada kılarlardı.İmam Malikin arkadaşlarından Ebul Gassan el Kennaniye göre Peygamberimizin musallâsı olan Mescidül Gamâme, Hicretin ikinci yüzyılında cami haline getirilmiştir. Hicretin dokuzuncu yüzyılına kadar bu cami musallâ olarak kullanılıyordu. Ancak, Mescidi Nebevi genişletilince artık musallâya ihtiyaç kalmayıp cuma ve bayram namazları da burada kılınmaya başlandı.Peygamberimizin musallâsında inşa edilen Mescidül Gamame, Hicretin sekizinci yüzyılında Kılavunun oğlu Sultan San tarafından tamir edildi. Dokuzuncu yüzyılda Mimar Emir Berdek tarafından, onüçüncü yüzyılda Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han tarafından ve XIX. yüzyılda II. Abdülhamid Han tarafından yine tamirat gördü ve nihayet Hicri 1353 yılında, Suud hükümeti tarafından Osmanlı mimarisi üzerine tamiratı yapıldı

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Asarül Medine Münevvere, 118
* Bakara, 2/125
* Buhârî İdeyn, 6
* İbni Mace, İkamet, 164

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 867
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 09:09
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 02.04.2007 13:44
sağol
aloneman09 Tarih: 30.03.2007 11:02
Allah razı olsun KONAMI, paylaştığın için sağolasın...
BERDEVAM Tarih: 30.03.2007 00:00
emeğine ve ellerine sağlık... sağolasın...